GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
Gevaren van de huidige Schoolwetgeving.

Gevaren van de huidige Schoolwetgeving.

II. Als derde gevaar noemden we, dat de Staat in zake schoolregelingen de maat aangeeft. Dat is lijnrecht in strijd met wat we in aaien, 'schoolstrijd als ideaal hebben leeren kennen. Want, als wc de gemeenten zooveel mogelijk willen uitschakelen, dan bedoelen we d ...

De Reformatie
G. MEIMA.
856 woorden
Gevaren van onze huidige Sclioolvretyeving.

Gevaren van onze huidige Sclioolvretyeving.

III Als vijfde gevaar noem ik het genieten van de subsidie zelf. 't Is ééii van de dingen, waarop' onze tegenstanders zelfs gewszen hebben. Zij meenen, dat het maar verstandig is, ook de „Kerkelijken" aan de staatsruif te laten. Daar zullen ze zich den dood eten. Z ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1065 woorden
„Gezinsleven”, door G. Meima.

„Gezinsleven”, door G. Meima.

Onder deze titel kwam van mijn hand uit bij de firma Kok, Kampen, een bundel paedagogische schetsen, die ik naar de gewoonte van „De Reformatie" zelf bij mijn lezers moet inleiden. Het is weer een bundel in de geest van „Wij en onze kinderen", „De Haardvuren brandende". De gedachte, die er eenhei ...

De Reformatie
G. MEIMA.
140 woorden
„Staatstaak of Ouflertaak”.

„Staatstaak of Ouflertaak”.

Deze titel is ontleend aan de rede, do-or Dr Dijk in de Paaschweek voor de Vergadering van den Schoolraad gehouden. Met zeer gemengde gevoelens heeft menigeen deze rede en het daarop gevolgde debat aangehoor-d. De eerste gedachte, die bij het lezen van zoo'n onderwerp opkomt, is wel bij velen: „B ...

De Reformatie
G. MEIMA.
731 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te': Roden: Cand. C. Bos te Leeuwarden en Cand. H. Vogel te Zwolle.Beroepen te: Bruchterveld: Cand. J. Kapteijn te Den Haag. Zutfen (als hulppred.): Cand. M. P. van Dijk te Amsterdam.Bedankt voor: Oudshoorn: J. C. A. van Loon te Purmerend.Intrede te: rommenie: and. H. ...

De Reformatie
A. G. HONIG
Voorzitter.
G. MEIMA.
J. L. SCHOUTEN
Secretaris.
394 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bouwen. Er valt bij het Christelijk Onderwijs nog heel wat te bouwen. Ik denk nu niet allereerst aan het schoolwezen in verband met de Overheidsbemoeiing, aan het zelfstandig maken van de school als instituut, maar ik heb dezen keer meer het oog op den innerlijken ...

De Reformatie
G. MEIMA.
795 woorden
OPVOEDING ONDERWIJS

OPVOEDING ONDERWIJS

Voorllcliting? Ik meende er een goed werk aan gedaan te hebben, den vorigen keer eens iets mee Ie deeden uit het Jaar\'erslag omtrent den toestand van ons onderwijs. We zijn ler in onae kringen toch' wal van overtuigd, dat het onderwijs aan onze kinderen een zaak van hooge beteekenis voor ...

De Reformatie
G. MEIMA.
495 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS.

OPVOEDING EN ONDERWIJS.

„De voorbereiding van het meisje voor de gezinstaak" Zonder twijfel is bovenstaand onderwerp van groote, ingrijpende beteekenis. De Nederlandsche ilervormde Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid heeft er dan ook een van de door haar uitgegeven geschriften aa ...

De Reformatie
G. MEIMA.
J. v. d. L.
1993 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Het tuchtrecht van de school. Ja, daar moeten we eens met elkaar over praten. Heeft de onderwijzer het recht, ©en weerbarstigen jongen desnoods hardliandig terecht te zetten, of niet? Inderdaad behooren we op dit punt tot klaarheid met elkander te komen. Vooral, om ...

De Reformatie
G. MEIMA.
755 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Onflerwijsvernieuwing". Van alle kanten klinkt weer de roep om onderwijsvernieuwing. Men ziet zich namelijk in menig opzicht teleurgesteld. De verwachtingen waren zoo hoog gespannen. Men had veel aan het onderwijs ten koste gelegd: mooie scholen gebouwd, de beste ...

De Reformatie
G. MEIMA.
809 woorden
van 9