GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1951-03-17
De Reformatie
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

8. WIE IS MIJN MOEDER? (XI) Op de bruiloft te Kana heeft Jezus zich uitdrukkelijk van Zijn moeder gedistaneieerd. Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijne ure is nog niet gekomen. Joh. 2 : 4.In het Evangelie van Marcus wordt ons in het derde hoofdstuk v ...

17 maart 1951
De Reformatie
K. MEIMA.
865 woorden
Canasta en Canossa

Canasta en Canossa

Dezer dagen ontvingen wij een exposé van Expogé, de vereeniging van ex-politieke gevangenen. Tusschen twee haakjes: dat is niet een vereeniging van een bepaald soort gevangenen, ex-politjeke dan. Want primo: gevangenen hebben niet het recht van vereeniging en vergadering. Zóó democratisch zijn we ...

17 maart 1951
De Reformatie
D. E. C.
475 woorden
Is Europeesche Federatievormmg raadzaam?

Is Europeesche Federatievormmg raadzaam?

(XV, slot) DE LIBERTrNISTISCHE REVOLUTIE (vervolg). Men kan opmerken, dat de vredesluiters in het geheel geen standpunt innamen en alleen maar de bestaande situatie in de verschillende landen accepteerden. Maar daarin ligt juist de p ...

17 maart 1951
De Reformatie
DR A. J. VERBRUGH.
1286 woorden
RECHTER OF RECHTHEBBENDE ?

RECHTER OF RECHTHEBBENDE ?

Aan de kwestie der inroeping van den rechter in de zaken van de Ned. Herv. Kerk, waaraan we verleden Week onze aandacht gaven, is natuurhjk ook een andere kant, dan ons vorig artikel liet uitkomen.Wie een rechter inroept, zegt daarmee min of meer: ik kan geen recht krijgen op een andere ma ...

17 maart 1951
De Reformatie
K. S.
1413 woorden
De Cock nooit uitgeworpen?

De Cock nooit uitgeworpen?

In „De Wekker" las Ik zooeven een correspondentie van den hoofdredacteur, prof. Van der' Schuit. Daarin lezen we: G. M. den H. In dank Uw schrijven en correctie ontvangen. Ik schreef in een recensie (zie vorig Wekkernummer), dat Prof. Greijdanus om zijn onschriftuurlijke leer is uitgeworpe ...

17 maart 1951
De Reformatie
K. S.
621 woorden
Aangaande mij en mijn huis

Aangaande mij en mijn huis

Zoo erg als Peninna het aanlegde, die Hanna, de kinderlooze, tergde met terging om haar te vergrimmen vanwege het feit, dat de Heere haar baarmoeder had toegesloten, met het gevolg dat Hanna weende «n zelfs niet at — neen, zoo erg zullen wij het in den regel niet maken.Wij zullen er ons we ...

17 maart 1951
De Reformatie
HUISMAN.
1134 woorden
OP TOURNEE

OP TOURNEE

Maandagmorgen. We zaten nog maar net aan het ontbijt, toen a& n het altijd openstaande raam een tweetal mannen zich bescheiden opstelde. Het waren Dajaks. , , Apa kuran^? "i) zei de dokter, onze gastheer, nadat hij de zoo juist naar binnen gestoken hap rijst had weggewerkt en op het raam was ...

17 maart 1951
De Reformatie
MOERKOERT.
1580 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(XIX) D. Aleer we conclusie nemen inzake de confrontatie van de thans in de kerk fungeerende bijzondere ambten met den evangelist, dienen we nog op enkele dingen te letten.Bij de bespreking van de Kerkenordening in dezen verklaart het meerderheidsrapport, da ...

17 maart 1951
De Reformatie
J. FEANCKE.
1302 woorden
VRAAG EN ANTWOORD

VRAAG EN ANTWOORD

(III, slot) 60. In zijn verklaring van Gal. 3 : 27 laat Calvijn zich nu ten volle door de in 5 geteekende werkelijkheid beheerschen.Paulus redeneerde in zijn brief als volgt: Gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus, want zoovelen als g ...

17 maart 1951
De Reformatie
C. V.
1942 woorden
EXODUS 15 : 13—18, 21.

EXODUS 15 : 13—18, 21.

Gij brengt dit volk, o groote Koning in vrede naar Uw heil'ge woning, naar 't land, dat Gij U hebt verkoren. Die Gij verlost hebt en bevrijd, hebt Gij, O HEER', in gunst geleid. De volken sidd'ren daar zij 't hóoren.Hoe vrees'lijk zijt G' in lofgezangen! De volken zijn door schrik bevangen ...

17 maart 1951
De Reformatie
A. v. B.
193 woorden
van 2