GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1926-11-05
HET PARADOX IN DE RELIGIE

HET PARADOX IN DE RELIGIE

I. Het paradox is tegeaiwoordig zeer iu.eero. Om met de deur iii huis te vallen: dtit ivlinkt erg paradoxaal; want een paradox is altijd een lastig ding; en.over het algemeen genomen, is liet lastige niet in eere. Maar het is nu eenmaal zoO'. Het paradox is in eere ...

De Reformatie
K. S.
3661 woorden
Geene Verdoemenis

Geene Verdoemenis

Rom. 8:1. - Romeinen acht is een bergtop. Daar ademt een verloste ziel in de hoogere sferen der Godsgemeenschap en der liefde van Christus.Nabij den hemel gekomen roemt Paulus in de zaligheid der verzekering vaai het eeuwige leven.Zijn roemtaal is een ...

De Reformatie
J. G. KUNST
772 woorden
Synode-indrukken

Synode-indrukken

XXVI. Weer naar Assen. Zoo zagen ivij dan Assen weer in een ander jaargetijde en dus van eon anderen kant.Jammer, dat dit jaar de late herfsttinten niet zoo rijk geschakeerd zijn als anders wel het geval is.Gaarne hadde ...

De Reformatie
HEPP
2216 woorden
Gensuur en ban wegens agfwijking in de leer

Gensuur en ban wegens agfwijking in de leer

V. te U. heelt moeite met de toepassing van de kerkelijke tucht in censuur en ban, wegens atwijking van de leer. Niet in het algemeen, want hij verstaat, dat Gods Woord haar eischt. ilaar wel, zoodra hij zich de grens-vraag stelt.Dat iemand, die b.v. de godheid onzes Heeren Jezus Christus ...

De Reformatie
F.
874 woorden
Gisbertus Voetius

Gisbertus Voetius

IV. Arbeid te V1ijmen. Inderdaad was er wel jeugdig OjDtimisme, en laat ons er bijvoegen geloofsvertrouwen, noodig om in een dorp als Vlijmen, welks inwoners voor bet grootste gedeelte nog met hun hart aan Rome hingen, het herderlijk ...

De Reformatie
JOH. C. BREEN
1373 woorden
Het traktaat met België.

Het traktaat met België.

Hoe weinig wij ons ook 'moeien met aktieve politiek, toch kunnen wij niet nalaten omtrent de brandende kwestie van het traktaat met België een enkele opmerking te maken.Het is gelukkig geen partij-kwestie.Integendeel. Alle grootere politieke partijen zijn daarover verdeeld.En ...

De Reformatie
HEPP
1305 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK.

HET BOEK VAN DE WEEK.

De Opstandigen, door Jo van Ainmers—Kiiller, bldz. 35-.t.üit nieuwe boek van de bekende schrijfster, waarvan binnen een jaar niét minder dan vijf drukken verschenen, dient zicli aan als „een familieroman in drie boeken". Het heeft zoozeer de.aandacht getrokken van beoordeelaars en lezers, ...

De Reformatie
D. K. WIELENGA
1693 woorden
PERS-SCHOUW

PERS-SCHOUW

„G e e u slechte pers". De voorzitter van de z.g. kerkelijke conferentie der Ned. Gercf. Kerken (groep-Goellcerken), ds H. C. v. d. Brink, blijkt tevreden over dè persuitingen, , die zich. met de conferentie en haar werk bezighouden. Hij vindt, dat men „geen slecht ...

De Reformatie
K. S.
3445 woorden
SYNODE TE ASSEN.

SYNODE TE ASSEN.

Zitting van Donderdag. De zitting werd heropend met liet zingen van het derde vers van het gebed des Heereii, waarna de praeses voorging in gebed.Appél-nominaal werd gehouden, de acta vastgesteld.Ds W. Verlioef, van Zeist, rapporteerde namens de deput ...

De Reformatie
1158 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: ."'^ii; -„ r^''^--ï'-i#«s--'-' Apeldoorn (3e pred. ^0^MÊ^§^^mMÊ: Schovi > 'cnmgen en 3. V. Herksen te Hilieftoili. Schoonoord (Dr.): Gand. H. Smit te Nieuw-Weerdinge en Cand. F. Slomp te Ruinei'wold.Beroepen te ; •/'(• '; •*' "r Enschedé (3e pred. pi.): C. von .Meijenfeldt t ...

De Reformatie
645 woorden