GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1911-10-29
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

XXXI. Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid, Amen. Rom. II : 36. Uit het getuigenis, dat de Heere onze God alle dingen gewrocht heeft om Zichzelf s wille, nog versterlct doo ...

29 oktober 1911
De Heraut
DR. A. K.
4343 woorden
De Ethische

De Ethische

De Ethische richting in ons vaderland heeft zich steeds gekenmerkt door zekere vaagheid en onbelijndheid. Wat ze eigenlijk wilde, was uiterst moeilijk te zeggen. Een vast credo had ze niet. Ze was noch modern noch Gereformeerd, Ze trad critisch op tegen de Belijdenis der Kerk en tegenover de Heil ...

29 oktober 1911
De Heraut
2300 woorden
Een lezer van

Een lezer van

Amsterdam, 27 Oct. 1911.Een lezer van dit blad, die lidmaat der Hervormde Kerk is, voelt zich blijkbaar gegriefd, omdat we onlangs er op wezen, hoe deze Kerk in ledental de laatste jaren hard achteruit is gegaan, terwijl de Gereformeerde Kerken niet onbelangrijk in het aantal harer leden z ...

29 oktober 1911
De Heraut
804 woorden
„Um derborgenen”.

„Um derborgenen”.

Zij maken listiglijk eenen heimelijken aanslag tegen aw volk, en beraadslagen tegen uwe verborgenen, Ps. 83 : 4. Jaël verborg Siseta in de tente, en Obadji verborg voor Iiebel's woede honderd profeten, vijftig bij vijftig, in een spelonk. Door Jesaia - wordt het Mo ...

29 oktober 1911
De Heraut
DR
A
K.
1455 woorden
In de pers werd

In de pers werd

In de pers werd onlangs een gerucht meegedeeld, als zou onze waarde broeder Ds. Wrjers te Batavia op een Zendingsconferentie verklaard hebben, dat hij volstrekt niet was teruggekomen van het door hem ingenomen standpunt, in zake de Kerk te Temanggoeng.De Zuider Kerkbode, die dit gerucht ov ...

29 oktober 1911
De Heraut
D. J. B. WIJERS
DR. H. H. K.
468 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Denemarken. Christel ij ke arbeid in Kopenhagen.De stad Kopenhagen telde in i8ao ongeveer loo.oco inwoners, voor welke 9 kerken, die ieder door twee of meer predikanten gediend werden, beschikbaar waren, In 1889 had de stad 384000 inwoners en 16 kerken met 42 predikanten. De arbeid der Ker ...

29 oktober 1911
De Heraut
900 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij ondergeteekende en in hartelijken dank ontvangen: van den heer A. S. Leys te Aardenburg, gevonden in de Uniecollecte f r, door den heer H. Rollman te Bodegraven, van N. N. te Aarlanderveen, van de Chr. school te Kootwijk /7S0; van den heer H. Rossum /2.S0J letters M. O., Rotterdam e ...

29 oktober 1911
De Heraut
Ds
J. H. HOUTZAGERS.
69 woorden
Onderstaand schrijven

Onderstaand schrijven

Onderstaand schrijven werd ons gezonden naar aanleiding van een advertentie, die Dr. van Lonkhuijzen in ons blid plaatste bij zrjn afscheid naar Amerika: Aan de Redactie ran De Heraut. Hooggeachte RedactietOfschoon 't niet uwe gewoonte zal zijn, ingeronden stukken op te nemen tegen ...

29 oktober 1911
De Heraut
J. H. SNIJDERS
H. J. SPBUYT
382 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De raad der Geret. Kerk te Moerdijk besloot in zijne vergadering van 20 Oct j.l., naar aanleiding van een door hem ontvangen circulaire van deputaten voor de Zending onder de Joden, in zijne gemeente geen collectanten, voor welk doel ook, meer toe te laten, die niet minstens drie weken te voren d ...

29 oktober 1911
De Heraut
H. N. BASOSKI
W
SCHRIEK
M. UYTENHOUDT.
901 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Volgens de redactie van de Wachter is er maar één vlieg, die de apothekers salve der Vrije Universiteit bederft, of wilt ge een minder kras beeld, maar één sta in den weg, die belet, dat de sympathie voor alle Gereformeerden, uit de vroegere A kringen evengoed als uit de kringen der Hervormde Ker ...

29 oktober 1911
De Heraut
990 woorden
van 4