GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

484 resultaten
Filteren
van 49
1978-01-01
VU-Magazine
VU Magazine 1978 - pagina 397

VU Magazine 1978 - pagina 397

magazine 7e jaargang — no. 10 — november 1978 — losse nummers f 2,—Johannes Verkuyl Moedig door de muren ...

VU-Magazine
14 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 398

VU Magazine 1978 - pagina 398

7 series bijbelstudies van ir. D. J. CHRISTIAANSE 1. 28 Studies over de Persoon en het verlossingswerk van onze Heere Jezus. Beschouwd als Zoon van God, als Heiland, als Middelaar, als Hogepriester, als Voorspraak, enz. f b,-2. 33 GELOOFSMANNEN via Abel, Noach, Abraham tot Johannes op Patmos, f A ...

VU-Magazine
375 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 399

VU Magazine 1978 - pagina 399

nï magazine 1In dit nummer: De levensgeschiedenis van zendingshoogleraar prof. dr. J. VerkuyI. die 6 oktober afscheid nam van de VU, is ook het verhaal van de verbreking in de na-oorlogse jaren van het gereformeerde isolement. Reeds als student trok hij zich weinig aan van de ommuring door ...

VU-Magazine
347 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 400

VU Magazine 1978 - pagina 400

l ^ magazine 2m magazine Het VU-magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voor w e tenschappelijl<ondervv/ijs op gereformeerdegrondslag. „ D e Vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, met name voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dat aan de Vrije ...

VU-Magazine
17 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 401

VU Magazine 1978 - pagina 401

iZJ magamie 3Alleen individuele extra-hulp helpt zwak-functionerende kleuters ,,We weten dat de ,,pir' enigszins werkt, maar nog niet precies iioe, nader (deel) onderzoek zal dat moeten leren". Dr. Han Groenendaal die dit samenvattende zinnetje ergens in zijn proefschrift schrijft, wil er ...

VU-Magazine
694 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 402

VU Magazine 1978 - pagina 402

Vtl magame 4 programma's was begonnen, verminderde. Het bleek nog niet zo eenvoudig te zijn om achterstanden die door omgevingsfactoren waren veroorzaakt, bij te spijkeren.Hulpverlening Het onderzoek van dr. Groenendaal maakte deel uit van een project dat door de Stichting van Onderzoek va ...

VU-Magazine
1010 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 403

VU Magazine 1978 - pagina 403

m magame 5Beelden van een lesje „Koffiezetten". De les werd oj^enomen op video-band, 7x>dat later kon worden beoordeeld wat goed en wat fout was gegaan, (foto: Mare van Dorp, AVC-VU)MethodiekIVU-magazine stelt zich de toestand in een kleuterklas voor ogen en vraagt ...

VU-Magazine
713 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 405

VU Magazine 1978 - pagina 405

1^ magaune 7Gesina H. J. van der Molen een indrukwekkende vrouw ,,Door ondergetekende is geen afstammingsverklanng (A) getekend en zulk een verklaring zal ook nimmer door haar worden getekend, daar zij het maken van onderscheid naar bloed en ras tussen Joden en niet-Joden in strijd acht me ...

VU-Magazine
434 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 404

VU Magazine 1978 - pagina 404

]/U magazine 6 sters en taakleidsters werd steeds geëvalueerd. Aan de hand van vragenlijsten probeerde men er achter te komen wat de goede en minder goede elementen waren in de trainingen; er werden lesjes opgenomen op videoapparatuur aan het begin van. tijdens en aan het eind van de trainingen. ...

VU-Magazine
1051 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 406

VU Magazine 1978 - pagina 406

1 ^ magazine 8 nemen van examens. Ze werd weggeroepen voor een telefoontje. Een zenuwachtige inspecteur van het onderwijs ('Ve» gereformeerde broeder nog wel.'"') bezwoer haar alsnog de Ariërverklaring te tekenen, want hij vreesde er last mee te krijgen. .,Trek uw document in. Iedereen heeft gete ...

VU-Magazine
1064 woorden
van 49