GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

19 resultaten
Filteren
van 2
ADOLPHUS VENATOR
Kosmopolitieke oecumenische vrede

Kosmopolitieke oecumenische vrede

Ajnice, De Bijbel vertelt ons van tweeërlei zang: engelen zongen In de Kerstnacht, en mensen deden het bij de koninklijke intocht van Christus in Jeruzalem. Die laatste werd zo iets als een feestelijke in-bezit-nemüig van de oude koningsstad: het leek wel wat op een geïmproviseerde general ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
1380 woorden
EXODUS-COMPLEX-BEWEGING

EXODUS-COMPLEX-BEWEGING

Amice, Jaren geleden, toen prof. Waterink nog zijn toorn uitgoot over gereformeerde dominees, die de Intree van een hervormden dominee gingen bijwonen, toen prof. Hepp nog opponeerde tegen de Kuyperophobie der mannen, die later „doorbraaJc-lelders" zouden worden, toen in Kampen nog & l ...

De Reformatie
t.t.
ADOLPHUS VENATOR
1132 woorden
Hoe moeilijk het is, God als „eenvoudige" te erkennen

Hoe moeilijk het is, God als „eenvoudige" te erkennen

Amice, Alle bidden heeft zijn eigen moeilijklieid. Tenminste, zoolang wij probeeren , , orthodox" te bidden. Want de ongeleerde, die, naar het hem verleende recht, vriimoedig bidt, wordt niet in éénen omgetooverd in een man van Ijzeren logica. De geleerde trouwens gelukkig evenmin.V ...

De Reformatie
t.t.
ADOLPHUS VENATOR
1456 woorden
Nogmaals: Gods lankmoedigheid

Nogmaals: Gods lankmoedigheid

Amice, In" de pogingen, om de leer van „de genxeene gratie" overeind te houden, beroept men zich (Berkouwer, S. J. Ridderbos) nog al eens op Gods lankmoedigheid. Eerverleden week spraken we daar samen over. Maar een beetje kort. We moeten daarom nog eens wat erover door spreken.Late ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
2714 woorden
Lankmoedigheidsverbond ?

Lankmoedigheidsverbond ?

Amice, Je hebt ongetwijfeld in gemeene-gratie-vertoogen al eens hooren spreken van een z.g. „lanlonoedigheidsverbond". Velen gelooven nog steeds, dat door Kuyper terecht verband zou zijn gelegd tussehen de „lanlanoedigheid Gods" en de „gemeene graMe". En onwillekeurig denkt men daarbij aan ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
1137 woorden
Heb jij eerherstel noodig? ik niet !

Heb jij eerherstel noodig? ik niet !

Amice, Je hebt al een en ander gehoord van „Thijs Booy". Je weet, dat hij bij de synodocraten van tegenwoordig een oogenbhkje — want straks gaat het met die invitatiewoede net als met het jongste romannetje, dat juffrouw Lot van juffrouw Dot beslist móet gelezen hebben •—•-haute nouveauté ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
2724 woorden
BESTEL EN LEES

BESTEL EN LEES

Amice, Deze week maak ik het kort. Maar krachtig. Ik wou je verzoeken: bestel, wat ik je niet cadeau geef; bestel een boek, dat ik je noemen ga.Sedert den góéden dag, waarop ons Studentencorps zich laat vertegenwoordigen op de Bondsdagen van jongelingen zoowel (zoo zeg ik het goed) ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
1122 woorden
Gananja in de woestijn

Gananja in de woestijn

Amice.Je hebt natuurlijk veel hooren vertellen van de gemeene gratie. Nu, ik ook wel eens. En ik wou vandaag er wel eens wat over praten met je.Ik kwam zoo op die idee, toen ik een boekje las over Joden, geschreven door een jood. Je kunt vsm zulke boekjes zoo veel leeren. Soms ook v ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
1045 woorden
Het lammetje

Het lammetje

Wel, wel, daar krijg ik via administratie en redactie een brief. Ik ben er danig van geschrokken. Hij luidt als volgt: TEN POST, 14 Mei 1951.Waarde Adolphus Venator, Gedachtig aan het woord van D. B. C. van enkele weken terug, dat we pseudoniemen moeten eerbiedigen, kom ik to ...

De Reformatie
H. J. VELDMAN
ADOLPHUS VENATOR
3133 woorden
S. 0. S. zonder námen: ámen

S. 0. S. zonder námen: ámen

Amice, Van hoeveel kanten je al aangesproken bent over „thljs booy", zooals hij op het stofomslag van zijn boek heet, weet Ik niet; maar nu ik gevraagd ben, met jou over dat boek wat te praten, heb ik het eens laten komen. Men is, geloof ik, in kringen, waar ze (bl. 149) jou niet zien will ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
2531 woorden
van 2