GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1952-04-26
De kerk en haar diensten (Art. 28 N.G.B.)

De kerk en haar diensten (Art. 28 N.G.B.)

HOOFDARTIKEL XI DEN HALS BUIGENDE ONDER HET JUK VAN JEZUS CHRISTUS 3. Zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, den hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing der broederen, naar de gaven d ...

De Reformatie
B. JONGELING.
1643 woorden
De dienst van de Zoon des mensen.... en de dienst van Zijn discipelen

De dienst van de Zoon des mensen.... en de dienst van Zijn discipelen

UIT DE SCHRIFTHet zit de mensen in het bloed om te heersen en zich te laten dienen. Dat is niet slechts bij enkelen het geval, maar bij allen. Van nature begeren we macht en als we de macht hebben, dan maken we daarvan gebruik. En wie dat niet doet is in het oog der wereld een zot. En op h ...

De Reformatie
H. J. J.
2536 woorden
Grote mannen

Grote mannen

OP EN OM 'T KERKPLEINZijn ze er? Naar ons oordeel: ja! Van oude tijden aan hebben de penvoerders der volken geschreven „De viris illustribus", • „Over beroemde mannen", lichtende voorbeelden. In de geschiedbesohrijving is dat zelfs een methode: de historiefeiten, de geestelijke stromingen, ...

De Reformatie
D. E. C.
547 woorden
De nieuwe Kerkorde van de Ned. Herv. Kerk in de praktijk

De nieuwe Kerkorde van de Ned. Herv. Kerk in de praktijk

KERKELIJK LEVENOp 1 Mei zal het een jaar geleden zijn, dat in de Hervormde Kerk de Nieuwe Kerkorde werd ingevoerd, door zovelen begroet als het nieuwe, blijde lente-geluid. Heeft de voorlopige uitslag aan de verwachting voldaan? Enkele reacties.Dr G. P. van Itterzon schrijft ...

De Reformatie
P. D.
P. DEDDENS
2279 woorden
INKOMSTENBELASTING

INKOMSTENBELASTING

Voor 80 jaar Ook ajgezien van het onloochenbaar jeit, dat aanneming van deze luet op de inkomstenbelasting, bij zo bloeiend financiëele toestand ons crediet in de vreemde schokken zal, bestrijden we haar in beginsel. Ie. Wijl de inkom, sten-belasting leiden moet to ...

De Reformatie
316 woorden
Een schoon erfgoed

Een schoon erfgoed

Enige tijd geleden verscheen het Verslag der besprekingen van het Congres van Gereformeerden, gehouden te Amersfoort (1948), waarin tevens werd opgenomen het referaat van Prof. Schilder over: „De Gemeene gratie", die mededeelt dat het eerst nu verschijnen ervan geen enkele , , reden" had, en maar ...

De Reformatie
H. B.
437 woorden
Aanvulling

Aanvulling

Bij het overlijden van Prof. Schilder: In het Herdenkingsnummer bij het overlijden van Prof. Schilder heb ik een stukje geschreven: „Herinneringen aan de onderduiktijd". Hierin kwam deze zin voor: „De maand Januari 1944 was hij van ons weg. Maar daarna kwam hij weer en hij is toen bij ons ...

De Reformatie
P. JASPERSE.
959 woorden
Tot ver over de grenzen....

Tot ver over de grenzen....

STEMMEN UIT ONZE KERKENLezend in , , De Reformatie" valt ons oog op een zinnetje: „De Reformatie" stond in Duitsland al jaren lang op de zwarte lijst Zo'n enkel zinnetje kan tal van dankbare herinneringen waklier roepen. Wat zijn die nummers van Mei-Augustus 1940 voor ons, die beduusd en m ...

De Reformatie
EEN FAMILIE-LTD.
192 woorden
Zendingswerk Oost-Soemba

Zendingswerk Oost-Soemba

ZENDING EN EVANGELISATIEDe Raad van de Gereformeerde Kerk van Zwolle verzoekt ons de volgende berichten op te nemen: I. In de eerste week van April is de beslissing gevallen, waarvan de noodzaak al geruime tijd door de kerkeraad en door velen daar buiten werd Ingezien, n.l. dat dokt ...

De Reformatie
382 woorden
DE WARE VEROOTMOEDIGING.

DE WARE VEROOTMOEDIGING.

Ik voor mij geloof slechts aan verootmoediging die tot bekeering leidt..Wij willen allen ons bukken onder Gods oordeelen. Maar wie zich niet verzet tegen den antichrist, als hij er is en zich als machthebber opwerkt met terzijdestelling van het beschreven recht; die haalt het oordeel over ...

De Reformatie
K. S.
94 woorden
van 2