Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

38 resultaten
Filteren
van 4
Ds. Berkhoff en de Hebreeuwsche vocalisatie.

Ds. Berkhoff en de Hebreeuwsche vocalisatie.

Naar aanleiding van een opmerking die ik in mijn artikelenreeks in dit blad, die de lezers zich hopelijk nog wel herinneren zullen, in betrekking tot Zach. 10:9 gemaakt heb, heeft Ds Berkhoff een heel debat ontketend over de „Hebreeuwscbe vocalisatie". Misschien is bij dezen of gene de vraag gere ...

24 maart 1933
De Reformatie
G. CH. AALDERS.
1226 woorden
Reportage-kunst.

Reportage-kunst.

II. (B. Stroman, „Stad".) In het vorige artikel heb ik gewezen op de repcitage-kunst als een van de karakteristieke vormen van „nieuwe zakelijkheid" in de literatuur, naar aanleiding van het boek van Knickerbocker: „De Roode handel d ...

24 maart 1933
De Reformatie
C. T.
1513 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„De strijd blijft!" Onder deze titel gaf Ds Vreugdenhil van Oud-Vossemeer bij J. v. d. Wal teBruinisse een brochure uit, die hij bedoelt als een opwekkend woo^-d in het belang van het Christelijk Onderwijs. Hij meent, dat zoo'n woord nog wel noodig is, blijkens de ...

24 maart 1933
De Reformatie
G. MEIMA.
794 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Diemen: Cand. M. W. J. C. de Kluis te Utrecht. Groningen: K. Sietsma te Eindhoven. Kampen: J. Overduin te Sleen. Ouderkerk a. d. Amstel: Cand. A. C. van Nood, hulppred. teArnhem. Tijnje: H. Vos Rz. te Hoogeveen.Aangenomen naar: Hilversum: H. v. d. Elskamp te Groningen. ...

24 maart 1933
De Reformatie
DE UITGEVERS.
739 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 27

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 27

Tot hen, die de eerste opvatting voorstonden, behoorden o.a. Origenes, Chrysostomus, Lactantius en Arnobius; de tweede meening verkondigde o.a. Ambrosius; vgl. NORDEN, a.w., a.w.II,p. 516 e.v.—69)IV.9.528. — )II, p. 503 e.v.,7 2 ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
144 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 1

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 1

„ AUGUSTINUS' WERK OVER D E CHRISTELIJKE W E T E N S C H A PDR. A .SIZOO ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
17 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 18

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 18

eischen, had den Christenen vaak veel hoofdbrekens gekost. In hoofdzaak had men haar beantwoording gezocht öf door te betoogen, dat de gewijde schrijvers opzettelijk i n eenvoudigen stijl hadden geschreven o m door allen verstaan te kunnen worden en o m niet door schoonen schijn, maar door innerl ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
386 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 2

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 2

AUGUSTINUS' WERK OVER DE CHRISTELIJKE W E T E N S C H A PREDE UITGESPROKEN TER A A N V A A R D I N G V A N HET A M B T V A N HOOGLEERAAR A A N D E V R I J E U N I V E R S I T E I T TE A M S T E R D A M D E N 24EN M A A R T 1933 DOOR DRA.SIZOONAAMLOOZE VENNOOTSCHAP W. D ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
83 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 28

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 28

...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
1 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 3

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 3

Mijne Heeren Directeuren en Curatoren, Professoren en Doctoren, Dames en Heeren Studenten, en Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert, Zeer geachte Toehoorderessen en Toehoordersl In het zevende boek zijner Divinae Institutiones *) voorspelt Lactantius de wereld zware tij ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
315 woorden
van 4