GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1939-09-29
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De ergernis der Evangelieprediking. Het bericht aangaande „de twijfel van Johannes den Do op er" lieeft bij wie het lazen, vele vragen doen opiliomen. Vooral twee dingen waren liet, die men moeilijk begrijpen lion: dat Johannes zoo kon twijfelen; en dan voorts: dat ...

29 september 1939
De Reformatie
B. H.
1376 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Indrukken van de Generale Synode. (IV.) Evangelisatie onder studenten. De evangelisatie onder studenten kwam verleden weeli aan de orde. Eén der commissies had over deze aangelegenheid een breed rapport ingediend, waarvan dit de conc ...

29 september 1939
De Reformatie
K. S.
L. D.
G. B.
3340 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Bij ons in Noord-Holland. Van DEN Noord^Hollander laat zich nalum-lijk niet spreken. Want Holland-op-zijn-smalst herbei-gt nog een rijkgeschakeerde bevolldng'. Daar is allereerst de bekende sclieiding tusschen Holland beneden en boven hel IJ, welke scheiding evenwe ...

29 september 1939
De Reformatie
N. B.
1313 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Alikerstraat 26, Groningen.) Leven bij het Woord. Hèt is een telkens terugkeerend verschijnsel, dat dé menschen, in dagen van verschrikking, zooals wij ook nu beleven, hun aandacht richten op de ...

29 september 1939
De Reformatie
D. v. D.
1394 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De verbondsleer en het boek van prof. Aalders. In „De Wekker" schrijft de redacteur (J. J. v. d.) S(chuit) te A(peldoorn) een en ander over het boek van dr G. Ch. Aalders: Rondom dit boek is een strijd geboren in de Gereformeerde Kerlcen, die ons sterli lier ...

29 september 1939
De Reformatie
K. S.
1132 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GENERALE SYNODE DER GEHEFORISEERDE KERKEN. (Vervolg ziting van Woensdag 20 September 1939.)De werkwijze der Synode.Ds S. I d e m a rapporteerde hierna over de verzoeken in verband met de werkwijze der Synode van de kerkeraden van Arnhem, Haarlemmermee ...

29 september 1939
De Reformatie
9614 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

HERINNERING. 5 OCTOBER geven wij de kwitanties af voor het abonnementsgeld over den tcnuijn 1 October 1939— 31 Maart 1940 (ad ƒ2, 50 + 15 ets incassokosten). In verband hiermede verzoeken v/ij onzen aizonné's, die^ teneinde deze incassokosten te vermijden, er de vo ...

29 september 1939
De Reformatie
DE UITGEVERS.
85 woorden
Theologische School te Kampen.

Theologische School te Kampen.

Aan het door de Generale Synode der Geref. Kerken door het Curatorium van de Theol. School te Kampen aangeboden verslag ontleenen we het volgende: Studenten. Het getal studenten vertoont de laatste 3 jaar geen sterke schommelingen. In 1938 werden 91 studente ...

29 september 1939
De Reformatie
638 woorden
Verklaring.

Verklaring.

Aan de Gereformeerde Kerken in Nederland enz. De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken te Sneek vergaderd, heeft met dankbaarheid en voldoening geconstateerd dat er in de kerken een hartelijk medeleven met haar arbeid wordt gevonden en dat deze bij voortduur in den gebede aan den Heere word ...

29 september 1939
De Reformatie
Ds J. L. SCHOUTEN
Dr G. KEIZER
Dr J. THIJS
Ds F. C. MEYSTER
585 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Drietal te: Haamstede: Cand. B. Boelens, hulppred. te Aalten; Cand.J. C. Seegers, hulppred. te Almelo; Cand. C. v. d. Tas te Delft.Westbroek: Cand. H, J. Banga, hulppred. te Zeist; Cand. A. I. Krijtenburg te Sneek; Cand. J. C. Seegers, hulppred. te Almelo.Beroepen te: ...

29 september 1939
De Reformatie
511 woorden
van 2