GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
Een „historische” dag

Een „historische” dag

Dinsdag jl. was het voor de Theologische Hogeschool een bizondere dag. Voor het eerst in haar lange, bewogen historie werd toen door één van haar studenten het doctoraal examen afgelegd.Gedurende vele jaren werd onze Hogeschool verhinderd haar recht-van-promotie uit te oefenen. In 1945 kwa ...

De Reformatie
C. V.
175 woorden
De eene, eenvoudige taak

De eene, eenvoudige taak

Het wordt erg roezig en druk, zelfs een beetje nerveus in de kerkelijke wereld van hen die zich gereformeerden noemen.De lucht is vol boodschappen, besluiten, resoluties, .verklaringen, opwekkingen enz. Alle mogelijke kerkelijke vergaderingen en personen doen uitspraken, ontwerpen plannen ...

De Reformatie
C. V.
214 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Uit de Oude Doos", Wat een eeuw geleden in Bunschoten en Spakenburg is geschied. De Afscheiding 26 Juni 1836—26 Juni 1936, door A. Blokhuis.Boekhandel A. Blokhuis — Spakenburg.In deze herdenkingsjaren van Afscheiding en Doleantie komt een stroom van kleinere geschriften los, die de ...

De Reformatie
C. V.
419 woorden
Wijzigingen Handboek 1952

Wijzigingen Handboek 1952

Blz. 10 GRONINGEN. Adres kerkeraad: T. Mooibroek, p.a. Kerkelijk Bureau, Herman Colleniusstr. 13. Regeling predikbeurten: K. Kleine, Akkerstr. 18a. Kerkelijk Bureau: voor inzending van alle stukken voor kerkeraad en boekhouder: Herman Colleniusstr. 13. (38)Blz. 12 Blz. 20 ONDERDENDAM. Adre ...

De Reformatie
C. V.
427 woorden
Kan dat?

Kan dat?

Een man en een vrouw waren reeds jaren lang getrouwd. Ze , trouwden indertijd „in den Heere". De Heere zelf bond hen samen met den heiligen band des huwelijks.Maar gehoor gevend aan de influisteringen van den Satan werd de man zijn vrouw ontrouw en joeg haar uit zijn huis.Na verloop ...

De Reformatie
C. V.
541 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

„De Heilige Geschiedenis volgens de vier Evangelieverhalen", door Prof. Dr S. Greijdanus f. Oosterbaan & Le Cointre N.V., Goes. 1951.Naar redactionele ordening is het de taak van ondergetekende het bovengenoemde boek in „De Reformatie" aan te kondigen.Dat kan men alleen maar doe ...

De Reformatie
C. V.
566 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Ingesloten. Matth. 1:21 b. In het verhaal van Christus' geboorte, zooals Mattheüs dat geeft, is een klein, fijn trekje, dat onze aandacht niet mag ontsnappen.'t Is dit, dal de Heere niet aan Maria, maar aan Jozef opdracht geeft het komende lündje Zijn naam t ...

De Reformatie
C. V.
597 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

20 soonsaanduiding te nemen op deze wijze: Indien we waarlijk de broeders liefhebben, dan hebben we daarin een getuigenis, dat we uit God zijn geboren. Die de Waarlieid is. Maar wij hebben altijd te bedenken, dat we deze kennis uit de liefde, waarvan de Apostel spreekt, niet hebben, alsof we daar ...

De Reformatie
C. V.
613 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Kuyperiana. III. De andere grief wordt door Dr Kuyper besproken in het Nummer van 6 Mei 1883.En lezende, wat daarin gedrukt staat, vernemen we klanken, die ook in „onze lucht" zweven en die ook nu ons oor telkens treffen: ...

De Reformatie
C. V.
621 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Uitgesloten. In de evangelieverhalen vinden we geen levensbeschrijving of zielsontleding van onzen Heer Jezus Christus! Wie er zooiets in zoekt, zal ze nooit verstaan. Neen, Mattlieüs en de anderen teekenen scherp en kleurig den ambls weg, de ambts - worsteling, de ...

De Reformatie
C. V.
662 woorden
van 31