GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1926-12-10
HISTORISCH BESEF.

HISTORISCH BESEF.

D-& mensch van de laatste honderd jaar gaf mee dan honderd blijken eigenlijk niet te weten, welke houding hij tegeno'ver de historie moest innemen.Dit geldt ook van zijn tl^eoretische houding tegenover 'de historie.De wijsgeeren, die zich met de historie bezig hielden, beizwaard ...

10 december 1926
De Reformatie
HEPP
2191 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

XXX. Bezwaar en Antwoord. Nog hebben wij' niet meegedeeld, hoe - het nu eigenlijk „zit" met het misverstand, dat er tusschen de Synode en Ds Brussaard bleek te bestaan.De Synode had hem verzocht de bezwaren, welke hem na de be ...

10 december 1926
De Reformatie
HEPP
2898 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

De H. Doog. Z. te A. maakt bedenking tegen wat ik in ons nummer van 20 Aug. j.l. schreef ter beantwo-ording van eenige vragen aangaande den H. Doop. Hij acht dat mijn zeggen „dat de H. Dooip: ient, om den geloovige verzegeling te doen", in strijd js met de H. Schri ...

10 december 1926
De Reformatie
F
880 woorden
„Leontientje” en „De Pastoor uit den Bloeijenden Wijngaerdt”.

„Leontientje” en „De Pastoor uit den Bloeijenden Wijngaerdt”.

In de serie „Zilveren Verpoozingen", waarin de Uitgevers P. N. van Kamp-en en Zoon „een keur van kunst en letteren" bieden, verscheen als een der laatste nummers „Leontientje" door Felix Timmermans en E d. Veterman, een tocneelspel in 10 bedrijven. Dit „tooneelspel", van welks vertooning we in de ...

10 december 1926
De Reformatie
C. T.
1659 woorden
Over „God en de Natuur”.

Over „God en de Natuur”.

't Was in het jaar 1906.Titius, Professor in de theologie te Göttingen, sinds 1921 te Berlijn, voelde zich gedrongen zich j bezig te houden met de problemen, die de natuurwetenschap had opgeworpen en hun terugslag hadden op het religieus leven en denken der mensch-, heid. Met alle kracht h ...

10 december 1926
De Reformatie
JOH. BOOIJ.
1777 woorden
Gisbertus Voetius

Gisbertus Voetius

IX. 's-Her togenb osch Een der belangrijkste jaren uit de tweede periode van onze worsteling tegen Spanje, die ro.et het einde .van het TwaalQarig Bestand in 1621 ajanving en waarin de grenzen van de Republiek der zeven vereenigde Provinciën zijn bevestigd, is 1629 ...

10 december 1926
De Reformatie
JOH. C. BREEN
1532 woorden
„Ouderbezoek”.

„Ouderbezoek”.

Onder dezen titel gaf de heer Westera van Nijverdal een kleine brochure uit. De zaak, waarover het hier gaat, hjkt mij' van genoeg belang, er in deze rubriek eens de aandacht op. te vestigen.Met „ouderbezoek" wordt bedoeld een bezoek aan de ouders, te brengen door onderwijzers en onderwijz ...

10 december 1926
De Reformatie
G. MEIMA.
855 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

V a n e e n r e c e n s i e. Prof. Dr A. G. Honig heeft nog pas in „De Bazmn" op een minder vriendelijke recensie van Prof. Dr T. Hoekstra's Gereformeerde Homiletiek gewezen, gelijk deze geschreven was door een modern hoogleeraar.Dezen keer moge men ook eens ...

10 december 1926
De Reformatie
3899 woorden
GEBEFORMEERDE KERKEN.

GEBEFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Dellt (vac.-K. Sclüldei): S. W. Bos te Dokkum en A. i. Bouma te W.answerd. Franoker: .1. H. Meiiloman te Hoogorsmilda en S. J. I'opma te Engwierum. Zuilen: J. Lugtigheid te Uithuizemiecdcn en H. v. d. Zanden to Wapenveld.Beroepente: Ede: C. v. d. Woude te Gorredijk. Ensclicdé e ...

10 december 1926
De Reformatie
643 woorden