GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
1950-12-30
De Reformatie
Persoonlijk dankwoord

Persoonlijk dankwoord

Het zij me vergund, met een enkel woord In dit blad uiting te geven aan mijn gevoelens van groote erkentelijkheid voor de vriendelijke bewijzen van medeleven, die in de laatste dagen in verband met mijn verjaardag mij zijn geworden. Het zou te veel zijn in dit dankwoord onderscheidenlijk allen te ...

30 december 1950
De Reformatie
K. S.
338 woorden
Op verstrooidenreis

Op verstrooidenreis

Ik klim zoowaar weer in mijn „pen" (het is een schrijfmachine), om verder te gaan met het relaas van mijn werk in Indonesië, zooals ik dat nu al een heelen tijd geleden onder dit hoofd begonnen ben te geven.Ik wilde er na mijn repatrieering niet mee doorgaan. Maar mijnheer van Spronsen nam ...

30 december 1950
De Reformatie
J. P. v. d. STOEL Jr.
1249 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Wij hebben iets goed te maken ook tegenover dezen kalender „van en voor eigen huis". We hadden een vorige maal ons opgedragen op tijd te zijn met een aankondiging, maar de Kalendercommissie, de Wetstraat 13 in Arnhem, zal wel vergeefs hebben uitgezien naar onze aankondiging; die was niet op tijd, ...

30 december 1950
De Reformatie
K. S.
1104 woorden
KRUISWEG.

KRUISWEG.

Vrouwen, vrienden: medelijden Vroede vaderen: spot en hoon. Eenzaam, ' eenzaam is Zijn schrijden En toch Gods en 's menschen Zoon? Eenzaam, eenzaam is Zijn schrijden Haat en nfioordlust spannen saam tot het smartelijkste lijden dat op aarde heeft bestaan.Abrams kinderen, die Hem wac ...

30 december 1950
De Reformatie
TO VAN DEN BERG
K. S.
1100 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

(Om tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze. rubriek rechtstreek€ naar de administratie in Goes te zenden.)Tweetal te: Groningen, A. Jagersma Kampen. te IJmuiden en G. Visée te— SOERSVBAIA. Met ingang van 24 Dec. is de vergaderplaats va ...

30 december 1950
De Reformatie
F. VAN DIJK
1510 woorden
IN ’T COEMETERIUM

IN ’T COEMETERIUM

Zoo gaan we dan weer noteeren in onzen geest: een jaar dichter opgeschoven naar het kerkhof. „Een jaar", dat is een tijdmaat. Onwillekeurig verbinden we daaraan echter de gedachte van een ruimte-maat: „óp"schuiven „naar" het kerkhof.Een kerkhof heet in 't griekscli, en daarna ook in het la ...

30 december 1950
De Reformatie
K. S.
4374 woorden
SUBSTRAAT OF „GENADE"?

SUBSTRAAT OF „GENADE"?

Nadat wij onze jongste artikelenreeks in De Reformatie hadden afgesloten, verschenen nog enkele publicaties, welke in verband met de door ons besproken onderwerpen van belang zijn. Wij hebben het oog op de volgende geschriften: dr A. de Bondt, de A 1 g e-mene Genade, in Het Dogma der Kerk Groning ...

30 december 1950
De Reformatie
R. H. BREMMER
K. S.
7650 woorden
„The pleasing bar"

„The pleasing bar"

Amice, Je oudejaarsavondoverde'nkuig, — zal die gerust zijn? „Sylvester-avond" behoort onder ons niet tot de „onder praecept" staande feestdagen. Trouwens, hij staat óók niet onder roomsch praecept. Rome zou nog de eenige kans hebben kunnen bieden voor de Ijking van Sylvesteravond als fees ...

30 december 1950
De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1574 woorden