GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1947-07-05
Bezwaarden over en onder de Synodocratie.

Bezwaarden over en onder de Synodocratie.

5 Wij gaan nu luisteren naar wat de hoofdredacteur van „De Wachter" tijdens en over jiet conflict, waarin de Gereformeerde Kerken eenerzijds den weg van de secte werden opgedreven en zij, andererzijds, ook tot een hernieuwde vrijmaking-in-Christus werden geleid, al ...

5 juli 1947
De Reformatie
C. V.
2469 woorden
APOSTASIE - WEGBEREIDSTER VAN DEN ANTICHRIST.

APOSTASIE - WEGBEREIDSTER VAN DEN ANTICHRIST.

Onder vele beelden teekent ons de Schrift den komenden Antichrist. Er is een galerij van antichristen; en aan 't einde daarvan staat straks DE Antichrist, de laatste, grootste van allen. De voorloopers beheerschen een fragment van deze wereld. De laatste is Heer van heel de wereld. Zoo zijn die v ...

5 juli 1947
De Reformatie
K. S.
977 woorden
DE DOMINEE ZONDER KERK.

DE DOMINEE ZONDER KERK.

Voor enkele weken heeft op den schooldag van het instituut, gevestigd Oudestraat 6 te Kampen, één der sprekers geroemd, dat men de.^crisis te boven was. Doch vrijwel op hetzelfde moment verscheen in „Belijden en Beleven" een brief van een dominee, die nog midden in de crisis zit. Ik heb het oog o ...

5 juli 1947
De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. S.
W. BOITEN
C. J. BREEN
9476 woorden
ASSOCIATIES.

ASSOCIATIES.

„Trouw" weet wat ons Christenvolk in dezen geschokten tijd — de tijd is meer geschokt dan het volk! — noodig heeft.Leiding! Op 7 Mei bracht het „van onzen sportredacteur" —^we zijn toch sinds Kuyper z'n driestarren op het Standaardbureau deponeerde wel vooruitgegaan •— een bijna lyrisch ge ...

5 juli 1947
De Reformatie
D. E. C.
363 woorden
OM HET HART DER REFORMATIE, XVIII.

OM HET HART DER REFORMATIE, XVIII.

DE DOOP VERZEGELT NIET „ONDER, VERPELIJKE GENADEö.De doop verzegelt naar Wormser's opvatting de beloften Gods. Meer niet. Minder niet. Anders niet.Door „het Sacrament des Doops" worden „de waarheid en getrouwheid Gods in Zijne beloften, welke door het Woord geopenbaard worden, verze ...

5 juli 1947
De Reformatie
C. V.
1691 woorden
VERSLAG VAN EEN REIS NAAR SOEMBA.

VERSLAG VAN EEN REIS NAAR SOEMBA.

IV. Teneinde niet in onnoodige herhalingen te vervallen, zal ik niet voortgaan van elk bezoek aan de diverse plaatsen, waar vrijgemaakte, gemeenten zijn, uitvoerig verslag te doen. Slechts nieuwe bijzonderheden hoop ik mee te deelen.Den dag van mijn aankomst ...

5 juli 1947
De Reformatie
C. C. DE VRIES.
1519 woorden
WIE GELDT DE BELOFTE ?

WIE GELDT DE BELOFTE ?

(Antwoord aan ds Hoeksema.)Al eeuwenlang zijn Gods beloften aanleiding tot veel strijd. Een belangrijke oorzaak daarvan moet worden gezocht in de spraakverwarring, die daarbij telkens weer aan 't licht komt. De gevolgen van Babel zijn door den Pinkstergeest wel „in beginsel" overwonnen, ma ...

5 juli 1947
De Reformatie
L. DOEKES.
1099 woorden
VAN RULER-BARTH - MILLIOENPLAN.

VAN RULER-BARTH - MILLIOENPLAN.

Hooggeachte Redactie, Voor ieder onzer in Hoorn kwam het anti-millioenplan-advies in de Reformatie van Zaterdag j.l. volkomen uit de lucht vallen. Is - het mogelijk, dat nader verklaard wordt, waarom dit advies zoo plotseling verscheen? Sommigen noemen dit advies verkeerd, zeggen dat kwest ...

5 juli 1947
De Reformatie
Dr A. J. VERBRUGH.
K. S.
882 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Het is een merkwaardig en beangstigend teeken van onzen dag, dat de meest ellendige figuren, die de historie kent, weer worden opgeroepen, niet nog ter waarschuwing, maar ter verontschuldiging, zoo niet ter rechtvaardiging van vroegere en huidige gruwelijkheden. Letterkundigen ...

5 juli 1947
De Reformatie
MARNIX.
1786 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN

GEREFORMEERDE KERKEN

(Onderhoudende Art. 31 K.O.).Beroepen te: Nijkerk: B. Jongeling te Sappemeer. Berkum, Alkmaar, Bergschenhoek en Noordbergum: Cand. J. Kok te Hilversum. Rotterdam-Feyenoord: W. W. J. van Oene te Oud-Loosdrecht.— ADRESSEN. — ZWUNDRECHT-GROO ...

5 juli 1947
De Reformatie
Uw Ds G. SPIJKER.
J. H. VEENKAMP
JAC. BOSCH JZN
J. BOVERHUIS
H. KLEIN
G. V. d. BEND
Mr A. BREMER
JAC. KOSTER
A. SCHILSTRA
M. PARMENTIER.
B. V. d. BERG.
B. B. V. d. BERG.
T. WOLTERS
6704 woorden