GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1938-09-23
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Geen catalogus van gezichten! Corinthe was de gemeente van geestdrijverij. Dat wil zeggen: men hechtte hier overdreven waarde aan de charismata, de bizondere geestelijke gaven, gelijk de kerk die in den eersten tijd na Pinksteren ontving. Er was een belangrijke gro ...

De Reformatie
B. H.
1660 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Over het onkerkelijkheidsprobleem. III. Oorzaken en ontstaan van het probleem. De vraag rijst, waarom de onkerkelijkheid de ontkerstening op liaar weg niet „geschaduwd" heeft; waarom ze haar niet op d^ ...

De Reformatie
J. W. AGTERKAMP.
1469 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

De onde en de nieuwe „diatheke". (II.)We spraken verleden week over het woord „diatheke". Die Grieksche term is in de Statenvertaling op Hebreeën 8 wel weergegeven door „verbond", maar reeds ettelijke theologen hebben in den loop der jaren de vertaling door „verbond" prijsgegeven. Zij legg ...

De Reformatie
K. S.
G. B.
3843 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De geschiedenis van een toga. Eens droomde ik dat de besteller mij een pakket van eenigen omvang overhandigde. Als afzenders istonden er op vermeld: eenige vereerders. Het werd mij warm om liet harte en met trillende hand sneed ik liet touwtje door. De inhoud bleek ...

De Reformatie
N. B.
817 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Schippers op den Rijn. Herman de Man: Aart Luteyn de andere. — Bosch & Keuning, N.V., Baarn. 1938.Dat Holland een waterland was en nog is, zou men niet zeggen, als men moest afgaan op de literatuur. Ondanks de buitengewoon groote rol die het water speelt ...

De Reformatie
H. S.
1299 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Waarom „Inschakeling" zoo moeilijk is. In een vorige serie artikelen over de mechanisatie, is een enkele maal betoogd, dat de techniek in haar tegenwoordige phase uiterst gevoelig geworden is, en dat daardoor groote gevaren het oeconomische leven bedreigen. Alle be ...

De Reformatie
B. t. B.
1677 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Kleingeloof. „Kleingeloof", dat is een onder ons zeer bekende, veel gebruikte uitdrukking.„lüeingeloof", door dat begrip wordt bij duizenden heel het leven des ...

De Reformatie
D. v. D.
1086 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof. Dr H. H. Kuyper over het karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. n. Een nieuwe bijdrage over ons onderwerp vinden we in „De Heraut" van 15 Dec. 1918. (No-. 2134.) Een Gereformeerd meisje zou trouwen met een Hen'ormden jongeman uit een andere pl ...

De Reformatie
C. V.
1211 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Verschuiving. Onderstaand artikel heeft reeds een lange reis afgelegd. Het is eerst geschreven door dhr H. Algra in „Leeuwarder Kerkbode" (classicaal), en ik vind het thans in „De (Am.) Wachter", waaruit ik het hier overneem: Nu ongeveer dertig jaar geleden ...

De Reformatie
K. S.
2029 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te: Soest: H. van Andel te Krommenie.Aangenomen naar: Aalten (vac.-Th. Delleman): D. Veenhuizen te De Krim.Benoemd tot Hulpprediker te: Ommen: Cand. W. Verwoerd te Hekendorp.Intrede te: Helpman: J. W. Tunderraan. ...

De Reformatie
469 woorden
van 2