GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

484 resultaten
Filteren
van 49
1978-01-01
VU-Magazine
VU Magazine 1978 - pagina 377

VU Magazine 1978 - pagina 377

MU magadne 23magaune22 „Met betrekking tot degene die, nu de Kerk vrede heeft, dienst weigeren, wordt besloten dat zij geëxcommuniceerd worden." Dr. Aalders drukt deze vertaling in zijn boekje af. „Ik weet wel", voegt hij eraan toe, „dat de nogal duistere Latijnse tekst tot uiteenlopende v ...

VU-Magazine
1923 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 378

VU Magazine 1978 - pagina 378

1 ^ magazine 24Gedrag van kinderen kan ontwikkeling van hun intelligentie beïnvloeden om zouden zich moeten uitspreken over heel precies omschreven ,,stukjes" gedrag. Er zouden dus geen uitspraken mogen voorkomen als bij voorbeeld: ,,Jantje is weljniet creatief' of: ,,Marietje is weljniet ...

VU-Magazine
693 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 379

VU Magazine 1978 - pagina 379

1 ^ magazine 25 Een representatieve groep, die bestond uit kleuterschool-kinderen van 4 en 5 jaar en uit lagere schoolkinderen van 6 en 7, werd met de aldus geconstrueerde lijsten beoordeeld door hun eigen leerkrachten (80 leerkrachten beoordeelden elk vier willekeurige kinderen in hun klassen). ...

VU-Magazine
756 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 380

VU Magazine 1978 - pagina 380

nl magazine 26 ook was, te onderzoeken of er verband bestaat tussen het sociaal-emotionele gedrag van kinderen en hun intellectuele ontwikkeling. Er zijn verschillende manieren denkbaar waarop zulke verbanden kunnen worden nagegaan. Er zou bijvoorbeeld tegelijk met het beoordelen van het gedrag, ...

VU-Magazine
1023 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 381

VU Magazine 1978 - pagina 381

\^ magazine 27 A'. 1878ZEVENDEJAAnOANQN*. 1 9 3 0DE STANDAARD. Abo*B«meiiipr>)S per 3 mai^uliï: VMrJkiaMnian /2.kU—ll«iUBAmsunlaai,lnac»/2Je. Eakcte Nusuoers 5 Ceat » a liet BKTMLBCBKIil.: WawHesMnuit tO«, 4atttrtUL SlnctMr-Mtgmr I. It. UUTT.AdrenMMüa: ...

VU-Magazine
862 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 382

VU Magazine 1978 - pagina 382

I/ZJ magazine 28 Kuyper in uitvoerige serie, ,Liberalisten zijn door en door verjoodscht" ,,Men komt van lieverlee tot de ontdekking, dat. onderden mantel van het Liberalisme, metterdaad de Joden hger en meester in ons werelddeel zijn geworden, en niet slechts de publieke opinie in de mees ...

VU-Magazine
975 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 383

VU Magazine 1978 - pagina 383

1 ^ magazine 29Wat is „patrimoniale bureaucratie"? September 1974 werd de Ethiopische keizer Haüe Selassie afgezet door de legeiieiding. De revohitie die daarop volgde, is nog niet ten einde; in de loop van dit jaar verschenen in de kranten steeds grimmiger berichten over de terreur die he ...

VU-Magazine
623 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 384

VU Magazine 1978 - pagina 384

es"1 ^ magazine 30 K. Asmeron, (bestuurkundige), is zelf Ethiopiër. VU-magazine iioos een fragment, dat met name handelt over de val van keizer Haile Selassie, en vertaalde dat.Dr. H. K. Asmerommoest bekennen dat hij geen enkele macht had om de regeringszaken te behartigen. V ...

VU-Magazine
616 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 385

VU Magazine 1978 - pagina 385

1 ^ magazine 31 rationaliteit, professionaliteit, specialisering, er werken betaalde ambtenaren in, die worden aangesteld op grond van hun kundigheid en niet uit andere overwegingen; ze dienen de publieke zaak op basis van de wet en van vastgelegde regels en niet op gezag van een individuele heer ...

VU-Magazine
778 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 386

VU Magazine 1978 - pagina 386

]ff} magazine 32 neerde begrippen het best kunnen worden gebruikt wanneer men wil komen tot een aanvaardbare interpretatie van de bestuurigke en politieke instellingen in een aantal traditionele samenlevingen in de huidige situatie. Yan Weber is ook de conclusie dat een staf, die afkomstig is uit ...

VU-Magazine
684 woorden
van 49