GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1926-01-15
HET JAAR 1925.

HET JAAR 1925.

III. Gedenkdagen. Het jaar 1925 was rijk aan gedenkdagen.Onze herinnering ging zestien eeuvpen terug, naar de groote Synode van Nicea, waar het dogma van de Heilige Drieëenheid door de Kerk tegen felle bestrijding in werd geha ...

De Reformatie
HEPP.
1010 woorden
Hereeniging.

Hereeniging.

Met de belofte van een nieuwen Elia, die vóór den Heere zal heengaan en het hart van vaders en kinderen tot elkander zal brengen, sluit de profetie van het Oude Verbond.Nu zwijgt Maleachi. Nu zwijgt de profetie. Nn zwijgt de levende God zelve.De stem Gods wordt niet meer gehoord, éé ...

De Reformatie
G. R. K.
956 woorden
De brochure van de vijf predikanten.

De brochure van de vijf predikanten.

H. De vijf predikanten keuren lang niet alles goed, wat Dr Geelkerken heeft gedaan.Zij oordeelen (bl. 9): „Vanuit dit standpunt bezien, komt het ons voor, dat er in dit proces dingen geschied zijn, die niet strooken met den eerbied dien een ieder aan deze „M ...

De Reformatie
HEPP.
4817 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Omdat er geen graan was, heeft de molen dezer rubriek gedurende een weak of drie stilgestaan. Doch nü heb ik weer wat te malen.Onze lezer D. te V. zond me de vraag, of hét een gereformeerde kerk geoorloofd is een kerkgebouw te verkoopen aan vrijzinnigen voor de uitoefening van hun „godsdie ...

De Reformatie
F.
1027 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS.

OPVOEDING EN ONDERWIJS.

„Splune, spinne, LiesRen." Er bestaat een aardig en tegelqkertijd eigenaa-rdig achterhoeksch versje, dat aairvaagt met de woorden, die hierboven staan. Het luidt in zijn geheel; ypinne, spinne, Liesken!Eiken dag un diesken, Spins du neet, zoo h ...

De Reformatie
J. W.
1653 woorden
Stockholm en de Zending.

Stockholm en de Zending.

III. Nog een derde punt mogen vrij onder het opschrift „Stockholm en de zending" ter sprake brengen, daarin volgend het voorbeeld van Dr Richter, den schrijver van een artikel onder bovenstaanden titel in het „Neue Allg. Miss. Zeitschrift".Wij bedoelen het v ...

De Reformatie
J. D'. W.
1453 woorden
Het „Psyebo-patbologisch elemest" in de moderne roman  literatnur.

Het „Psyebo-patbologisch elemest" in de moderne roman literatnur.

III. Wannieer ik, ten vervolge op het vorige artikel over dit onderwerp (zie het no. van 1 Jan. j.l.), thans wijzen moet op de consequenties, die voortvloeien uit een analyse van de huwelijksverhoudingen, zooals vele moderne romans die geven, is het alweer niet m'n ...

De Reformatie
C. T.
1083 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Uit vviilnis een sententie.Het zijn verdienstelijke menschen, die uit vuilnishoopen van Egypte en andere oostersche landen documenten halen om het antieke wereldbeeld te kunnen construeeren. Deze menschen doen een edel bedrijf; want voor veel onderzoekingen hebben ze inderdaad niets anders ...

De Reformatie
K. S.
3042 woorden
Studia Öathohca. Nieuwe reeks van „De  Katholiek". Tweede jaargang, afl.

Studia Öathohca. Nieuwe reeks van „De Katholiek". Tweede jaargang, afl.

„De Katholiek" heeft onder de roomsch-kaüiolieke periodieken altijd een eereplaats gehad, die het tijdschrift ten volle verdiende-Deze nieuwe re.eks, onder den titel „Studia Catholica" staat op even hoog peil-i Van de twee ons toegezonden nummers noemen wij de artikelen over: Canisius de V ...

De Reformatie
K. S.
275 woorden
K. Schilder. Dr A. Kuyper en het „Neo-  Calvinisme" te Apeldoorn veroordeeld? (De  rectorale rede van docent J. J. v. d. Schuit).

K. Schilder. Dr A. Kuyper en het „Neo- Calvinisme" te Apeldoorn veroordeeld? (De rectorale rede van docent J. J. v. d. Schuit).

Delft - Boekli. en Drakkerij W. D. Meinema, 1925.Volgens bij „De Reformatie" bestaande gewoonte, heb ik zelf den plicht, dit geschrift aan te kondigen. Htett is niet een gewone henlruk van de artikelen, die in, dit blad over de rectorale rede van den Apeldoom-i schen docent verschenen zijn ...

De Reformatie
K. S.
276 woorden
van 2