GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
Dr K. SCHILDER.
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

IS ER EEN , , TUSSGHENTÖESTAND"? door Prof. Dr K. SCHILDER. IL We merlcten op, dat in de debatten, die ter zake van de „onsterfelijkheid der ziel" door dr Hepp ± 1936 zijn ontketend, het gevoelen van sommigen, wier terminologie afweek van de gangbare n ...

De Reformatie
Dr K. SCHILDER.
1730 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

IS ER EEN „TUSSCHENTOESTAND" ? door Prof. Dr K SCHILDER. L Men kan, zonder rechtmatige tegenspraak te moeten duciiten, beweren dat „onder ons" tot nu toe vrijwel algemeen geloofd is aan het bestaan van een „t u s s c h e n-toestand".Onder dien t ...

De Reformatie
Dr K. SCHILDER.
2182 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

„ALGEMEENE GENADE" V. door Prof. Dr K. SCHOJJER.Maar zelfs wie tegenover dit laatste gevoelen zou willen stellen, dat er geen andere' dan niet-verdiende gunst van Godswege tot den mensch komen kan, zou zeker ten antwoord .krij ...

De Reformatie
Dr K. SCHILDER.
2238 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

„ALGEIVIEENE GENADE". I DOOR Prof. Dr K. SCHILDER.Het eerste door de Amsterdamsche synode van 1936 genoemde punt, waarin „gangbare(!) leèringen" en „nieuwere opvattingen" tegenover elkander heetten te staan, is dat der „algeme ...

De Reformatie
Dr K. SCHILDER.
2211 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

IS ER EENSTEMMIGHEID OVER HET GENADE VERBOND? Slot door Prof. Dr K. SCHILDER.Hier staan we dan ook even stil. We herinneren eraan, dat de synode van 1905 in betrekking tot de vraag van supra- en infralapsarisme heeft aangemaand tot voorzichtigheid. Wi ...

De Reformatie
Dr K. SCHILDER.
K. S.
1646 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

IS ER EENSTEMMIGHEID OVER HET GENADE VERBOND? III door Prof. Dr K. SCHILDER.e. Haast vanzelf stelt men thans de vraag: kan het „nieuwe verbond" (eventueel genomen „naar zijn wezen") verbroken worden van 's menschen zijde? Ontkennend antwoordt d ...

De Reformatie
Dr K. SCHILDER.
1910 woorden
HOOFDARTHIKEL

HOOFDARTHIKEL

IS ER EENSTEMMIGHEID OVER HET GENADE VERBOND? I door Prof. Dr K. SCHILDER.Het is , , De-Heraut" in den zin gekomen, dat de , .bezwaarden" (de vrijgemaakten) een deide verbondsbeschouwing huldigen. Daarmee is gesuggereerd, als zouden er te voren twee z ...

De Reformatie
Dr K. SCHILDER.
1246 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Indïukken van de Crenerale Synode (VI.) Pèrspolemiek. Een mooi moment was dat, waarin de perspolemiek aan de orde kwam.Groot gevaar was er, dat dit oogenblik aanleiding worden zou tot nieuwe polemiek, en dan over de polemiek o ...

De Reformatie
GERARD M. VAN PERNIS
K. S.
Dr H. H. KUYPER.
Dr K. SCHILDER.
S. GREIJDANUS.
G. B.
6641 woorden