Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

45 resultaten
Filteren
van 5
DE NIEUWE BIJBELVERTALING (VIII, slot)

DE NIEUWE BIJBELVERTALING (VIII, slot)

HOOFDARTIKEL (ENIGE VOORLOPIGE OPMERKINGEN). Bij toepassing van "de alternatief-methode had men ook kunnen vermijden allerlei compromisver t a 1 i n g e n, die thans onontkoombaar waren. Uiteraard ben ik niet bij de besprekingen in de commissie aanwezig gewee ...

28 juni 1952
De Reformatie
B. H.
1632 woorden
DE NIEUWE BIJBELVERTALING (VII)

DE NIEUWE BIJBELVERTALING (VII)

HOOFDARTIKEL (ENIGE VOORLOPIGE OPMERKINGEN) Aan het slot van het vorige artikel stelde ik de vraag, of er niet iets op te vinden was geweest, om wanneer handschriften en vertalingen onderling markante verschillen aanwijzen, zodanig onderscheid ook in de verta ...

21 juni 1952
De Reformatie
B. H.
1509 woorden
DE NIEUWE BIJBELVERTALING (VI)

DE NIEUWE BIJBELVERTALING (VI)

HOOFDARTIKEL (ENIGE VOORLOPIGE OPMERKINGEN) In het vorige artikel maakte ik enkele opmerkingen over de toepassing van tekstcritiek als basis voor een nieuwe vertaling. Daarover zou ik nog iets willen zeggen.Bizonder interessant uit dit oogpunt is ook 1 ...

14 juni 1952
De Reformatie
B. H.
1428 woorden
DE NIEUWE BIJBELVERTALING (V)

DE NIEUWE BIJBELVERTALING (V)

HOOFDARTIKEL (ENIGE VOORLOPIGE OPMERKINGEN) Enkele maanden geleden moest ik, omdat ander werk de voorrang had, de reeks over de nieuwe Bijbelvertaling even onderbreken. Hoewel ik direct al gezegd had, dat op dit ogenblik aan een min of meer volledige beoordel ...

7 juni 1952
De Reformatie
B. H.
1764 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Dr C. J. Goslinga, Richteren II—Ruth (Korte Verklaring), 2e dr. — Kok, Kampen.De reeks is zo langzamerhand voldoende bekend bij onze mensen. En het is een goed ding, dat ook de uitverkochte delen successievelijk weer in herdruk verschijnen. Thans hebben we ter aankondiging ontvangen de 2e ...

3 mei 1952
De Reformatie
B. H.
350 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

„Eén herder één kudde", door Prof. C. Veenhof, uitgave van het Comité tot verspreiding van goedkoope Geref. lectuur. Adres: H. H. v. d. Linden, M. D. de Grootstraat 20, Goes, Giro 537347. Prijs ƒ!.—.Met dankbaarheid kondig ik in „De Reformatie" deze brochure aan. Ze is ontstaan uit een fij ...

12 april 1952
De Reformatie
C. V.
B. H.
1766 woorden
Wetende de Schriften en de kracht Gods (Pasen)

Wetende de Schriften en de kracht Gods (Pasen)

HOOFDARTIKELZo pas zat ik te bladeren in het nummer van verleden week „In Memoriam Prof. Dr Klaas Schilder". Wat een verdriet kwam over al onze kerken samen. Niemand kan het nog verwerken.Voorts heeft nog elk hart zijn eigen leed.Zo gaan we ook dit jaar weer naar Pasen toe: w ...

12 april 1952
De Reformatie
B. H.
2913 woorden
Professor Schilder, de VREDEMAKER

Professor Schilder, de VREDEMAKER

Het is nog geen vier jaar geleden, dat ik hem op het station te Zwolle door de controle zag gaan, op weg naar het ziekenhuis, waar Prof. Greijdanus stervende was. Zelf kwam ik daar juist vandaan. En het afscheid had me aangegrepen, want Greijdanus was voor mijn besef één van de allergrootsten, di ...

29 maart 1952
De Reformatie
B. H.
1997 woorden
De nieuwe Bijbelvertaling (IV)

De nieuwe Bijbelvertaling (IV)

KERKELIJK LEVEN(ENIGE VOORLOPIGE OPMERKINGEN).Tot dusver koos ik mijn voorbeelden nogal verspreid. Het is misscliien wel goed om eens enkele hoofdstukken samenhangend onder de loupe te nemen. Ik kies daarvoor Richt. 16—21, in verband met de voorbereiding voor eigen colleges.D ...

23 februari 1952
De Reformatie
B. H.
2354 woorden
De nieuwe Bijbelvertaling (III)

De nieuwe Bijbelvertaling (III)

KERKELIJK tEVEN (ENIGE VOORLOPIGE OPMERKINGEN). Naast de moeilijkheid, die ik de vorige maal onder a) noemde, en zelfs in aansluiting daaraan, moet men, terwille van een billijke beoordeling van ' het werk der commissie, er voorts ook rekening mee houden, dat ...

16 februari 1952
De Reformatie
B. H.
2081 woorden
van 5