GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1940-02-23
De Reformatie
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Wondergenezingen. II. Keeren we nu weer terug naar die groep van gebeurtenissen, waarbij een conflict met deze natuurwetten scheen te bestaan.Dan moeten we hierbij wel onderscheiden.Er kan een conflict schijnen te besta ...

23 februari 1940
De Reformatie
P. JASPERSE.
898 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Grenssituatie en Grensverkeer. Een filosoof van den laatsten tijd heeft met opmerkelijke voorliefde het begrip der grenssituatie ingevoerd. Wat hij daarmee bedoelt, doet hier niet ter zake. Genoeg zij- voor ons, dat het woord, naar algemeen gebruik, bezwarende situ ...

23 februari 1940
De Reformatie
K.S.
1061 woorden
Calvijn over het Verbond II.

Calvijn over het Verbond II.

Want indien Paulus de volkeren berooft van God en het eeuwige leven (Ef. 4:18), omdat sij vreemd waren aan het verbond, volgt hieruit, dat alle Israëlieten huisgenooten der kerk en kinderen Gods, en erfgenamen van het eettmige leven zijn geweest. Hoewel sij zeer zeker door de genade Gods, en niet ...

23 februari 1940
De Reformatie
373 woorden
VAN HET HEERLIJK AMBT

VAN HET HEERLIJK AMBT

Hoe maak Ik mijn preek? Waar het bij het maken van mijn preelc allereerst op aankomt, dat is de gestalte des harten, waarin ik mij met dat werk bezig houd.Deugt die gestalte niet, dan zal mijn werk niet vlotten en wat ik klaar Icrijg zal nooit kunnen zijn, wat het behoort te wezen. ...

23 februari 1940
De Reformatie
D.v.D.
1088 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Gratie. (Dit het leven.) Veiiema beet tevreden op zijn iDenhouder en staarde op liet dichtbesclu'cven po-stvelletje, dat voor hem op tafel lag. Dat was een karweitje geweest. Zeker, hij kon zijn woordje wel doen, of-ie. Dat moest ook ...

23 februari 1940
De Reformatie
N.B.
782 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Vruchten van Tambaram. II. Bezwaren tegen conferentiëele avondmaalsviering.In een vorig ariikel spraken wij over één van de vruchten van ïambaram: de versterking van het gevoel van saamhoorigheid tusschen de verschillende deel ...

23 februari 1940
De Reformatie
H. B.
2221 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Hooggeachte Redacteur!Het artikel in het „Leidersblad" geteekend door den heer G., is opnieuw een bewijs, dat wij leven in een tijd van geestelijke verwarring.De beschuldigingen, v/elke de tegenwoordige Verbondsmenschen te hoeren krijgen, zijn 200 oud als de Geref. verbondsbeschouwi ...

23 februari 1940
De Reformatie
JAC. G. VAN OORD.
538 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Drietal te: Boxum: Cand. L. Doekes, hulppred. te Den Helder; Cand. P. V. d. Schaaf, hulppred. te Ouderkerk a. d. Amstel; Cand. F. H. Vonk, hulppred. te Assen.Beroepen te: Hattem: J. O. Mulder te Langerak (Z.-H.).Aangenomen naar: ...

23 februari 1940
De Reformatie
335 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

INTER NOS. PAPE - de Afscbeidlng - JANSSEN. IX. Afgezet.Hel wordt 7 October 1835 voor het Provinciaal Kerkbestuur te 's Hertogenbosch vergadert. De beklaagden zijn niet geciteerd. Pape schrijft 12 Oct.: „Ik had ge ...

23 februari 1940
De Reformatie
K. B.
1751 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Wezen en verschijning in het verbond? Uit een helder artikel van dr S. U. Zuidema, in het Kerkblad voor N.O.-Indië" (30 Nov. '39), nemen we it gedeelte over: Wanneer wij onderscheiden tusschen de verschijning van iets en de zaak zelve, dan is dit een onderscheiding, welke op het geb ...

23 februari 1940
De Reformatie
K. S.
1873 woorden
van 2