Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

38 resultaten
Filteren
van 4
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 28

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 28

...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
1 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 27

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 27

Tot hen, die de eerste opvatting voorstonden, behoorden o.a. Origenes, Chrysostomus, Lactantius en Arnobius; de tweede meening verkondigde o.a. Ambrosius; vgl. NORDEN, a.w., a.w.II,p. 516 e.v.—69)IV.9.528. — )II, p. 503 e.v.,7 2 ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
144 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 26

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 26

AANTEEKENINGEN. *) L A C T . div. inst., VII, 15. — ) L A C T , de mort, persec. 48. — ) ep. 107,1. — ) Vgl. G . BEYERHAUS, Philosophische Voraussetzungen in Augustins Briefen, in Rh. Mus. N . F. 75. Band 1926, p. 7, 8, 11. — ) O . a . M . I. BARRY, St. Augustine, the orator. A study on the rheto ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
729 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 25

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 25

omgang mag blijven genieten en dat nog menigmaal U w wetenschappelijke ervaring en practisch inzicht mij tot hulp en steun zullen zijn. Waarde Hilversumsche Collega's, Het valt me niet gemakkelijk U w kring te verlaten, i n welken ik zoo menig blijk van vriendschap ondervonden heb. O o k al zal i ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
332 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 24

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 24

den schroom te overwinnen, die mij bevangt, n u ik i n U w achtbare rijen sta opgenomen te worden. I n de toekomst zal de herinnering aan deze gulle ontvangst ongetwijfeld de vrijmoedigheid vergrooten, waarmede ik, i n mijn onervarenheid, op U w steun een beroep zal moeten doen. I n het bijzonder ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
349 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 23

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 23

eeuwenlangen denkarbeid der Grieksch-Romeinsche wereld organisch h u n plaats vonden. O n s moge dit systeem i n vele opzichten nog primitief voorkomen: wanneer we echter bedenken voor welke moeilijkheden het probleem van de verhouding van Christendom en heidendom vele toch scherp denkende geeste ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
326 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 22

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 22

„Expositie- i n Psalterium" wijst hij op rhetorische schoonheden, die i n casu het boek der psalmen geschikt maken o m er de ware eloquentie aan te bestudeeren en i n zijn Institutiones somt hij de auctores ecclesiastici op, wier werken hij ter lezing aanbeveelt. Zoo hebben Augustinus' denkbeelde ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
361 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 21

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 21

inhoud, of liever gezegd weer een inhoud, dien ze sinds eeuwen niet meer gehad had. D e declamatio fingeerde zichzelf de stof, en indien zich al eenig onderwerp voordeed tot lofof lijkrede, dan bood de rhetorica maar al te gaarne haar diensten aan tot holle uitdijing van een te schraal gegeven en ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
367 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 20

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 20

Gelijk straks ten aanzien der artes liberales, zoo rijst thans ten opzichte der rhetorica de vraag, welke waarde Augustinus' beschouwing voor haar gehad heeft, ook al bleef die waarde voorshands slechts van theoretische beteekenis. Doordat hij haar losmaakt van de heidensche literatuur en haar ba ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
361 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 19

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 19

eerste plaats en vooral er naar moeten streven, dat men hen begrijpt, en dat i n h u n uitdrukkingswijze nooit de oorzaak gelegen mag zijn, dat ze minder goed verstaan worden. N o o i t mogen ze welluidendheid stellen boven duidelijkheid, ja zelfs is het geoorloofd woorden of wendingen te gebruik ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
373 woorden
van 4