Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

38 resultaten
Filteren
van 4
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 27

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 27

Tot hen, die de eerste opvatting voorstonden, behoorden o.a. Origenes, Chrysostomus, Lactantius en Arnobius; de tweede meening verkondigde o.a. Ambrosius; vgl. NORDEN, a.w., a.w.II,p. 516 e.v.—69)IV.9.528. — )II, p. 503 e.v.,7 2 ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
144 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 1

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 1

„ AUGUSTINUS' WERK OVER D E CHRISTELIJKE W E T E N S C H A PDR. A .SIZOO ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
17 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 18

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 18

eischen, had den Christenen vaak veel hoofdbrekens gekost. In hoofdzaak had men haar beantwoording gezocht öf door te betoogen, dat de gewijde schrijvers opzettelijk i n eenvoudigen stijl hadden geschreven o m door allen verstaan te kunnen worden en o m niet door schoonen schijn, maar door innerl ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
386 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 2

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 2

AUGUSTINUS' WERK OVER DE CHRISTELIJKE W E T E N S C H A PREDE UITGESPROKEN TER A A N V A A R D I N G V A N HET A M B T V A N HOOGLEERAAR A A N D E V R I J E U N I V E R S I T E I T TE A M S T E R D A M D E N 24EN M A A R T 1933 DOOR DRA.SIZOONAAMLOOZE VENNOOTSCHAP W. D ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
83 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 28

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 28

...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
1 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 3

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 3

Mijne Heeren Directeuren en Curatoren, Professoren en Doctoren, Dames en Heeren Studenten, en Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert, Zeer geachte Toehoorderessen en Toehoordersl In het zevende boek zijner Divinae Institutiones *) voorspelt Lactantius de wereld zware tij ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
315 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 4

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 4

voller verblijfplaats op te zoeken, bewijst de strijd o m het altaar van Victoria, waarin Symmachus en Ambrosius den degen kruisten. E n de besluiten van Theodosius den Grooten, waarbij hij verbood te offeren, de tempels te bezoeken en den beelden eer te bewijzen konden wel uiterlijk heidensche h ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
373 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 5

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 5

i n 1910 onze landgenoot K a r s t e n ze tot een voorwerp van onderzoek: sindsdien hebben verscheidene anderen zijn voorbeeld met groot profijt gevolgd ). D e overige werken van Augustinus echter heeft de philologie, i n het algemeen gesproken, aan de theologen ter bestudeering overgelaten, beha ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
352 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 20

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 20

Gelijk straks ten aanzien der artes liberales, zoo rijst thans ten opzichte der rhetorica de vraag, welke waarde Augustinus' beschouwing voor haar gehad heeft, ook al bleef die waarde voorshands slechts van theoretische beteekenis. Doordat hij haar losmaakt van de heidensche literatuur en haar ba ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
361 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 21

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 21

inhoud, of liever gezegd weer een inhoud, dien ze sinds eeuwen niet meer gehad had. D e declamatio fingeerde zichzelf de stof, en indien zich al eenig onderwerp voordeed tot lofof lijkrede, dan bood de rhetorica maar al te gaarne haar diensten aan tot holle uitdijing van een te schraal gegeven en ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
367 woorden
van 4