GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRING.

SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRING.

nleiding.De twintigste October van het jaai- onzes Heeren aclitüenlionderd tachtig is een der grootste dagen geweest in het veelbewogen leven van Dr Abraham Kuyper — misschien wel de allergrootste.Op dien dag immers heeft hij de genade ontvangen van de „Vrije Universiteat" te mogen ...

De Reformatie
C. V.
19058 woorden
Ambtsjubileum en ambtelijke autarkie.

Ambtsjubileum en ambtelijke autarkie.

(Bij het jubileum van Prof. Greijdanus)Hier volgt op verzoek van den hoofdredacteur de tekst van de toespraak, door ondergeteekende namens de „jongere oud-leerlingen" gehouden ter gelegenheid van de huldiging van Professor Dr. S. Greijdanus vanwege zijn 30-jarig ambtsjubileum als hoogleera ...

De Reformatie
H. J. S.
H. J. SCHILDER.
C. J. KETEL.
C. V.
11751 woorden
Dr Kuyper en de Irenischen.

Dr Kuyper en de Irenischen.

Eï- is in het leven en dien arbeid! van Dr Kuyper ©en aangrijpende tragedie te besipeuretn. Ben tragedie, die als een donkere schaduw ligit uitgespreid over heel zijn levensstrijd Ze bestaat, kort gezegd, 'iiierin, dat Kuyper in de besiKssende momenten van zijn leven zijn zwaarsten, bdttersten st ...

De Reformatie
C. V.
9301 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

PROf. GReijbAnus. Met imiigen dank aan God en groote blijdschap mogen we thans. Vrijdagmiddag 7 November, schrijven, dat prof. Greijdanus geheel hersteld uit het Ziekenhuis is ontslagen en in Kampen is teruggekeerd.We weten, dat prof. Greijdanus liever naar ...

De Reformatie
C. V.
S. GREIJDANUS.
A. A. BASOSKI.
H. MEULINK.
7958 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (VI.) Verleden week lieten we Prof. Dr A. Noordtzij aan het woord. Wat deze in zijn kommentaar op Ezechiël opmerkte, wees duidelijk uit, dat (tenzij deze theoloog er niets van zou begrepen hebben), de tegenwoordige hanteering van den term „ ...

De Reformatie
K. S.
J. M. S.
C. V.
7641 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Nihilisme". Prof. Hepp heeft een gruwelijke ontdekking gedaan. Hij is een verschrikkelijk monster op het spoor gekomen. Een monster levend nog wel op het gereformeerde erft Reeds eerder had hij de sporen ervan ontdekt, de lucht ervan geroken. Nu evenwel is het ond ...

De Reformatie
C. V.
K. S.
7307 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (I.) Het is onzen lezers reeds bekend, dat tijdens mijn verblijf in Amerika een officieuze samenspreking plaats heeft gehad tusschen predikanten van de „Chr. Ref. Church" en anderen van de „Prot. Ref. Church" (waaraan ds H. Hoeksema verbond ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
C. V.
G. B.
6732 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (V.) We zouden thans iets zeggen over het Sohriftbewijs van Prof. Hepp. Nogmaals leg ik daarbij den nadrui, op - wat voor mij de hoofdzaak is. Hoofdzaak is niet, of de meeningen, die thans in geding gebracht zijn, juist zijn. Het is alleen, ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
6622 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

III. Hoogeerw. Hooggel. Heer, Het is met eenigen schroom, dat ik kom met het verzoek om plaatsing van enkele regels in „De Reformatie". In de hoop dat aan mijn verzoek kan wprden voldaan, zeg ik U bij voorbaat dank.„De Reformatie" heeft ruimte verleen ...

De Reformatie
H. OUDEKERK.
K. S.
C. V.
C. LETTINGA.
6430 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Academisch Statuut tegenover ficties van academici. In ons artikel van verleden week lieten we de Hooger-Onderwijs-wet spreken. Het resultaat was, dat we behalve wat toen reeds opgemerkt is, thans nog constateeren moeten, dat prof, Hepp zich vergist, als hij beweer ...

De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER.
C. V.
6213 woorden
van 31