GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

22 resultaten
Filteren
van 3
H. J. S.
BIJ DE KINDEREN IN ZIJN DOOD

BIJ DE KINDEREN IN ZIJN DOOD

WOENSDAG 26 MAART 1952.In gure voorjaarswind staat een kist boven de groeve.Erom heen, aan alle kant, familie, en Familie, natuurlijk zaad, en geestelijk zaad, broeders en zusters naar vlees en Geest, tezamen.Hun ogen houden die kist vast en boren in die groeve. Het grauwe gr ...

29 maart 1952
De Reformatie
H. J. S.
3100 woorden
Post scriptum bij „Is zij uw moeder - waar is haar eer?"

Post scriptum bij „Is zij uw moeder - waar is haar eer?"

Ook nadat dit artikel geschreven was, sprak ik nog met meerdere broeders-onderteekenaars, alsook met een enkele, die op de uitnoodiging tot onderteekening afwijzend had beschikt. Voorts kreeg ik in dit contact kennis van feiten uit de voorbereiding op de publicatie en inzage van het eerst rondgez ...

9 juli 1949
De Reformatie
H. J. S.
550 woorden
Precisie in het gebed voor de ambtsdragers

Precisie in het gebed voor de ambtsdragers

Wanneer Gods volk in druk en moeite komt te verkeeren en het daarin zijn God zelf bij vernieuwing leert kennen en liefhebben, is een der blijken van zulken wederkeer de opscherping in het gebed. De kerkgebeden worden dan bevrijd van subjectivisme en egocentriciteit; ze geven weer blijk van den ee ...

11 juni 1949
De Reformatie
H. J. S.
1381 woorden
De Pinksterlach van den wederkeer

De Pinksterlach van den wederkeer

Het feit, dat boven den honderdzesentwintigsten psalm geschreven staat „Een lied hajnmaaloth", heeft wel de bevreemding van lezers en verklaarders gewekt. Dat "is begrijpelijk, inzooverre deze psalm nogal ver verwijderd schijnt van den specifieken opgang naar den tempel, gelijk hem de pelgrims in ...

4 juni 1949
De Reformatie
H. J. S.
2455 woorden
Legaliteit van den lach

Legaliteit van den lach

Wanneer de apostel Paulus in Efeze 4 spreekt van Christus' hemelvaart, gebruikt hij woorden, die oude momenten in de herinnering roepen. Hij citeert immers in vrijen vorm ^) Psalm 68 „als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den menschen gaven gegeven" ...

28 mei 1949
De Reformatie
H. J. S.
1605 woorden
Lach der lankmoedigheid en des lofs in den hemel

Lach der lankmoedigheid en des lofs in den hemel

Ons kan het zeer moede maken, wanneer we de koningen zien opstaan en de vorsten zien beraadslagen tegen den Heere en Zijn gezalfde, in hun conferenties een besluit nemend waartegen niemand een veto verheft' Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. "Vreemd gaan we ons reeds vo ...

21 mei 1949
De Reformatie
H. J. S.
954 woorden
VRIJMAKING VAN DEN LACH

VRIJMAKING VAN DEN LACH

Zou het waai' zijn, dat de „ernst" in „godsdienstige zaken" gemakkelijker is dan de „lach"? Men zou het haast gelooven, wanneer men op menig christenmensch mag afgaan. De lach wordt door hem veelvuldig gezien als annexatieobject van de „wereld" maar de „ernst" viert zijns inziens hoogtij i ...

14 mei 1949
De Reformatie
H. J. S.
1107 woorden
LACH EN ERNST

LACH EN ERNST

Dat God om Satan kan lachen en dóen lachen, omdat Hij hem als tegenpartijder zoo volkomen e r n-s t i g nam, zagen we uit Col. 2 : 15 een vorig maal. Toen was ons thema dus: rnst èn lach, de laatste ontplooit zich uit kracht van den eersten.Maar nu dan, wat voorts ons zelf betreft, Gods „m ...

7 mei 1949
De Reformatie
H. J. S.
1320 woorden
ERNST EN LACH

ERNST EN LACH

Veel menschen lachen om den duivel — zonder hem ernstig te nemen. H ij lacht om h è n, en h ij is van deze lachers de laatste.Andere menschen nemen den duivel o zoo ernstig, ze vinden hem vreeseUjk gewichtig, doen over hun strijd tegen hem o zoo interessant. Lachen om den Satan? Ze zullen ...

30 april 1949
De Reformatie
H. J. S.
1202 woorden
Sursum carda-gedateerd bevel

Sursum carda-gedateerd bevel

Hoeveel oude en jonge kerkleden zouden in der eeuwen loop niet het dwaalpad zijn opgezonden door een noodlottig misbruik van de bekende leuze: „'t Hoofd omhoog en 't hart naar boven, hier beneden is het niet"? Ja, het dwaalpad, hetzij der v a 1 s c h e religie in schijnvroom mystici ...

23 april 1949
De Reformatie
H. J. S.
1656 woorden
van 3