GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
ADOLPHUS VENATOR.
Paraparakolouthese

Paraparakolouthese

Amice, Vandaag beu Jk toch even geschrokkeu.Je zegt: o, dau is 't uiet erg geweest, als 't even was? maarEigenwijze jongeu, houd je mond: schrikken kan niet anders dan maar even wezen.Ik ben dus geschrokken. Een dominee vertelde aan onzen redacteur iets, dat hèm aan 't ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
3019 woorden
Wetenschapsgevaren ?

Wetenschapsgevaren ?

Amice, Soms heb Ik een tikje medelijden met je. Soms.En maar: een tikje.Niet overdrijven. Want er is geen gevaarlijker ding, dan jou te vertellen, dat jij het toch zoo ontzettend moeilijk hebt, meer dan de voorgaande generaties.Geen sprake van.Je hebt alleen maa ...

De Reformatie
A. M. DONNBR
Dr L. H. WAGENAAR
ADOLPHUS VENATOR.
2940 woorden
„EEN WOORD KRIJGEN”

„EEN WOORD KRIJGEN”

(Nieuwe spelling.)Amice, Je hebt me al eens 'n briefje op m'n dak gestuurd, met de vraag: schrijf eens over het „krijgen van een stem". Je vertelde me, dat je familieleden hadt, die vonden, dat zó iets pas een mens kon helpen en troosten. Je meende, dat ik er misschien anders over z ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2906 woorden
Laat Paulus' „parel" in de keten (Over de liefde!)

Laat Paulus' „parel" in de keten (Over de liefde!)

Amice, Je hebt natuurlijk gehoord van de Paulus-herdenking. Ik weet niet goed hoe het moet met de David-, de Jesaja-, de Bzechiël-, de Mattheus-, de Johannes-, de Jacobusherdenking. En zoo voort. Je moet me niet vragen, waarom wij wel in „De Reformatie" Hendrik de Cock en niet Paulus zoude ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2853 woorden
Vuur, water, was

Vuur, water, was

Amice, Laat me deze week mogen beginnen met een paar foutjes te corrigeeren, die in een klein aantal nummers van verleden week voorkomen. In mijn voorgaanden brief, bl. 191, kolom 1, regel 6 v.o. stond: schoen. Je moet lezen: scheen. Over dien „schoen" mocht de schoenmaker praten, niet ove ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2809 woorden
BRIEVEN aan een jongeren tijdgenoot

BRIEVEN aan een jongeren tijdgenoot

No. 12Amice, Dat is al een tijdje geleden, dat we correspondeerden. No. 11 van mijn brieven schreef ik je in het nummer van 16 Aug. 1940. Onze krant is toen verboden, en De Heraut bleef leven; onze redacteur is meteen in het Huis van Bewaring gezet; en misschien was jij wel onder de ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2767 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 11. Amice, Je kent dr J. Eykman waarschijnUjk beter dan ik. Als „intellectueel" heb je natuurlijk destijds — 'tis al weer ruim 6 jaar geleden, en we zaten midden in den strijd over Barth •— kennis genomen van het bij Bosch & Keuning te Baarn verschen ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2448 woorden
Keukenmeisje en archaeoloog, —  en het lied van het Lam

Keukenmeisje en archaeoloog, — en het lied van het Lam

Amice, Of je geabonneerd bent op het tijdschrift „Kerk en Theologie", weet ik niet. Het Is nog jong, de tweede jaargang is nog bezig te loepen. Uitgaaf van Veenman, in Wagenlngen. In de eindredactie (van drie leden) zitten twee barthlaansche hoogleeraren, de Heeren Haitjema en Van Niftrilt ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2299 woorden
De scheuring van het Rijk

De scheuring van het Rijk

Amice, Heb je al greld en tij(J genoeg gehad, om kennis te nemen van het jongste geschrift van Prof. Gerbrandy? Hoe het jou gaat, weet ik niet; maar wat mij betreft, ik heb altijd een warm plekje in mijn hart voor hem, al vermoed ik, dat hij van zijn kant het niet voor mg heeft; vermoedeli ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2164 woorden
Pas op voor juffrouw Bremer!

Pas op voor juffrouw Bremer!

Amice^Al eens van juffrouw Frederika Bremer gehoord? Nee? Goed, dan zullen we er wat van vertellen.Juffrouw Bremer was in haar tijd zoo iets als tegenwoordig Mary Pos, die veel gereisd heeft en ontmoetingen heeft gehad met mannen, ook wel vrouwen van heteekenis, en die daarvan dan i ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2109 woorden
van 4