GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1935-03-15
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Kerkeljlke gedeeMbeld en Verbondsgeboorzaamlieid. („Een roepstem" beantwoord.) V. (Moeder, baker. - Baren, verzorgen.) Zoo is dan ons voorgaande artikel uitgekomen bij de gedaclite, dat men tiet bekend ...

15 maart 1935
De Reformatie
K. S.
2433 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De prediker van het „alles of niets". Verleden week hoorden wij spreken over dat voor ons gevoel verschrikkelijke woord: „alles of niets". Wij wisten niet, wat wij er van zeggen moesten, zoolang wij het trachtten te verklaren „uit de aarde", uit „déze wereld". ...

15 maart 1935
De Reformatie
K. S.
1163 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Plnrilormiteit der kerk en epigonisme (nieuwe reeks) XVI Hetgeen tot nog toe opgemerkt werd, trachtte te bewijzen dat Dr Kuyper inzake de pluriformiteit niet gekomen is tot eenheid van overtuiging, en dat het dus te veel gezegd is, indien Prof. Hepp spreekt van Dr ...

15 maart 1935
De Reformatie
K. S.
2856 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Nieuwe Boeken over Indië. II. Wegens plaatsgebrek moest van het artikel van verleden week het tweede gedeelte blijven overstaan, handelend over het boek „Morgenrood", dat werd ingeleid door Z.Exc. A. W. F. Idenburg. Omdat juist toen ...

15 maart 1935
De Reformatie
C. T.
1267 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Het vierde artikel van Ds Steen is te lang, om het inééns te plaatsen. Op een geschikt punt deelen we het; onder nummer IVb geven we dan volgende week het vervolg.Veroordeelde Christologie. IVa.In het artikel in „De Reformatie" van 2 Nov. 1934 vangt Prof. W. aan met een beschrijving ...

15 maart 1935
De Reformatie
H. S.
J. W.
1568 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Twee Eeredoctoraten te Parijs. In. de pas afgeloo-pen week heeft er te Parijs een tweetal' eerepromoties plaats gehad, die niet alleen de inrichting, waaraan de promoties geschiedden, en de mannen, die den docterstitel verwierven, maar ook het gereformeerde leven i ...

15 maart 1935
De Reformatie
J. W.
G. MEIMA
943 woorden
VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

Epel en Natuur. 2de Serie III. Regen. Van nog veel grooter beteekenis voor Palestina dan de dauw is de r e g e n. Het zou veel meer dan den omvang van één artikel vergen, dit in alle bijzonderheden aan ...

15 maart 1935
De Reformatie
F. J. BRUIJEL
1706 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Calvijn-herdenking te Parijs. Marnix spreekt in „Groninger Kerkbode" over de a.s. Calvijn-herdenking te Parijs. In een vorig nummer noemden wij een der sprekers en brachten in herinnering wat Dr V. Lonkhuyzen en Dr Beets tegen hem hadden uit een oogpunt van Calvini ...

15 maart 1935
De Reformatie
E. Barbier
K. S.
3282 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Filmblad", orgaan der Ned. Chr. Filmcentrale. G. F. Callenbach — Nijkerk. Men kan over de beteekenis en waarde van een Chr. film van gevoelen verschillen, maar in ieder geval heeft de Ned. Chr. Filmcentrale er recht op, dat wij kennis nemen van haar streven. Daarv ...

15 maart 1935
De Reformatie
J. D. W.
919 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Zestal te: 's-Gravenhage-Oost: Dr S. P. Dee te Haren, J. C. Houtzagers te Voorschoten, Dr E. D. Kraan te Vlaardingen, P. N. Kruyswijk te Hilversum, P. D. Kuiper te Sassenheim en F. de Vries te Mijdrecht.Beroepen te: Veenen ...

15 maart 1935
De Reformatie
JOH. LANKESTER
J. KREMER
987 woorden
van 2