GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67.577 resultaten
Filteren
van 6758
Reguliere Editie
DE „SCHOOLDAG” TE KAMPEN

DE „SCHOOLDAG” TE KAMPEN

In het teeken van dit woord uit Openbaringen 3 : 11 stond de Schooldag van de Theologische Hoogeschool te Kampen. Een „schooldag" die alle voorafgaande' schooldagen, wat de opkomst aangaat, achter iich gelaten heeft. Meer dan 8000 bezoekers uit alle deelen des lands waren samengestroomd, zoodat o ...

De Reformatie
P. D.
W. SCHEELE.
24066 woorden
'KARDINAAL W.M. VAN ROSSUM EN HET 'INTEGRALISME' IN NEDERLAND

'KARDINAAL W.M. VAN ROSSUM EN HET 'INTEGRALISME' IN NEDERLAND

In de maanden juli en augustus 1913 vierde 'Katholiek Nederland' (zoals dat toen heette) feest: met wapperende witgele vlaggen, bloemen, kerkelijke plechtigheden, wierook en ronkende toespraken. De reden voor deze uitbarsting van officiële vreugde was het bezoek aan zijn geboorteland van de hoogs ...

DNK
J.P. de Valk
22477 woorden
Overschot op de Nederlandse kandidatenmarkt: een bron van overzeese predikanten, hulppredikers, enz. (1829-1872)

Overschot op de Nederlandse kandidatenmarkt: een bron van overzeese predikanten, hulppredikers, enz. (1829-1872)

InleidingIn de eerste helft van de negentiende eeuw heeft de Nederlandse Hervormde Kerk jarenlang te maken gehad met een hardnekkig overschot aan kandidaat-predikanten. Volgens een eigentijdse statistiek werd het hoogste aantal bereikt in 1836; er werden toen 259 kandidaten geteld. Dit nad ...

DNK
J. Vree
19845 woorden
SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRING.

SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRING.

nleiding.De twintigste October van het jaai- onzes Heeren aclitüenlionderd tachtig is een der grootste dagen geweest in het veelbewogen leven van Dr Abraham Kuyper — misschien wel de allergrootste.Op dien dag immers heeft hij de genade ontvangen van de „Vrije Universiteat" te mogen ...

De Reformatie
C. V.
19058 woorden
‘Nederland is Amerika niet.’

‘Nederland is Amerika niet.’

Inleiding De dit jaar honderd jaar geleden overleden Nederlandse theoloog Pilippus Jacobus Hoedemaker (16 juli 1839-26 juli 1910) had een bijzondere band met de Verenigde Staten. Hij was er met zijn ouders naar toe geëmigreerd in 1851 – hij was toen twaalf jaar o ...

DNK
GEORGE HARINCK
18765 woorden
Dr H. H. Kuypers jongste aanval op de Theologische School.

Dr H. H. Kuypers jongste aanval op de Theologische School.

De Theologische School heeft weer ©enen aanval van Dr H. H. Kuypor moeten verduren. In „De Heraut" van 10 Jan. j.l. en volgend© nummers richt hij, gelijk reeds zoo menigmaal in den tijd van bijna een© halve eeuw, zijn© vertoogen tegten haar, om het te "willen voorstellen, dat zijl principieel bes ...

De Reformatie
S. G.
17378 woorden
De Dokter en de Sjeik

De Dokter en de Sjeik

In DNK nr. 75 (december 2011) is het een en ander geschreven over de oprichting van de christelijke moshav Nes Ammim in Galilea. Drijvende krachten achter dit door de Fransman Claude Muller-Duvernoy bedachte project waren de Nederlandse zendingsarts Johan Pilon en diens Zwitserse collega Hans Ber ...

DNK
GERT VAN KLINKEN
16466 woorden
OPEN BRIEF

OPEN BRIEF

aan Prof. Dr H. H. KUYPER door Prof. Dr K. SCHILDER.Kampen, Juli 1936. Jen Hooggeleerden Heer )(of. Dr H. H. Kuyper, Bloemendaal. Hooggeachte Professor Kuyper, Met een gevoel van onlust, en toch vastbesloten, hoop , in wat hieronder volgt, te an ...

De Reformatie
Prof. Dr H. H. KUYPER
Prof. Dr K. SCHILDER
K. SCHILDER
Dr H. H. KUYPER
16404 woorden
„honor in honorante” — — et in honorato.

„honor in honorante” — — et in honorato.

Op den paaschmorgeri grijpen we weer naar den tekst van Paulus' woord over God, die den Middelaar van het genadeverbond zoozeer vereerd en verhoogd heeft, dat Hij Hem een naam gaf welke boven allen naam; is.En we realiseeren ons, dat we 'op Paschen toegekomen zijn aan het thema óók van het ...

De Reformatie
K. S.
K. VAN DIJK.
S. GREIJDANUS.
R. H. BREMMER.
K. MEIMA.
P. JASPERSE.
16201 woorden
AANDACHTIG ZELFONDER- ZOEK GUNT MIJ DAN OOK NIET DEN MINSTEN TWIJFEL

AANDACHTIG ZELFONDER- ZOEK GUNT MIJ DAN OOK NIET DEN MINSTEN TWIJFEL

J. VREEIn 1873 publiceerde de toen 36-jarige Abraham Kuyper zijn Confidentie. De brochure zou een van zijn bekendste werken worden, vooral omdat er onder meer een 'ietwes intieme' autobiografische terugblik in werd geboden, waarin hij uitlegde hoe hij 'door persoonlijke levenservaringen' e ...

DNK
J. VREE
Vader K
uwen vader K
15674 woorden
van 6758