GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
H. J. J.
De dienst van de Zoon des mensen.... en de dienst van Zijn discipelen

De dienst van de Zoon des mensen.... en de dienst van Zijn discipelen

UIT DE SCHRIFTHet zit de mensen in het bloed om te heersen en zich te laten dienen. Dat is niet slechts bij enkelen het geval, maar bij allen. Van nature begeren we macht en als we de macht hebben, dan maken we daarvan gebruik. En wie dat niet doet is in het oog der wereld een zot. En op h ...

De Reformatie
H. J. J.
2536 woorden
Wedergebaren tot een levende hoop!

Wedergebaren tot een levende hoop!

UIT DE SCHRIFTPetrus begint deze brief met het bekende: Geloofd zij God. Het is ons bekend uit Ps. 68 : 20: „Geloofd zij de Here, dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid".Diezelfde lofprijzing komt ook voor aan het begin van de brieven van Paulus aan de Korinthiërs ...

De Reformatie
H. J. J.
2453 woorden
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEL III Moeten we alle trekken van een gelijkenis overbrengen of letten op het derde van vergelijking? In de bekende Hermeneutiek van Prof. Greijdanus „Schriftbeginselen ter Schriftverklaring" is een aparte paragraaf gewijd aan de verklaring v ...

De Reformatie
H. J. J.
2452 woorden
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEt IV (Slot). Er zijn door alle eeuwen heen verklaarders geweest, die er van uit gingen, dat Jezus in elke gelijkenis van Zichzelf sprak. En als de voor-de-hand-liggende verklaring niet sprak van het werk van Christus, dan groef men zogenaamd dieper ...

De Reformatie
H. J. J.
2211 woorden
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEL II. MODERNE ALLEGORISERING. Het vorige artikel eindigde met de bewering, dat de allegorische methode bij de verklaring der gelijkenissen tot in de moderne tijd voorkwam. En dat een man van naam de verklaring der oude kerkvaders in de grond der za ...

De Reformatie
H. J. J.
2085 woorden
De Heilige Geest maakt ons niet tot slaven, maar tot kinderen Gods

De Heilige Geest maakt ons niet tot slaven, maar tot kinderen Gods

UIT DE SCHRIFTHet gaat in Rom. 8 over de tegenstelling van het leven naar het vlees en het leven naar de Geest. Leven naar het vlees is een leven in ongeloof. Wie naar het vlees leeft gelooft Gods beloften niet en wandelt in de wegen des HEREN niet. Wie zo doet zal vergaan onder Gods toorn ...

De Reformatie
H. J. J.
2056 woorden
AANHANGSEL.

AANHANGSEL.

Dat het aantal secten in het midden der 16de eeuw vrij groot geweest is, blijkt uit verschillende gegevens.De Ned. Geloofsbelijdenis spreekt in art. 29 van „alle secten, die heden ten dage in de wereld zijn" (in de belijdenis wordt de Kerk niet slechts afgegrensd tegen de secten m Nederlan ...

De Reformatie
H. J. J.
1994 woorden
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEL1. TER INLEIDING. MOETEN GELIJKENISSEN ALLEGORISCH WORDEN VERKLAARD? Mogelijk komt onder het lezen van dit opschrift bij een lezer de vraag op, of het wel nodig is over de gelijkenissen des Heren enige opmerkingen te maken. Die zijn immers zó eenvoudig, dat een kind ze k ...

De Reformatie
H. J. J.
1948 woorden
Een erfenis, die klaar ligt in de hemel en erfgenamen, die bewaard worden op aarde

Een erfenis, die klaar ligt in de hemel en erfgenamen, die bewaard worden op aarde

UIT DE SCHRIFTIn de voorgaande verzen heeft Petrus God geloofd. Omdat Hij ons door de opstanding van Christus nieuw leven heeft gegeven. Door de opstanding van Jezus Christus zijn alle dingen anders geworden. Er is voor de gelovigen weer leven en er is weer hoop. Een levende hoop, die niet ...

De Reformatie
H. J. J.
1911 woorden
Gods liefde, die naar de wereld uitgaat, is de bron van het leven

Gods liefde, die naar de wereld uitgaat, is de bron van het leven

UIT DE SCHRIFTEr zijn mensen, die hun leven lang tobben met de vraag, of God hen wel liefheeft en of ze dus wel behouden worden. Vooral wanneer ze telkens weer tegen de zonde hebben te strijden eii velerlei zwakheden en gebreken in zich vinden. Ze vallen zichzelf altijd weer tegen. Durven ...

De Reformatie
H. J. J.
1898 woorden
van 5