GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

104 resultaten
Filteren
van 11
De verflauwing der grenzen
1892-10-20
De verflauwing der grenzen - pagina 11

De verflauwing der grenzen - pagina 11

9 o verwaardig. Ik ga u daarbij aantoonen, eerst, dat inderdaad de geest onzer eeuw hiertoe neigt; dan, wat gevaren dit 1 na zich dreigt te sleepen; ten slotte, wat weerstand hier te bieden valt. *\ Ik wensch niet gerangschikt te worden onder hen, die van ' het Pantheïsme, onder eiken vorm ...

Rectorale redes
A. Kuyper
350 woorden
De verflauwing der grenzen - pagina 12

De verflauwing der grenzen - pagina 12

lOder Openbaring mist, en bij de schemering der Rede Hem niet kan uitvinden, wordt ze in haar liefdesdrang onstuimig, onbescheiden tot het oneerbiedige toe, en wil naar God, tot aan^ tot in zijn verborgen wezen doordringen, ja rust niet tot ze in Hem zich verloor of onbewust Hem in zichzel ...

Rectorale redes
A. Kuyper
367 woorden
De verflauwing der grenzen - pagina 13

De verflauwing der grenzen - pagina 13

IIop te smelten, en in nieuwen vorm om te gieten, een iegelijk naar den lust van zijn hart 27). I Drie motieven tegelijk drongen ónze eeuw in die richting. Haar o verstroomend krachtsgevoel, haar overspannen besef van 's menschen waardij, en haar indringen in den rijkdom der natuur. In ver ...

Rectorale redes
A. Kuyper
363 woorden
De verflauwing der grenzen - pagina 14

De verflauwing der grenzen - pagina 14

12reeds lang onttroond, en met zijn onttroning is de welige bloei van het systematisch Pantheïsme tot stilstand gekomen. De wijsbegeerte ziet haar gehoorzalen verlaten. Allerwegen zucht men onder haar „Abgelebtheit", haar inzinking, haar geestelijke impotentie 35). Nu men zelf niet meer ph ...

Rectorale redes
A. Kuyper
342 woorden
De verflauwing der grenzen - pagina 15

De verflauwing der grenzen - pagina 15

13Darwin zelf, op Broca's en op von Nageli's inspraak, bij de laatste uitgave van zijn Descent of man en Origin of species^ de ongenoegzaamheid van zijn selectie-theorie toegegeven 43); maar, zonder dat de second-hand wetenschap, in handboek en op burgerscholen, daarom ophield, de geknakte ...

Rectorale redes
A. Kuyper
303 woorden
De verflauwing der grenzen - pagina 16

De verflauwing der grenzen - pagina 16

nooit verademing, nimmer ruste, een leven zonder sabbat. Geen overzien, noch inbezitneming, veel minder genieting van het verworvene. Bij geen punt van den weg aankomen, dan om ijlings van dit punt weer af te gaan. Iets van den sausenden Galop in den „Todtenritt" uit Burgers Leonore 48). Der ewig ...

Rectorale redes
A. Kuyper
363 woorden
De verflauwing der grenzen - pagina 17

De verflauwing der grenzen - pagina 17

15leste alle onderscheid tusschen den Ceder en den Hysop ophoudt te bestaan 55). Maar het sterkst ontwaart ge dit bij het wijsgeerig Pantheïsme, dat principieel en stelselmatig alle thesis en anti-thesis in de synthesis versmelt, en door de bekoring van het denkbeeld der identiteit, u al w ...

Rectorale redes
A. Kuyper
352 woorden
De verflauwing der grenzen - pagina 18

De verflauwing der grenzen - pagina 18

i6J gaat lijnrecht tegen de eischen van uw denken in. En dan j eerst wanneer alles, zonder uitzondering, onder één begrip is I saamgevat, kan uw denken rusten op zijn lauweren. Rekent ge nu met de werkelijkheid en eert ge haar bestaanswet, dan stuit ge slag op slag met uw denken op wat wee ...

Rectorale redes
A. Kuyper
362 woorden
De verflauwing der grenzen - pagina 19

De verflauwing der grenzen - pagina 19

17 f schaduwlijnen verflauwd worden. Immers alle onderscheid in ons bewustzijn, ja, het vermogen zelf van ons bewustzijn, óm te onderscheiden, wortelt ten leste in deze primordiale tegenstelling. Denk u haar weg, en het wordt nacht; een nacht bij wier schaduwachtio-e donkerheid alles aan uw horiz ...

Rectorale redes
A. Kuyper
352 woorden
De verflauwing der grenzen - pagina 20

De verflauwing der grenzen - pagina 20

i8geestelijke wereld nauwkeuriger te onderzoeken, en voorts van poëzie te leven met zijn hart. En dit is ook zoo; maar 'I hield daarom ook het EvolutiebeginseL^ of de Descendenzfjheorïe, gelijk onze Duitschers het noemen, reeds op het I Credo onzer huidige wetenschap te zijn ? En wat nu is ...

Rectorale redes
A. Kuyper
347 woorden
van 11