GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
A. v. B.
PSALM 9:16-21

PSALM 9:16-21

(Vertaling N.B.G.) De HEER, die volken richten zal, Hij steld' hun kuil hen zelf tot val; hun voet verwarde in de netten, die zij verborgen voor mij zetten.De HEERE, die Zich kennen deed, handhaafde 't recht en keerde 't leed; de goddelooze ligt in banden, v ...

De Reformatie
A. v. B.
132 woorden
TREINREIS.

TREINREIS.

Hier zitten zeven zielen hij elkaar, zoo warm en veilig — buiten gaan de huien. Twee kijken uit het raam, één zit z'n gal te ispuien, een vierde reinigt onderwijl z'n nagels met een [schaar. , De wereld is zoo slecht, 't is overal een rommel. Hoe kan een mensch het rijmen, als hij 't ziet. ...

De Reformatie
A. v. B.
130 woorden
PSALM 2 : 1-6

PSALM 2 : 1-6

(Vertaling N.B.G.)WaaroTn toch woelen volken t allen kant en zinnen natien op ijedetheden? Ziet, hoe nu al wat macht heejt samenspant, de koningen der aard' hun plannen smeden. Zij rukken aan om met den HEER te strijden. Hoort, hoe 't ook zijn gezalfde tegenklinkt: „Komt, laat ons v ...

De Reformatie
A. v. B.
128 woorden
EXODUS 15 : 1—7

EXODUS 15 : 1—7

(naar Beza „Les saincts cantiques", 1595)'k Zal blijde voor den HEERE zingen, nu paard en ruiter ondergingen, want God, mijn hulp is hoog verheven: Hij wierp z' in zee m.et groote macht, zoo zal ik Hem, mijn lied en kracht, den God mijns vaders eere geven.Gods rechterhand sloeg daar ...

De Reformatie
A. v. B.
125 woorden
OPENBARING 21 : 5—8

OPENBARING 21 : 5—8

(vertaling N.B.G.)En Hij, die op den witten troon zit, zeide: J } Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein. ^ I Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn. J J Zij zijn geschied, uw hart zal zich verblijden.'k Zal uit de hron om niet wie dorst heeft geven J J het levenswater en een eeu ...

De Reformatie
A. v. B.
124 woorden
EXODUS 15:8—12.

EXODUS 15:8—12.

Uw adem liet de waat'ren wijken. Wie is als Gij, wie Uw gelijke, o, HEERE, onder al de goden? De stroomen stonden door Uw wil in 't hart der zee als m.uren stil, de golven deden Uw geboden.De vijand zeide: „Ik zal hen jagen, ik doe met hen al mijn behagen. Ik trek mijn zwaard, dat ze allen ...

De Reformatie
A. v. B.
123 woorden
PSALM 5 : 9—13

PSALM 5 : 9—13

(vertaling N.B.G.)Leid, HEER', om hen, die mij belagen, mij toch door Uw gerechtigheid; maak mij Uw effen weg bereid. Doe hen, die zoo mijn ziel bejagen hun oordeel dragen.Niets is 'betrouwbaar in hun monden, hun binnenste 't verderf ten deel, een open graf is mij hun keel. Doe, die ...

De Reformatie
A. v. B.
122 woorden
PSALM 5:1-8

PSALM 5:1-8

(Vertaling N. B. G.)Neem toch mijn redenen ter oove en let * op mijn verzuchting, HEER. Mijn God, die 'k als mijn Koning eer, mijn hulpgeroep ga niet verloren Wil, HEER, mij hooren.Want, HEER, ik richt tot U mijn bede. Des morgens hoort Gij reeds mijn klacht, ik leg die voor U neer ...

De Reformatie
A. v. B.
120 woorden
DEUTERONOMIUM 26:3—6

DEUTERONOMIUM 26:3—6

(naar Beza: . „Les saincts cantiques", 1595)'k Verklaar hier heden voor den HEER, voor U, mijn God buig ik mij neer: Dit land, dat vloeit van melfc en honing. Gij bracht er mij, o groote Koning.Gij waart gedachtig aan den , eed, dien Gij aan onze vaad'ren deed. Naar Uw belofte, hun ...

De Reformatie
A. v. B.
113 woorden
OPENBARING 19 : 5—8

OPENBARING 19 : 5—8

(vertaling N.B.G.) Looit onzen God, al die Hem vreest! Ja, hallelujah, amen! Hij geeft u nieuwe namen, nu d'eerste dingen zijn geweest. ** Zijn knechten, klein en groot, herrezen uit den dood.Want hallelujah, onze Heer, de God alleen alm, achtig, was Babyion ...

De Reformatie
A. v. B.
102 woorden
van 3