GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1952-09-06
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEL II. MODERNE ALLEGORISERING. Het vorige artikel eindigde met de bewering, dat de allegorische methode bij de verklaring der gelijkenissen tot in de moderne tijd voorkwam. En dat een man van naam de verklaring der oude kerkvaders in de grond der za ...

De Reformatie
H. J. J.
2085 woorden
Voorrecht en verantwoordelijkheid

Voorrecht en verantwoordelijkheid

UIT DE SCHRIFTAmos heeft in de voorgaande hoofdstukken het oordeel Gods over de zonden der volkeren aangekondigd. De HERE is wel in het bijzonder de God van Israël, maar ook de heidenen ontgaan hun straf niet. Om drie, ja vier overtredingen is het gericht zeker over Damascus en de Filistij ...

De Reformatie
H. J. J.
1621 woorden
Precedenten

Precedenten

KERKELIJK LEVENOp 3 November 1950 heeft Mr J. Drion bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar in het burgerlijk recht te Leiden een rede gehouden over het gezag van precedenten, dat zijn gebeurtenissen in het verleden, waaruit lering voor het heden en de toekomst te trekken valt. Hij ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
1137 woorden
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

4de verantwoording: 25 Aug.: D. J. G. te K. f2.50; A. E. B. te E. f2.50; D. S. te B. f3.—; 26 Aug.: J. A. B. te L. f5, — (girobiljet No 100; ik wilde wel, dat alle giro-chèqueboeken tegen het eind gingen lopen; u moogt echter No. 100 er voor dit doel ook wel al uitscheuren, al bent u nog maar bij ...

De Reformatie
P. JASPERSE.
P. D.
1482 woorden
De kerk op zolder

De kerk op zolder

OP EN OM ‘T KERKPLEINAan een van de grachten van Amsterdam, bekend om hun schilderachtige schoonheid, staat ergens een huis, dat in de wandeling de naam draagt: , , Onzelieve-Heer-op-zolder". Het was in de dagen, toen aan de Pausgezinden na de Alteratie van 1578 het houden van openbare god ...

De Reformatie
D. E. C.
587 woorden
De doorbraak van de „doorbraak" II (slot)

De doorbraak van de „doorbraak" II (slot)

Voor nog één wil ik ditmaal de aandacht vragen. Want ze is van een man, die steeds met waarlijk profetische visie het gehele menselijke leven bezag, beoordeelde en leidde. Ik bedoel Ds J. C. Sikkel.Gedurende heel zijn publieke. werkzaamheid leefde hij fel mee in de politieke strijd. Hij wa ...

De Reformatie
C. V.
2261 woorden
Verandering en bestendigheid in de natuur (II)

Verandering en bestendigheid in de natuur (II)

POP. WETENSCH. SCHETSENn. Voor overeenkomstige vragen stelt ons nu de levende natuur. Een plant groeit. Na verloop van tijd zijn er dus stoffen in haar die er tevoren niet waren: kleurstoffen, vezelstoffen, vergiften, voedingsstoffen, geneesmiddelen. Ontstaan al deze stoffen uit het niet e ...

De Reformatie
v. d. D.
2362 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

UnevenAmice frater. Ik stelde U voor, dat wij nog wat met elkander zouden praten over de Kerk. Over de kerk wordt in onze dag zeer veel gesproken, maar dan zó, dat uit alles blijkt, dat men bang is voor de kerk. Ook de kerkelijke mens.De Kerk, dat is natuurlijk niet iets, dat zich m ...

De Reformatie
MARNIX.
1554 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

MOEITEN EN ZORGEN IN DE CHR. GEREF. KERK VAN N.-AMERIKA. Aan insiders was het reeds lang bekend, dat in de Chr. Geref. Kerk in Noord-Amerika gedurende de laatste jaren allerlei gevaarlijke spanningen waren ontstaan.Vooreerst openbaarde zich daarin een sterk ...

De Reformatie
HERMAN BEL
PETER G. HOLWERDA
2510 woorden
Wijzigingen Handboek 1952

Wijzigingen Handboek 1952

Blz. 10 GRONINGEN. Adres kerkeraad: T. Mooibroek, p.a. Kerkelijk Bureau, Herman Colleniusstr. 13. Regeling predikbeurten: K. Kleine, Akkerstr. 18a. Kerkelijk Bureau: voor inzending van alle stukken voor kerkeraad en boekhouder: Herman Colleniusstr. 13. (38)Blz. 12 Blz. 20 ONDERDENDAM. Adre ...

De Reformatie
C. V.
427 woorden
van 2