GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1916-02-20
„Zie, dat volk zal alleen wonen".

„Zie, dat volk zal alleen wonen".

Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem. Zie, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Numeri 23 : 9. In onze gewone spreekmanier zou dit zeggen van Bileam niet spreken' van talleen won ...

De Heraut
Dr. A. K.
1227 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CXCVIll. ZESDE REEKS. XXI. Zie, op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die vrede doet hooren. Vier uwe vierdagen, o Juda, betaal uwe geloften; want de Bélialsman ...

De Heraut
Dr. A. K.
3420 woorden
De Evangelisatie-arbeid in Noord-Brabant en Limburg.

De Evangelisatie-arbeid in Noord-Brabant en Limburg.

De deputaten van de Particuliere Synode der Gereformeerde Kerken in Noord-Brabant en Limburg zenden ons het verslag toe van den Evangelisatie-arbeid dezer Kerken in Noord-Brabant en Limburg. Uit dit verslag blijkt, hoe vol ijver en liefde deze zeer zwakke , Kerken zich ook in het afgeloopen jaar ...

De Heraut
186 woorden
Ds de Gaay Fortxman.

Ds de Gaay Fortxman.

Op Zondag 19 Februari zal Ds. de Gaa\-Fortman, - die de oudste in jaren van Amsterdam's predikahten is, herdenken, hoe hij 45 jaar geleden bevestigd werd in Ket ambt van Dienaar des Woords te Vleuten.Gaarne brengen we den geachten jubilaris bij dit ambtsfeest ook onzen hartelijken gelukwen ...

De Heraut
209 woorden
De heer Bensdorp heeft aanleiding

De heer Bensdorp heeft aanleiding

Ainstcrdain, 18 h'ebruari 1916.De beer Hen.sdorp heeft aanleiding gevj; )nden in de korte aankondiging, die we gaven van Dr, Brinkman'.s dissertatie over de Gerechtigheid Gods bij l'aulus, om het oude maar nog altoos niet verroeste slagx.waarS uit de schede te halen en op onbehouwen wijze ...

De Heraut
1287 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XXI. Het gewone argument, waarmede de bestrijders van den kinderdoop aankomen, dat èn in het Nieuwe Testament èn bij de oudste kerkelijke schrijvers wel voortdurend sprake is van den doop der volwassenen, maar nergens van den doop der onmondige kinderen, moge gesch ...

De Heraut
DR. H. H. K.
2530 woorden
Voor Kootwijks soholen.

Voor Kootwijks soholen.

In hartelijken dank ontvangen van den heer A. C. V. Drimmelen te Klundert, gevonden in de coll. Geref. Kerk /'2.50.Ds. J. H. HOUTZAGERS, rwr«tó«-. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
27 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Z-wedea. Ia de Zweedsche Lutherschc Staatskerk is men overgegaan tot het ordenen van broeders, die onder den naam van „diakenen" sociaal en philantropisch vverk hebben te verrichten. Zij, die zich aan dit werk willen wijden, moeten eerst zes maanden lang toonen dat zij gezind zijn de laagste en g ...

De Heraut
415 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Een weldoenster uit hare gevangensckap vtrlost. De Oostenrijksche gravin de Latour, de bekende weldoenster der armen die in hare inrichting te Russiz bij GSrz en te Treffen in Zuid-Oostjnrgk, met haar geheele vermogen honderden ; rr.i.r. ctn vrije woning en vrij onderhoud bood en welke aan hunne ...

De Heraut
WlNCKÉL.
369 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

MARTHA'S BEPROEVING. I. PAPA'S LESSEN. Vele kinderen krijgen een dubbeltje, kwartje of zelfs een gulden, als er een tand of kies door den tandarts moet uitgetrokken worden; toen Martha's twee voortande ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1441 woorden
van 3