Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

85 resultaten
Filteren
van 9
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Berdjajews Wereldbeschouwing. Wij leeren de wereldbeschouwing van deii mysticus B e r d j a j e w, over wien we den vorigen keer schreven, goed kennen uit een van zijn laatste groote werken: „Philosophic des Freien Cxeistes". Een behandeling van het heele werk zou ...

29 november 1935
De Reformatie
B. t. B.
3097 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Over de „Rationalisatie-werkloosheid”. Dat de rationalisatie, zooals die vooral in de laatste jaren toegepast is, werkloosheid veroiorzaakt heeft, wordt door niemand ontkend. Tal van industrieën hebben arbeiders uitgestooten. Zoo bijvoorbeeld de kunstzij de-industr ...

16 september 1938
De Reformatie
B. t. B.
K. S.
2963 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Opgepast met de N. S. B. Uit meer dan één plaats ontvang ik bericht, dat herkeraden, die — gelijk gelukkig al meer geschiedt — N.S.B.-leden kerkelijk behandelen, daarin bemoeilijkt worden, doordat de leden in kwestie een verklaring afleggen, welke hierop neerkomt, ...

2 augustus 1935
De Reformatie
K. S.
B. t. B.
2710 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

ïn Kuyper's lijn. II. Het is, voor wie ook maar eenigszins op de hoogte is met het wetenschappelijk bedrijf heele^ maal niet vreemd-, dat Dr Kuyper rusteloos op diepgaand wijsgeerig onderzoek aandrong en om ©en Schriftuurlijke philos ...

17 maart 1939
De Reformatie
B. t. B.
2698 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het RussisGlie atheïsme. „De Russische revolutie", schrijft Berdjajew in lijn boekje „Waarheid en Leugen van het Comniunisme", „heeft de aandacht der geheele wereld Rusland en het Russische volk gericht. Het tommunislische experiment maakt den West-Europeescheu men ...

17 april 1936
De Reformatie
B. t. B.
2672 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Een bestrijding van den Rassenwaan. De mysticus Berdjajew. „Wie had ooit gedaclat dat wij in de morgenschemering van den nieuwsten tijd, nu wij haar grootsclie omtrekken reeds zien opdagen, een ruislocht tegen theorieën, systemen, voiken en fetaten zouden moeten ho ...

22 november 1935
De Reformatie
B. t. B.
2670 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

: .D(! Mislukking van de Geschiedenis". Berdjajews critiek op bet Natlonaal-Socialisme.Wie hebben ons de beide vorige keeren hoofdzakelijk bezig geliouden met enkele hoofdgedachten Tan een Russisch wijsgeer van onze dagen, Berdjajcw geheelen, wiens publicaties meer en meer ie aandaclit tre ...

6 december 1935
De Reformatie
B. t. B.
2665 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

..Christus' Antwoord op het Communisme".') (E. Stanley Jones.)In ziin boek „Ontredderde Wereld" zegt de bekende Russisch-Amerikaansche journalist, Maurice Hindus, dat de bolsjewiki in het werken voor de gemeenschap, zooals zij dat hebben georganiseerd, een v ...

6 september 1935
De Reformatie
(E. Stanley Jones.)
B. t. B.
2584 woorden
EVEN PARKEEREN

EVEN PARKEEREN

Het Journailsme. Jaren zijn voorbijgegaan sinds de goedaardige Jonathan zijn stuksken schreef over D'Opregte Haarlemmer Kourant. Toen kwam het dagblad' bijna uitsluitend in de koperen bussen van de deftig© Patriciërswoningen. Menig gezeten burgerman met een spaardu ...

19 november 1937
De Reformatie
N. B.
B. t. B.
2531 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

In den atheïstischen Staat. Het boek van Dr Ammende. We hebben nagegaan welke „waarheden" i) erdjajew in het communisme meende Ie ontdekken en getracht om den geestelijken achtergrond van deze oordeelen te ontleden. Een felle criliek ...

1 mei 1936
De Reformatie
B. t. B.
2483 woorden
van 9