GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„OP DE GRENS VAiS! TWEE WERELDEN". (III.) (Slot.) In zijn brochure heeft dr Colijn zijn volle aandacht gegeven aan de fouten, die „de democratie" aankleven. Kort maar puntig gaat de schrijver na, hoe het in onderscheiden landen met „de democratie" gegaan is. Op mee ...

De Reformatie
K. S.
D.
5442 woorden
KERKELUKIJK LEVEN

KERKELUKIJK LEVEN

„OP DE GRENS VAN TWEE WERELDEN". (II.) Sedert v/e ons vorig artikel schreven, is de bespreking van ons onderwerp ons wèl vergemakkelijkt.We merkten n.l. op, dat we wel het een en ander meenden te weten van de manier, waarop de actiedr Colijn was doodgeloopen ...

De Reformatie
K. S.
D.
4950 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

DE SMARTEN VAN EEN GEREFGRIMEERD PREDIKANT. Ieder gereformeerd predikant loopt, om zoo te zeggen, met een zichtbaar kenmerk rond. Een „merken veldteeken". Het is de gereformeerde be- 1 ij d e n i s.Zegt men hem: mijnheer, u is dominee, en u moet u dus alleen ...

De Reformatie
K. S.
D.
5333 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Naar aanleiding van een gedicht van Da Costa. The just mean lies in obedience, which both waits for the signal to start, and obeys it when given. *** HET PAARD. Het krijgspaard, in wiens aam de roode dampen [snuiven- Van d' opg ...

De Reformatie
D.
1995 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Van een onverpilcht en ongevraagd Advies. Er is nog al eenig gerucht geweest om den Leidraad der derde Hoofdinspectie van het Lager Onderwijs in ons land. Men herinnert zich, dat o.a. „De Standaard" van déze activiteit weinig gediend was en bevoegdheids-overschrijd ...

De Reformatie
D.
688 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

üit Dr A. Kuyper's aesthetische Studiën. III. In dit artikel stellen we ons voor te onderzoeken, wat Kuyper's denkbeelden zijn Oiver de verhouding van het schoon en het goede. Wederom zullen we veel moeten citeeren. ..Jïn wel alleree ...

De Reformatie
D.
2856 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

ült Dr A. Kuyper's aesthetische Studiën. II. Wat we in e-en vorig artikel samenlazen uit Het Calvinisme ©n de Kunst (1888), de tien jaren daarna gehouden Stone-lezingen en De gemeene Gratie (in Wietenschap en Kunst) van 1905 worde hi ...

De Reformatie
D.
2601 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Uit Dr A. Kuyper's aesthetische Studiën. I. Wie onder ons zich principieel rekenschap wil geven van zijn kunst- en schoonheidswaardeering verwaarloost Kuyper's aesthelische beschouwingen niet dan tot zijn groote schade. In hoofdzaak ...

De Reformatie
D.
1658 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. III. '' Dilmaal komen allereerst twee andere gedicliten uit den meergenoemden bundel i) van Roel Houwink ter sprake.UIT-VAART. 'iVoorbij, voorbij, de wereld drijft voorbij er is ge ...

De Reformatie
D.
1601 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. II. In dit en ©en volgend artilcel willen we eenk gedichten bestudeeren volgens eerder gmoem^j gezichtspunten. Pögenid bet Woord van God, waarvan geen appèl mogelijk is, de centrale plaats fe ge ...

De Reformatie
D.
1596 woorden
van 4