Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

38 resultaten
Filteren
van 4
Ds. Berkhoff en de Hebreeuwsche vocalisatie.

Ds. Berkhoff en de Hebreeuwsche vocalisatie.

Naar aanleiding van een opmerking die ik in mijn artikelenreeks in dit blad, die de lezers zich hopelijk nog wel herinneren zullen, in betrekking tot Zach. 10:9 gemaakt heb, heeft Ds Berkhoff een heel debat ontketend over de „Hebreeuwscbe vocalisatie". Misschien is bij dezen of gene de vraag gere ...

24 maart 1933
De Reformatie
G. CH. AALDERS.
1226 woorden
Reportage-kunst.

Reportage-kunst.

II. (B. Stroman, „Stad".) In het vorige artikel heb ik gewezen op de repcitage-kunst als een van de karakteristieke vormen van „nieuwe zakelijkheid" in de literatuur, naar aanleiding van het boek van Knickerbocker: „De Roode handel d ...

24 maart 1933
De Reformatie
C. T.
1513 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„De strijd blijft!" Onder deze titel gaf Ds Vreugdenhil van Oud-Vossemeer bij J. v. d. Wal teBruinisse een brochure uit, die hij bedoelt als een opwekkend woo^-d in het belang van het Christelijk Onderwijs. Hij meent, dat zoo'n woord nog wel noodig is, blijkens de ...

24 maart 1933
De Reformatie
G. MEIMA.
794 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Diemen: Cand. M. W. J. C. de Kluis te Utrecht. Groningen: K. Sietsma te Eindhoven. Kampen: J. Overduin te Sleen. Ouderkerk a. d. Amstel: Cand. A. C. van Nood, hulppred. teArnhem. Tijnje: H. Vos Rz. te Hoogeveen.Aangenomen naar: Hilversum: H. v. d. Elskamp te Groningen. ...

24 maart 1933
De Reformatie
DE UITGEVERS.
739 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 9

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 9

vernemen we uit het verhaal van Augustinus over zijn eigen studietijd ) . M a a r wilde het Christendom doordringen tot en zijn plaats handhaven i n de sfeer der ontwikkelden, dan moest het, vooral i n een wereld, i n welke de macht van het woord i n zijn uiterlijken v o r m zoo groot was en die ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
390 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 23

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 23

eeuwenlangen denkarbeid der Grieksch-Romeinsche wereld organisch h u n plaats vonden. O n s moge dit systeem i n vele opzichten nog primitief voorkomen: wanneer we echter bedenken voor welke moeilijkheden het probleem van de verhouding van Christendom en heidendom vele toch scherp denkende geeste ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
326 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Christen, een dankbaar gebruik maken van wat de heidensche wetenschap hun had geboden ) . W a t betreft den uiterlijken vorm, waarin men zijn geschriften giet, is er een schijn van reactie tegen de rhetoriseerende richting: immers men gaat zich beroemen op zijn eenvoudigen stijl. Sidonius karakte ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
402 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 11

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 11

waarin hij is de theoloog en bisschop, dan merken we op, dat hij zich i n beide perioden met de wetenschappelijke ontwikkeling der jongelingschap bezig houdt. In zijn geschrift D e ordine, vrucht van de gesprekken i n Cassiciacum, is hij nog geheel de philosoof en bouwt op speculatieve wijze een ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
374 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 24

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 24

den schroom te overwinnen, die mij bevangt, n u ik i n U w achtbare rijen sta opgenomen te worden. I n de toekomst zal de herinnering aan deze gulle ontvangst ongetwijfeld de vrijmoedigheid vergrooten, waarmede ik, i n mijn onervarenheid, op U w steun een beroep zal moeten doen. I n het bijzonder ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
349 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 12

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 12

D e vele juiste leeringen en vingerwijzingen, die de auteur den theologischen hermeneut i n zijn boek geeft en naar welke ook de philologische exegeet verstandig zal doen te luisteren en te handelen, ga ik thans voorbij. Immers vooral is onze belangstelling thans gericht op de vraag, hoe Augustin ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
375 woorden
van 4