GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1912-03-10
„Hij was veracht.”

„Hij was veracht.”

DE DEEDE LIJDENSWEEK. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de menschen, een man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Jes. 53 : 3. ...

De Heraut
Dr. A. K.
1490 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

XLVIII. TWEEPE REEKS. X. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den n acht, in welken de hemelen met een gedruisch zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en ve ...

De Heraut
DR. A. K.
3537 woorden
Aan de Leldsche Theologen

Aan de Leldsche Theologen

Aan de Leldsche Theologen moet de lof worden toegekend, dat ze met onverdroten ver zich gewijd hebben aan hun nieuwe ertaling van den Bijbel. Nauwel^ks is als rucht van jarenlange studie de overzetting an het Oude Testament gereed, of Prof. r. H. Oort gaf thans In het licht het ieuwe Testament, o ...

De Heraut
1857 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonne's op „De Heraut" is tliani deel in verzonden aan de inteekenaren, die het voor dit deel versohuldigde be drag voldeden, zoodat dezen nu het complete werk in hun bezit hebben.De inteekenaren die een stel van drie losse banden bestelde ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
Adm. DE HERAUT.
120 woorden
De heer Willem Goeters

De heer Willem Goeters

Amsterdam, 8 Maart 1912, De heer Willem Goeters, privaat-docent in de Theologie aan de Universiteit te Halle a. S., die reeds menige Icostbare vondst voor onze Nederlandsche Kerkgesctiiedenis uit Duitsche archieven aan het Ucht bracht, heeft thans een zeer omvangrijke studie ons geschonken ...

De Heraut
1041 woorden
De Nationale Christen-Onderofficieren

De Nationale Christen-Onderofficieren

De Nationale Christen-Onderofficieren-Veieenlf^ng zond ons het volgende ter plaltdng: In den dienst. Aan de lotelmgen van de lichting van 1913, die in de maand Maart onder de wapenen moeten komen.De tijd nadert, dat ge geroepen wordt u te oefénen in d ...

De Heraut
718 woorden
Van bevriende zijde merkt men

Van bevriende zijde merkt men

Van bevriende zijde merkt men ons op, dat we niet juist waren ingelicht, toen we onlangs schreven, dat de beide ortltodoxe predikanten te Zwolle van de etiiische richting waren. Een hunner, too werd ons gemeld, is Ud van de Confessioneele ver eeniging en kan dus niet onder de etiiischen gerekend ...

De Heraut
DR. H. H. K.
137 woorden
Leestafel.

Leestafel.

J. J. KNAP CZN., Ned. Herv. Predikant te Groningen. DE HBIDELBERGSCHE: CATECHISMUS toepasselijk gemaakt voor de Gemeente des Heeren. Te Groningen bij J. B. Wolters' U. M. I9I2.De geachte schrijver is een kleinzoon van dien Ds. KNAP welke in FRIBSLAMD, met FtLix, GULDSNARM, GRIKTHUTZEN e.a. ...

De Heraut
G.
1528 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen: als collecte bij eene rede voor Kootwijks scholen in de Geref. Kerk te Woerden /17.361/2, met eennagiftvan /2 5»; van N. N. te Baarn / 3; van de Geref. Kerk B te Dokknm f5.Kootwijk.voorzitter. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
35 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag van de vergadering der classis Briellè, gehouden 7 Febr. 1913, te Hellevoetsluis.1. Ds. Aalberta opent de vergadering.2. Bij het onderzoek der credentiebrieven lijken ook 3 diakenen afgevaardigd, wien keurtem verleend wordt.3. Moderamen: Ds. AalberU, praeses; Ds. ...

De Heraut
A. TAAL
H. MEIJERING
1058 woorden
van 4