GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1948-02-21
Bezwaarden over en onder de synodocratoe.

Bezwaarden over en onder de synodocratoe.

De „draai” van Dr Schippers III.De „draai” van Dr Schippers III.Nog een belangrijke bijdrage in den kerkeiijken wirwar heeft Dr Schippers' ons geschonken.Zie, zoo betoogt hij ergens, vergis u niet! ^) Er wordt wel eens gezegd, * dat de bezwaarden de „groepj" liever hebben dan ...

21 februari 1948
De Reformatie
C. V.
2040 woorden
Niet gelijk het oude.

Niet gelijk het oude.

Martelaar der scholastieke exegeten als Jeremia geworden is, heeft hij zijn woorden, klaar als kristal, zien verduisteren door menschen.De scholastieken hadden uitgemaakt, dat het echte verbond der genade alleen , , m6t" de wedergeboren uitverkoren Individuen kon zijn opgericht. Daarna had ...

21 februari 1948
De Reformatie
K. S.
1505 woorden
Woord en geest.

Woord en geest.

Over „Woord en Geest", hun samenhang en verhouding, met name in het heilswerk, wordt veel nagedacht. Ook door het eenvoudige volk. Met name, waar het zich bezig houdt met de vraag van de prediking. De vraag, wat troostende, vermanende, stichtende prediking is, leeft onder het volk. Gelukkig. Er z ...

21 februari 1948
De Reformatie
K.S.
K. S.
4759 woorden
Artikel 31 „van het contract”.

Artikel 31 „van het contract”.

In de geëleveerde beschrijving van het kindermeelconflict, dat (ds) IJ. K. V(ellenga), volgens zijn eigen zeggen filiaalhouder van de firma Ger van Kerken te Meppel, geeft in het reclameblaadje van de filialen in Drenthe en Overijssel, komt hij ook zoo te spreken over Artikel 31 „van het contract ...

21 februari 1948
De Reformatie
D. E. C.
685 woorden
De christelijke school in dezen tijd, II.

De christelijke school in dezen tijd, II.

Bij de bespreking van de conclusies, die men te Amersfoort vaststelde betreffende de verhouding van Kerk en school, verdient het ook onze aandacht, dat het referaat over „School en Kerk" gehouden is door ds A. D. Meeter, Ned. Herv. predikant te Amsterdam. De gevaren van htet streven van de Ned. H ...

21 februari 1948
De Reformatie
H. M. MULDER.
1347 woorden
De synodocratie weer in de crisis.

De synodocratie weer in de crisis.

Bij de synodocraten is thans de zending weer aan de beurt. De. leiding van dr J. H. Bavanck is in schier elk opzicht foutief; dogmatisch, kerkelijk, politiek. Voorbeelden gaven we; we praten dus niet in de ruimte.Thans vergaderde men in , , synode" te Eindhoven. Agendum: zendingszaken (plu ...

21 februari 1948
De Reformatie
K. S.
1349 woorden
Orgelpsalmboek van de „stichting”

Orgelpsalmboek van de „stichting”

In opdracht van de Stichting tot verbetering van het Psalmgezang in de Geref. Kerken verschijnt binnenkort een „koraalboek" ten dienste van het begeleiden van de reformatorische psalmmelodieën.De harmonisatie naar den kerktonalen aard der melodieën is verzorgd door D. N. J. van der Paauw, ...

21 februari 1948
De Reformatie
60 woorden
Het Congres.

Het Congres.

Nog een enkele mededeeling omtrent het congres. Het blijkt, dat de organisatie zeer veel arbeid zal vorderen.Reeds meer - dan 550 personen hebben zich opgegeven.Om nu precies te weten waar de commissie van voorbereiding aan toe is, is het noodig nauwkeurig te weten hoeveel personen ...

21 februari 1948
De Reformatie
230 woorden
CORRECTIE

CORRECTIE

In ons nummer van twee weken geleden stond als prijs van de nieuwe Calvijn-kommentarenreeks voor wat het deel Romeinen betreft (uitgave Eerdmaas, Grand Rapids) aangegeven $ 7.50. Dit moet zijn $ 4.50. ...

21 februari 1948
De Reformatie
K. S.
28 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater..Hoe moeten wij nu, die heel den gang der historie alleen goed kunnen onderkennen, als wij haar zien in het licht van het Woord Gods, over den vrede van Westfalen oordeelen? Deze vrede was allereerst feitelijk niet veel meer dan een constateering van voldongen feiten. H ...

21 februari 1948
De Reformatie
MARNIX.
1951 woorden
van 2