GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1936-08-28
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het recht van den oorlog. XIII. Het koninkrijk Gods is als het rijk van Christus, of het koninkrijk der hemelen, in Gods schuldvergevende gunst geliandhaafd, niet slechts met de bestemming om God eeuwig te doen loven en prijzen door ...

28 augustus 1936
De Reformatie
R. S.
2200 woorden
EVANGELIE EN TUMULT.

EVANGELIE EN TUMULT.

Wenn Du über das Evangelium richtig «rteilst, so meine nur nicht, man könne seine Sache ohne Tumult, Aergcrnis und Aufruhr treiben. Du wirst aus einem Schwert keinc Feder machen können und aus Kricg nicht Frieden: das Wort Gottes ist ein Schwert, Krieg ist es. Ruin ist es, Aergernis ist es. Verde ...

28 augustus 1936
De Reformatie
97 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De verhoogde Christus opent Europa. II. II. Het hart van Lydia geopenii.S Paulus en zijn reisgenooten komen na een zeer voorspoedige reis in Macedonië. Veel arbeid hebben ze in Klein-Azië achtergelaten ...

28 augustus 1936
De Reformatie
W.
638 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Naar aanleiding van de jongste iiolemiek tusschen „Heraut" en „ReJormatie". In aansluiting aan mijn mededeeling, godaan in het slot van mijn laatsten „Open Brief", is één dezer dagen tussctien Prof. Dr H. H. Kuyper en ondergeteekende een vertrouwelijke sanienspreki ...

28 augustus 1936
De Reformatie
K. S.
1529 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De Burgerlijke Stand en de Redenaar. Men stelt mij nog al eens de vraag, hoe oud men moet zijn om een evangelisatie-toespraak voor volwassenen te kimnen houden. Vroeger stelde men izichi een evangelist voor als iemand met een grijzen baard en een hoog-eerwaardig vo ...

28 augustus 1936
De Reformatie
N. B.
785 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een historische streekroman. Herman de Man: De barre winter van negentig. — Bosch & Keuning, Baarn. 1936.De meeste boeken van Herman de Man, vooraJ zijn eerste „Aardebanden", „Rijshout en Rozen" en «Het Wassende Water" beschrijven liet gebied langs de Le ...

28 augustus 1936
De Reformatie
H. S.
1006 woorden
Acta van de Classis Neder-Veluwe

Acta van de Classis Neder-Veluwe

1592-1620. Transscriptie van 0. van der Zee, Herv. Pred. XIV. Bijgeloovige praktijken. Lijdenspredikaties. Twee mud rogge. Pastoor van Wijhe te Vorchten. De pastoor van Oosterwolde eindelijk als predik ...

28 augustus 1936
De Reformatie
JOHANNES SANDERUS
WINANDUS JOHANNIS
WIMARUS STYPELIUS
1405 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Zelfbeproevlng. VI. Hoe dan de zeifbeproeving wel moet zijn, daarover gaan wij nu enkele dingen zeggen.God de Heerc heeft Zidi ...

28 augustus 1936
De Reformatie
D. v. D.
1044 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

„Petrus Datheens Psalmen Davids" in Dr J. Pollmann's „Ons Eigen Volkslied") door Jan Zwart. VII. Neen! om Datheen voor wat hij destijds in argelooze onschuld idtrichtte, zóó te kapittelen als Dr ...

28 augustus 1936
De Reformatie
door Jan Zwart.
K. S.
4768 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Verweer van Ds C. Vonk. Verleden week gaven we in deze rubriek kennis van een opmerking van Dr A. Kuyper Jr, waarin deze zijn bezwaren kenbaar maalite tegen een artikel van Ds C. Vonk. We geven thans ook liet antwoord van Ds C. Vonk (uit „Schiedamsch Kerkblad") ver ...

28 augustus 1936
De Reformatie
K. S.
3721 woorden
van 2