Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

42 resultaten
Filteren
van 5
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 16

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 16

12 beider oneenstemmigheid lag, aan het licht. De geleding in tijdsvormen blijkt geen toevoeging aan den werkwoordsstam, onafhankelijk van wat die stam is; zij is een eigenschap, die afhangt van wat ieder werkwoord aan tijdsaspecten uit zichzelf meebrengt; al wat werkwoord is, heeft dan ook niet ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
315 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 35

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 35

31 paaldheid van het subject, die alle, gegeven en niet-gegeven gevallen omvat, vrijkomt. Synthetische bepaaldheid a priori duikt hier in de gestalte der taal omhoog. Hier naderen wij reeds grondvragen van wetenschap, die nooit alleen vragen van taalgebruik geweest zijn of zullen worden. W e l la ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
302 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 17

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 17

13 o-stammen veelal begonnen zijn als aoristi, kunnen dan werkwoorden niet evenzeer als gebiedende wijs, als deelwoord, als optativus zijn ontsproten ? En wat beteekent het voor den imperatief, het deelwoord, den optatief, dat het met die werkwoorden zoo is toegegaan ? Vanuit deze vraagstelling h ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
316 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 19

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 19

15 Ziehier de abstracte formuleering van het beginsel, waarop deze overwegingen mij schijnen te rusten : taalkundige begrippen zijn niet anders dan hun gevallen, voorzoover deze, behalve meerderlei, ook één zijn. Daar in de taal geen geval alleen geval is van zijn begrip, verandert met ieder nieu ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
292 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 36

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 36

32 zijn. Elke gestalte van den geest, ook het onbepaalde, heeft in het leven bruikbaarheid. Soms wordt er zoo practisch mee omgegaan, dat het is, of die geestesvorm alleen terwille van de praxis bestaat en, zichzelf niet herkennend, eenmaal in den waan verviel, van andere afstamming te zijn. Er i ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
332 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 37

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 37

33 uit een of ander belang, met vluchten in het onbegrensde evengoed als met drang naar omvattender kennis, naar hooger inzicht en meer beheersching. Het onbepaalde blijkt juist daarin 200 iets fundamenteels, dat het in gansch divergente richtingen functionneert. Er is een onbepaald maken als vra ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
242 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 38

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 38

AANTEEKENINGEN.1) Vgl. in het algemeen : K. JOEL, Die philosophische Krisis der Gegewart, 19212. Voor de taalwetenschap ; EISLER, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, art. Sprache, Heft 14, 1929. A. SECHEHAYE, Programme et Methode de la Linguistique théorique Paris 1908. H. PAUL, Prinz ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
161 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 39

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 39

9) Vorlesungen über Syntax, Basel 1920, I, pg. 3 vlgg. 10) Principles and Methods in Latin Syntax, New York 1901. 11) MuTZBAUER, Die Grundbedeutung des Konjunktiv und Optativs, Leipz. 1908. LATTMANN, Neue Jahrb. f. Altert. wiss., 23, 529. DELBRÜCK, Grundriss etc. IV, 346.12) GERCKE'NORDEN, ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
192 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 22

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 22

18 Welke soortnamen het zijn, wier voorwerp ons even oorspronkelijk gegeven is als de beteekenis van dit, dat, iets, moge hier onbepaald blijven. Het gebruik van dit, dat, iets zonder nadere aanwijzing is vanwege zijn onbepaaldheid vrij en leidt daarom nooit tot verschil of conflict. Dit doet zic ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
344 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 31

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 31

27 dan de benoeming der datiefvormen met -i of -o. Deze deugdelijkheid ligt niet in de beteekenis van het woord dativus. De gevallen waarin een dativus in zinsverband met geven iets te maken heeft, zijn misschien niet talrijker dan die, waarin hij de uitgang-i heeft. De beteekenis van den term da ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
311 woorden
van 5