GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

177 resultaten
Filteren
van 18
In de school der wijshegeerte.

In de school der wijshegeerte.

De norm der waarheid. (Slot.)Indien wij, erk'ennen, dat de christelijke wijsbegeerte in het volvoeren van haar taak achtergebleven is bij „de wereld", dan kan tot verklaring van deze tekortkoming alleen worden aangevoerd het ontbreken va.n een zekeren prikke ...

De Reformatie
B. W.
1855 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

De wijsbegeerte en de Bijbel. Uitgaande van 'de waarheid, dat God ieder ding schoon gemaakt heeft op zijn tijd, begint de christen aan de wijsbegeerte zelf te vragen wat haar taak is.Zoodra de wijsbegeerte, (in dit opzicht souverein in haar eigen kring), hem het antwoord heeft gegeven, is ...

De Reformatie
B. W.
2060 woorden
In de school der wijshedeerte.

In de school der wijshedeerte.

Het groote eenheidsdoel. Er is nog een gewichtig ding, dat tot de taak der wijsbegeerte behoort.Het groote doel der wijsbegeerte is niet slechts k 1 a , a r h e i d, maar ook eenheid te brengen in het denken. De wijsgeer is niet slechts de keurmeester, die h ...

De Reformatie
B. W.
1682 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

De taak der wijsbegeerte. Tegenover de wijsbegeerte, die buiten het positieve christendom 'opbloeit en tegenover het christendom stelling kiest, is dus eerste plicht: afweer!Dit verweerj'itfmi zich ook uit tegenover de cultuur, inzooverre deze den invloed de ...

De Reformatie
B. W.
1886 woorden
In de school dep wijshegeerte.

In de school dep wijshegeerte.

De grond der verschijnselen. De filosofie is, naar haar aard, wereldbe^ schouwing, en als zoodanig geesteswetenschapen uiting van den tijdgeest.Uit haar wortel schiet de majestueuze boom der cultuur omhoog met zijn ontelbare vertakkingen, waarin de vogelen d ...

De Reformatie
B. W.
1563 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

Conclusies. Wij zijn nu genaderd tot het punt, waar. wij uit onze filosofische , , lessen" eenige conclusies mogen trekken, in verband met het doel, dat wij ons in het begin hebben gesteld.Dit doel was: een inzicht te geven in de beteefcenis van de wijsbegee ...

De Reformatie
B. W.
1414 woorden
In de school der wijsbeoeerte.

In de school der wijsbeoeerte.

Kort begrip van voorafgaande artikelen. Alvorens in eenige slotartikelen onze conclusie's te geven, willen wij - eerst, tot gemat' van den lezer, de laatste artikelen kort samenvatten.— Hegel is de man, die, méér dan één van zijne voorgangers, de filosofie v ...

De Reformatie
B. W.
1471 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

De nieuwe wijsbegeerte en de nieiuwe., religie.De lezer kan zelf de verdere toepiaissing maken op het voorafgaande, 'idoor ook den invloed na te gaan op de andere cultuurverschijnselen van onze eeuw, onder anderen op het geibied van zielkunde en opvoedkunde.De iiieuwe richting in 'd ...

De Reformatie
B. W.
1820 woorden
In Se school der wijsbegeerte.

In Se school der wijsbegeerte.

De nieuwe wijsbegeerte en de nieuwe cultuur. De zoogenaamde wedergeboorte van de wijsbegeerte bestaat dus eigenlijk in de nieuwe instel-Hng van den modernen mensch op de weriiieiijkheid.Hij richt niet enkel zijn naakte verstand, maai zijn heele ziel, op hetg ...

De Reformatie
B. W.
1833 woorden
In de scbool der wijsbegeerte.

In de scbool der wijsbegeerte.

Nieuwe paden. Er zijn verschillende pogingen gedaa.n om uit de gevangenis van Kant's kenleer te ontvluchten in 'de ruimte!De één tracht 'door de deur der biologie (levensleer), de ander door het venster der psychologie, te ontsnappen.Daar - zijn er oo ...

De Reformatie
B. W.
1396 woorden
van 18