GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
1952-03-29
Het werk was toch af!

Het werk was toch af!

Terar dum prosimAls medewerker van „De Reformatie" wil ik een stukje schrijven in het nummer, waarvan Prof. Schilder niet meer de" eind-redacteur zal zijn. Wie het nummer van 22 Maart leest vindt daar zijn laatste twee zinnetjes: „Geen plaats meer. Volgende week de rest". Maar deze „r e s ...

De Reformatie
v. d. B.
1395 woorden
Een man een man, een woord een woord

Een man een man, een woord een woord

Op de 26e Nov. 1932 werd te Erlangen een briefkaart gestempeld met de volgende inhoud: Anêr anêr, philos philos, rhêma rhêma.Ik moet weg, daarom slechts dit weinige. Aber es genügt.Pax magna vobiscum.'t Was in de tijd dat Schilder in Erlangen voor zijn promotie zat en ...

De Reformatie
J. DE WAARD.
1365 woorden
PROFESSOR DR K. SCHILDER, vindicerend het recht Gods

PROFESSOR DR K. SCHILDER, vindicerend het recht Gods

Nu hij gevallen is — neen, nu hij opgegaan is tot God, zijn God, de bron van vreugd; nu hij, de man aan wie de Heere geschonken had zó rijke en zó vele gaven als het Hem zelden behaagt aan een mens toe te kennen; nu hij, de reus met het kinderhart, de athleet, die zachtmoedig was en nederig van h ...

De Reformatie
P. D.
1309 woorden
BIOGRAFIE EN BIBLIOGRAFIE

BIOGRAFIE EN BIBLIOGRAFIE

In de nacht van Zaterdag op Zondag 23 Maart j.l. is plotseling van ons heengegaan Prof. Dr K. Schilder, Hoogleraar in de Dogmatiek, Ethiek, Encyclopaedie en Geschiedenis der Wijsbegeerte aan de Theologische Hogeschool te Kampen.De overledene, Klaas Schilder, werd op 19 December 1890 gebore ...

De Reformatie
R. v. R.
1297 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Prof. Schilder, onze hoofdredacteur overleden.Welk een ontstellende tijding, die ons allen een wijle beduusd deed staan. K. S. is weggerukt van ons. Wie zou niet wenen? Een paar dagen voor zijn plotseling heengaan, vertelde mij een vriend: weet ge, dat Schilder z ...

De Reformatie
MARNIX.
1165 woorden
De laatste Reformatie-pagina van onze Hoofdredacteur, Professor Doctor K. Schilder

De laatste Reformatie-pagina van onze Hoofdredacteur, Professor Doctor K. Schilder

Op deze pagina geven wij onze lezers de laatste pagina, welke door de hand van onze geliefde Hoofdredacteur, Prof. Dr Ky Schilder, is geschreven.Hgt is kopij, die verband houdt met zijn ziek worden.Het stukje over het „Orgel-offer" trachtte onze broeder Zaterdagmorgen, de dag welke ...

De Reformatie
R. V. R.
K. S.
1003 woorden
EEN OPPORTUNUM AUXILIUM

EEN OPPORTUNUM AUXILIUM

„Gedachten vermenigvuldigen zich, herinneringen dwarrelen dooreen". Zo begon een artikel in „De Reformatie" van 29 Mei 1948 van een Theologisch student, na het sterven van professor Greijdanus.En nu, nog geen vier jaar later, na het heengaan van professor Schilder, het tweede en enig overg ...

De Reformatie
W. VIS
959 woorden
Professor Schilder als COLLEGA

Professor Schilder als COLLEGA

Toen rnij verzocht werd over onze overleden broeder enkele woorden te schrijven, heb ik niet willen Vi'eigerc: !. Ik mocht het oolï niet, geloof Ik.Ik schrijf niet om een groot man nog wat in de hoogte te steken.Maar we! „om des naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voor te ...

De Reformatie
H. J. J.
867 woorden
STERVEN.

STERVEN.

Wat zullen we nog klagen? Een ieder klage vanwege zijn zonden, maar hij klage niet vanwege het punt des tijds, nu wij het sterven mogen zien als abnormaal voorzover het vloekelement er in ligt, maar normaal voorzover het het verlaten van de tegenwoordige levenswijze betreft. Het zou abnormaal zij ...

De Reformatie
833 woorden
Prof. Dr K. SCHILDER †

Prof. Dr K. SCHILDER †

Het grote leed dat in ons leven kwam en dat niet is af te schudden noch te verdringen, dat ons telkens weer de eenzaamheid wil doen zoeken, mag ons niet verhinderen, ons volk dat zo sterk aan hem hing, te doen delen in hetgeen de Here God wilde, dat onze mede-arbeider Schilder de laatste tijd van ...

De Reformatie
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
C. VEENHOF.
H. J. JAGER.
725 woorden
van 5