GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1947-05-24
PINKSTERBEDE.

PINKSTERBEDE.

Breng ons de eendracht weer die wij [verloren en drijf ons dUen naar het heïliff huis, waar wij 't geluid van uwen wind weer [hooren en bevend voor Uw bovenaardsch gedruisch, gaan spreken in verstaanb're, klare talen, gehoorzaam aan het vleeschgeworden Woord dat eens in Bethlehem kwam nederdalene ...

24 mei 1947
De Reformatie
J. L. J.
121 woorden
Pinkstergeest en Vrijheid

Pinkstergeest en Vrijheid

Diep geworteld is in ieder menschenhart het begeeren, de hartstocht naar vrijhield. Ja, misschien is dè immer actieve vrijheidsdrang, die met het menschenleven zélf gegeven is, wel de motorischei kracht van aUe begeerten en verlangens, die in mensohen gisten kunnen. Waarom anders zoekt de mensch ...

24 mei 1947
De Reformatie
K. S.
C. V.
2313 woorden
DE PARADOXALE ADVOCAAT.

DE PARADOXALE ADVOCAAT.

In de afscheidsredenen van den alsnog vernederden Heiland noemt Hij den Heiligen Geest als , , Trooster", dien Hij zal zenden.Als „Trooster". Het woord, dat hier gebruikt wordt, is i.Pai-acleet".Een Paracleet nu is een advocaat; een zaakbezorger. Een pleiter.Twee Pleiters hee ...

24 mei 1947
De Reformatie
K. S.
1792 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

VI. We zouden eenige concretiseering geven aan onze klacht, dat misschien wel het duidelijkst symptoom, dat de leiding der A.R. Partij niet west, wat er in de principieele worsteling van leden der Partij zelf al jaren lang te koop is, of anders zich principieel van ...

24 mei 1947
De Reformatie
K. S.
Drs A. M. VAN DER ZANDE
Ds J. P. ROZENDAL
Ds J. A. ALBERTS
C. LETTINGA.
3799 woorden
OM HET HART DER REFORMATIE, XIII.

OM HET HART DER REFORMATIE, XIII.

HET GEBRUIK VAN DEN DOOP. Bij de reformatoren speelt het geloovig gebruik van de altijd en overal waarachtige en ongeschonden en krachtdadige saci'amenten een groote rol. Zonder dit geloovig gebruik zijn de sacramenten den ontvangers daarvan tot geen enkel nut! ...

24 mei 1947
De Reformatie
C. V.
2657 woorden
WAT IS HEDEN ONZE POLITIEKE ROEPING? 1)

WAT IS HEDEN ONZE POLITIEKE ROEPING? 1)

Op het Landelijk Congres van Gereformeerden (Vrijgemaakt) tot Bezinning op hun houding ten opzichte van de A.R. Partij, gehouden te Utrecht op 6 en 7 Mei in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, sprak prof. C. Veenhof van Kampen voor een zeer aandachtig gehoor over bovengenoemd onderwerp. ...

24 mei 1947
De Reformatie
Drs J. M. ZINKSTOK.
3150 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater, Het komt er juist op aan, zoo zeide ik, vooral ook voor onzen verwarden tijd door het ongeloof, dat wij letten op den grondslag voor al ons werk en voor alle leven.Dat fundament is, zooals de Schrift ons leert, onze Heere Jezus Christus, schepper en herschepper, zoodat ...

24 mei 1947
De Reformatie
MARNIX.
1817 woorden
TIEL-ZALTBOMMEL.

TIEL-ZALTBOMMEL.

Waarde Brs. en Zrs., Nu de Reformatie eenigen tijd geleden ook in de Betuwe haar beslag heeft gekregen en door Gods oneindige goedheid de kerken van Tiel en Zaltbommel het beroepingswerk ter hand kunnen nemen, gesteund door de classis Gelderland, staan wij voor een moeilijkheid, die hoewel ...

24 mei 1947
De Reformatie
H. SCHOLTUS
274 woorden
HET „KORT VERWEER, Ds Goossens en Soemba".

HET „KORT VERWEER, Ds Goossens en Soemba".

In „De Strijdende Kerk" van 27 Mei j.l. staat een artikel van ds Toorn vliet, getiteld: , , Kort verweer — ds Goossens en Soemba". Daarin wordt eenige malen mijn naam genoemd, terwijl de voorstelling gewekt wordt, alsof, de „feiten", die in dat artikel medegedeeld worden, ontleend zouden zijn aan ...

24 mei 1947
De Reformatie
C. C. DE VRIES.
110 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN (Onderhoudende Art. 31 K.O.).

GEREFORMEERDE KERKEN (Onderhoudende Art. 31 K.O.).

Beroepen te: Uithuizermeeden, W. W. J. v. Oene te Oud-Loosdrecht. ZuidKorn, G. A. Hoekstra te Bedum.Aangenomen naar: Arnhem, W. Scheele te Zwijndrecht. Ommen, W. Verwoerd te Zaandam-Oostzaan. Hilversum, L. Doekes te Rotterdam-Feijenoord.Bedankt voor: •Rouveen, J ...

24 mei 1947
De Reformatie
JAC. BOSCH Jzn
507 woorden