GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

206 resultaten
Filteren
van 21
HOOGENBIRK
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

W, B, te F. Als al die personen door U genoemd hetzelfde zeggen, zou ik moeielijk iets beters weten, of liever ik ben het geheel met hen eens. De zaak toe te lichten is mogelijk niet zoo noodig, daar elk predikant het zal kunnen oplossen.HOOGENBIRK. ...

De Heraut
HOOGENBIRK
46 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

De vlocht naar Egypte. Niets was bij Herodes heilig, Voor zijn wraaklust niemand veilig. Die zijn zelfzucht schaadlijk scheen. Daarom liet door nachtgezichten God ook Jozef onderrichten: Haast u naar Egypte heen."»Want Herodes zal zijn boden Zenden, om het k ...

De Heraut
C. PH. J. v. D. L.
HOOGENBIRK
650 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Onze lezer E. V. te L. vraagt: Waar is de oorsprong van het gezegde: „De deugd in het midden" te vinden; en is dit volgens uw inzien een ongepaste uitdrukking in Geref, kringen? Dat deze uitdrukking aan vele Christenen aanstoot geeft onts ...

De Heraut
HOOGENBIRK
664 woorden
VAN ONZE NAMEN.

VAN ONZE NAMEN.

III. Een derde manier, waarop • iemand aan zijn naam kon komen is naar de plaats waar hij woonde, de plek die hem behoorde, 't gebied waarin hij meester was.We zagen reeds hoe groote heeren hun > van" daaraan dankten, dat ze een of meer plaatsen hadden di ...

De Heraut
HOOGENBIRK
676 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Onlangs te Amsterdam zijnde zag ik in de Kalverstraat boven een poort eenige personen afgebeeld. Ik vernam dat het weeskinderen voorstelden en de poort van het Burgerweeshuis was. Er stond een vers bij, aldus: Wij g.oeien vast In tal en last; On ...

De Heraut
W.
HOOGENBIRK
697 woorden
Steentjes in de maag.

Steentjes in de maag.

(Ingezonden). »Met kleine lapjes leert een hond leer eten, " zegt een spreekwoord, dat zeker niet letterlijk opgevat moet worden. Steenen zal men een hond minder gemakkelijk leeren verorberen, al kan hij er uit boosheid soms in bijten. Steenen zijn ten eenemale onv ...

De Heraut
HOOGENBIRK
707 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

KERSTFEEST. Nog weinige dagen en het zal weder Kerstfeest, Christusfeest zijn, feest over heei de wereld, overal waar men Caristus kent. We zien dan het woord des engels vervuld: „velen zullen zich over Zijn geboorte verblijden“.Nu is er zeker veel zoogenaam ...

De Heraut
HOOGENBIRK
760 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

EEN OUD SNEEUWLIED. Sneeuwdragende winter, Hoe zal ik u prijzen, De roem van uw glanzen, Zoo blinkend doen rijzen rNiets haalt bij de witheid Het schitterend schoon.Dat akker en boom, ja • Elk dak spreidt ten topn, Als de aarde verstijve ...

De Heraut
HOOGENBIRK
783 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Onze lezeres M. C. v. d. V. te A. schrijft: Zou IJ ZOO vriendelijk willen zijn en de volgende vraag in de vragenbus beantwoorden.Het verleden deelwoord van het werkwoord kunnen is dat: „gekund hadden" of„gekunnen hadden'". Onlangs hoorde ...

De Heraut
HOOGENBIRK
794 woorden
Zending.

Zending.

Uitkomsten. Toen we eenige maanden geleden onze beschouwingen over de zending — een tijdlang afgebroken — weer voortzetten, richtten we allereerst den blik op het Oosten, de Levant, dat eerst in den laatsten tijd voor eigenlijken zendingsarbeid wederom geopend werd ...

De Heraut
HOOGENBIRK
795 woorden
van 21