GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Wat is het doel van bet Christelijk Nationaal Schoolonderwijs? "Met groote vreugde schrijf ik dezen titel af. De Hoofdcommissie der Vereeniging voor Christelijk^ Nationaal Schoolonderwijs h'eeft n.l. voor rekening van die Vereeniging den derden onveranderden druk van het werkje van Prof. ...

8 mei 1936
De Reformatie
G. MEIMA.
532 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Gedenkboek Chr. Nat. Schoolonderwijs. 1860-1935. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de bekende vereeniging voor C.N.S. werd door de Hoofdcommissie een gedenkboek uitgeg^veii Dat vind ik een zeer geslaagd boek, voor o^ geschiedenis van onsi schoolwezen van ...

27 maart 1936
De Reformatie
G. MEIMA.
538 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Uit Ameriiia. Gedurig moet er de aandacht op gevestigd worden, dal onze tijd' gevaar loopt, de beteekenis van de school te overschatten. Gezin en kerk worden teruggedrongen en de school is dan de machtige factor in de opvoeding van de kinderen. Merkwaardig in dit v ...

12 februari 1937
De Reformatie
G. MEIMA.
546 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bü den schoolraad. De Schoolraad voor de scholen met den Bijbel hield in de Paaschweek weer zijn gebruikelijke Jaarvergadering, die ook nu weer door tal van afgevaardigden van schoolbesturen was bezocht. Hoofdschotel vormde de rede van het Chr.-Hist. Kamerlid Tilan ...

24 mei 1935
De Reformatie
G. MEIMA.
548 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Godsdienstonderwijs in openbare scholen krachtens art. 26 der Lager-Onderwijswet 1920. Over bovengenoemd onderwerp verscheen 11 Mei j.l. een uitvoerige statistiek, bewerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt allereerst, dat van de gelegenhei ...

5 juni 1936
De Reformatie
G. MEIMA.
559 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De Hoofdakte. Een vraag aan de Redactie van ons blad geeft mij gereede aanleiding even nader in te gaan op één van de details van het Wetsontwerp over de Opleiding van den onderwijzer, dat in het nummer van 1 April werd besproken.Bedoelde vrager achtte het v ...

15 april 1938
De Reformatie
G. MEIMA.
578 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De Leerlingenscbaal. Een zestal onderwijzers-vereenigingen, bij welke corporaties zoO' ongeveer alle onderwijzers in ons land zijn aangesloten — Neutraal, Roomsdh-Katholiek en Protestant gaan hier samen — hebben het noodig geoordeeld, zich met een adres tot de Rege ...

20 augustus 1937
De Reformatie
G. MEIMA.
583 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Buitengewoon Onderwijs. Het Bestuur der Vereeniging tot Bevordering van het Chr. Onderwijs aan Achterlijke en Zenuwzwakke Kinderen (Secretaris' de heer H. Leene, Ermelo) heeft nog eens noodig geoordeeld, de aandacht te vragen voor haar streven, omdat zij minder waa ...

25 september 1936
De Reformatie
G. MEIMA.
606 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Lichamelijke tuchtiging. In de onderwijzerswereld is in den laatsten tijd wel wal Ic doen geweest over een proces, dat werd aangedaan aan het hoofd van een school te Zutpiien, omdat hij aan een jongen een Islap had toegediend. De jongen had zich, zonder dat daar ee ...

10 juli 1936
De Reformatie
G. MEIMA.
639 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Aan wie de schuld? Over het onderwijs valt menige klacht. Och ja, iedereen komt er mee in aanraking en iedelreen heeft er verstand van. 't Is daarom verstandig, de dingen aangaande het onderwijs van alle kanten te bezien. Dezer dagen werd in het „Dagblad van Zeeland" zoo eens een en ander ...

1 januari 1937
De Reformatie
G. MEIMA.
655 woorden
van 9