GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
1936-03-20
De Reformatie
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De werkelijkheden der menschsn en de waarheid Gods. Goethe heeft eens het weinig dichterhjte woord geschreven: , , ik hoop óók uit de waarheid te zijn, maar dan uit die der vijf zianen".Een uitspraak, die wij eer en meer verwachten zoi, den van een koud rati ...

20 maart 1936
De Reformatie
F. C. M.
783 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. VI. Marcion en üe Duitsclie Heiden& a. ^)Haraacks wensch, dat in de bonte rijen der zoekers naar God ook weer Marcionieten gevondïti zonden worden, is niet alleen vervuld in den ...

20 maart 1936
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
1867 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(AUe inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.)Belüdenis doen. II. In ons vorig artikel over dit onderwerp hebben wij gezegd: „aanvaardt, eenvoudig, kinderlijk, Gods belofte, die Hij u in den doop heeft belee ...

20 maart 1936
De Reformatie
D. v. D.
979 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Verbondsleven als factor in de Wereldgeschiedenis. Wij beleven de botsing tusschen de machtspolitiek en de moraalpoliliek. Te verwachten is, dat de moraal van de macht sterker zal blijken dan de macht van de moraal. Voor hen, die van het christendom een moraal gema ...

20 maart 1936
De Reformatie
N. B.
607 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een boek voor de jeugd. Een der moeilijkste vraagstukken van dezen tijd is zeker wel dat van de jeugd. Hoe zwaar ook voor ouderen de druk van de malaise is, zij hebben een verleden waaruit velen in het donkere heden, kracht kunnen putten voor de toekomst. De jeugd ...

20 maart 1936
De Reformatie
H. S.
1144 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Reformatorische polemiek. Doleantie-stemmen, bijeengebracht door Dr J. C. RuUmann. — Uitgave van J. H. Kok N.V. te Kampen, 1936. , .'II. /Met de typeering van dit boek der veelsoortige Doleantie-stemmen als b o e k-van-p o 1 e- miek hebben we het even ...

20 maart 1936
De Reformatie
C. V.
2931 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Onze slotsom inzake den oorsprong der ziel. Aan het einde gekomen van ons onderzoek naar den oorsprong van de ziel, blikken we thans terug. Onze artikelen bevallen allereerst een oordeel over hel gebruik van de Schriftuurlijke termen „geest", hart, ziel, persoon, b ...

20 maart 1936
De Reformatie
LOS.
1187 woorden
Als onze Lezers

Als onze Lezers

Als onze Lezers ons adressen opgeven zenden wij gaarne proefnummers van dit blad. ...

20 maart 1936
De Reformatie
De Administratie.
13 woorden
Correspondentie van de Redactie.

Correspondentie van de Redactie.

E. v. R. te A. — U bericht mij, dat de heer J. Gorselink van Almelo te Aalten heeft gesproken voor de C.D.U., en beweerd heeft, dat ik tegen beter weten in inzake het ontstaan der beginselverklaring der C.D.TJ. onwaarheden zou gesproken hebben. Met name beklaagde deze heer zich dan, dat ik omstre ...

20 maart 1936
De Reformatie
K. S.
496 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Teksten „krijgen". Over het „teksten krijgen" is ons volk nog niet uitgepraat; we ": Waarom is Ds Boone geen oefenaar geworden in de Herv. Kerk? Hij' heeft daar verscheidene Zondagen aaneen gesproken in den eersten tijd „dat het God behaagde" hem tot den die ...

20 maart 1936
De Reformatie
K. S.
2271 woorden
van 2