GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
1938-11-04
De Reformatie
Over den doop.

Over den doop.

Wel kan men Sacrament door Bondssegel vertolken, en in dien zin zeggen, dat de Doop het bondssegel van de wedergeboorte is, - gelijk ' Paulus den Doop het bad der wedergeboorte noemt. Maar dan is bedoeld, niet het zegel dat op de - wedergeboorte wordt gezet, maar het zegel op Gods belofte door he ...

4 november 1938
De Reformatie
Dr A. KUYPER
170 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Ons Hóóren. Het leven van den Christen moet zijn een leven van welbewuste, eerlijke, ootmoedige Woordaanvaarding, Daartoe wekt Jacobus zijn lezers nadrukkelijk op, wanneer hij schrijft: „Een iegelijk mensch zij: irasch om te hooren, traag tot toorn, want de ...

4 november 1938
De Reformatie
J. VAN HERKSEN.
958 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Jood m bet oordeel der oude Heidenen en der eerste Christenen. II. Fel wordt het Jood'sche exclusivisme door de Romeinsche satire-dicliters gegeeseld'. De Jood haat al wat niet-Joo'd is. Hij wijist geen vreemde den weg. Zulke klan ...

4 november 1938
De Reformatie
J. L. KOOLE.
1924 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Hooggeachte Prof. Schilder, Ondergeteekende vraagt beleefd opname in „De Reformatie" van het volgende.In de laatste jaren wordt voor ons. Gereformeerden, de bioscoop pasklaar gemaakt. Of liever, het wordt ons gemakkelijker gemaakt om er heen te gaan. De Cineac was een bioscoop, die ...

4 november 1938
De Reformatie
W. VAN VEELEN.
K. S.
J. STOMP.
714 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Het zout der aarde. Dhr J. Tigchelaar vertelt in „De School met den Bijbel", gelezen te hebben in een propagandageschriftje ten dienste van het openbaar onderwijs: „De Openbare School is het zout der aarde, d« bederfwerende, die, doordat zij niet haat, maar ...

4 november 1938
De Reformatie
K. S.
2272 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Een nieuw pleidooi voor „üe" vereenvoudigde spelling. II. Grooter contrast dan tusschen zijn taalfUosofte en de axioma's der Vereenvoudigers is dan ook, op dit gebied, moeilijk te vinden. En dat spreekt ook gansch vanzelf voor hem di ...

4 november 1938
De Reformatie
R. J. D.
1496 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Proeve van een interview. DEZER DAGEN VIEL MIJ DE EERVOLLE OPDRACHT TEN DEEL ÉEN ONZER GEVIER­ DE PREDIKANTEN TE INTERVIEWEN, dergelijke vervelende karweitjes worden steeds aan den jongsteïi verslaggever opgedlragen. IK WERD MIN­ ZAAM ONTVANGEN door een kattig dien ...

4 november 1938
De Reformatie
N. B.
736 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Geestelijke volksgezondheid. IV. Maar niet alleen de Christenheid, ook anderen hadden in voorgaande eeuwen oog gehad voor de geestelijke volksgezondheid en hadden begrepen, dat de sociale hygiëne meer omvat dan uitsluitend de lichame ...

4 november 1938
De Reformatie
A. C. D.
1223 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: ' i, Franeker: M.. Boukema te Leidschendam en G. Brinkman iIdskenhuizen. 1 Beroepen te: Sleeuwijk (N.-Br.) : E. Masselink te Eibergen-Rekken. i' IJmuiden (vac.-R. J. v. d. M^eulen): J. Kapteyn te Kralragscfc| veer. ' ' ...

4 november 1938
De Reformatie
456 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Vragen, waarop geen antwoord komt. We hebben in onze voorgaande artikelen de verbondswi-aak gehandhaafd als essentieel bestanddeel van de verbondsstatuten, óók onder het Nieuwe Testament, En daarmee hebben we voor ons deel op heel wat vragen een antwoord gegeven; v ...

4 november 1938
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
K. SCHILDER.
8667 woorden