GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
1951-01-13
De Reformatie
VERDUIDELIJKING.

VERDUIDELIJKING.

Daar mij gebleken is, dat er in mijn artikel: Adventslied? (De Ref., 23 Dec. '50) de mogeUjkheid lag van misverstand, wil ik er graag op wijzen, dat in den bundel: En nu allemaal! GEEN verzen van Fedde Schurer voorkomen. Deze bundel is „van vreemde smetten vrij" en heeft recht op ons aller sympat ...

De Reformatie
v. d. WAAL
55 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(V) III. IVfARIA EIM ELIZABETH. „Bij het ontvangen en het ter wereld brengen, bij het opvoeden en zelfs bij het wegschenken en het overleveren van den Zoon Gods schijnt de Heilige Drievuldigheid niets buiten de Heilige maagd tot stan ...

De Reformatie
K. MEIMA
1300 woorden
Hoe men de Friegen voorlicht

Hoe men de Friegen voorlicht

In 1945 heeft de generale synode der gebonden en der bindende kerken den term: schijndoop, tevoren ook door propagandisten van de synodale doopleer vrijmoedig gebruikt, afgewezen en uitgesproken „met de haar verleende profetische autoriteit" dat „naar het Qordeel der synode de doop, die bediend i ...

De Reformatie
D. E. C.
695 woorden
Gedoopt worden in Christus' naam is : gedoopt worden in Christus' dood

Gedoopt worden in Christus' naam is : gedoopt worden in Christus' dood

Paulus had zoojuist een „gevaarlijk" woord neergeschreven. Dit: n de wet is er bovendien in-gekomen, opdat de overtreding méér zou worden; en waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden (5:20).Ja, is dat geen „gevaarlijk" woord: waar de zonde toeneemt daar wordt de gen ...

De Reformatie
C. V.
1464 woorden
„Staat het zoo in de Confessie?"(Inzake „Amerika")

„Staat het zoo in de Confessie?"(Inzake „Amerika")

We kunnen inzake die „v o o r w a a r d e n" in 't verbond, waarover we overigens gauw uitgesproken zullen zijn (veel breeder heb ik al elders erover gehandeld, en we kunnen niet altijd repeteeren), nog wel even, bij wijze van aanvulling op het gezegde, iets opmerken in terugslag op wat coll. Hoe ...

De Reformatie
K. S.
1207 woorden
Is Europeesche Federatievorming raadzaam?

Is Europeesche Federatievorming raadzaam?

(VI) AMERIKA'S NATIONALISME (vervolg). Door dit democratische, naar smaak met bijbelteksten versierde, geloof is de nationale eenheid in Amerika bevorderd. Ondanks alle godsdienstige verschillen bleef men toch één — en daardoor was m ...

De Reformatie
Dr. A. J. VERBRUGH
1928 woorden
De macht van ’t „korban” zeggen

De macht van ’t „korban” zeggen

Het ambt-van-alle-geloovlgen is een maclitig ding. Het kan de hiërarchen stom-verlegen malten.We denken, 't lijkt wel „gezocht", maar 't Is toch doodeenvoudig, aan Judas. Die heeft met zijn laatste handeling in 't ambt-van-alle-geloovigen de priesters achter de ooren laten krabben.U ...

De Reformatie
K. S.
1892 woorden
Op verstrooidenreis

Op verstrooidenreis

Met mijn aankomst op het vliegveld Mandai, zooals daarvan werd verteld in mijn laatste opstel onder dit hoofd, begon mijn tweede bezoek aan het eiland Celebes en de stad Makassar. Mijn eerste bezoek viel in Augustus 1947. Destijds was ik op weg naar Timor in verband met mijn bemoeienissen voor de ...

De Reformatie
J. P. v. d. STOEL Jr
1077 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

§ 4. DE AMBTSTAAK VAN D|EN EVANGELIST. (Slot). (XI) Wij zouden op het volgende willen attendeeren.Eerst, dat juist het voorkomen van dwaalleer in Epheze ook een gereede aanleiding is geweest voor Paulus om Tim. inet een bepaalde opdracht in Epheze te l ...

De Reformatie
J. FRANCKE
833 woorden
Aanvulling

Aanvulling

Hier volgt de titel van het boek dat we verleden week citeerden voor wat de fotografische reproductie betreft: [tITELBLAD] Een cort begrijp der gantsche Christellcke Religie. Inde bygevoechde Tafel voor oogen ghestelt/ daer van dit Boecxken de wtlegginge is: ...

De Reformatie
K. S.
147 woorden
van 2