GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

185 resultaten
Filteren
van 19
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Van speler tot speelbal. In plaats van met een groot verzamelwerk, begint de nieuwe „Opgang"^serie met een roman in drie deelen, een uit het Deenscli vertaalde trilogie, die speelt in de jaren om den wereldoorlog.De lijvige roman schijnt in dezen gejaagden ü ...

17 februari 1939
De Reformatie
H. S.
1555 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

J. van Melle: „Een lente verspeeld". — Uitg. J. H. Kok N.V., Kampen.De hoofdpersoon van dezen Zuidafrijkaanschen roman is een jong meisje, dat verliefd is op een flinken, maar armen boerenzoon en toch, met medewerking van haar ouders, een rijken, ouden weduwnaar trouwt. Ze wil de armoede o ...

10 februari 1951
De Reformatie
H. S.
406 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een noodiotstragedie. Jan H. Eekhout: Aarde en Brood. — Uitg.- Mij. „Holland", Amsterdam.De boerenroman uit de twüatigste eeuw is geen idyllische beschrijving van het landleven. Het „hoe gelukkig rolt het leven des gerusten landmans heen", was vroeger een di ...

9 april 1937
De Reformatie
H. S.
1579 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Het boek der Oranje's. Hoewel het hier boven aangekondigde werk niet literair is in d'cn engenen zin van het wooird, on ook niet tot die kunst kan gerekend worden, \'erdlent het toch wel een nadere bespreking üi deze rubriek.Want eigenlijk kan het in dubbel ...

30 april 1937
De Reformatie
H. S.
1241 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een goed begin. J. C. MoUema: De reis om de wereld van Olivier van Noort, 1598—1601. — P. N. van Kampen en Zn. N.V., Amsterdam, 1937.We gaan de laatste jaren een ©enigszins nieuwen koers uit in d'e letterkunde. Er is een groote belangstelling gekomen voor he ...

2 juli 1937
De Reformatie
H. S.
1091 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een lieter vervolg. G. Mulder: Tjalling wil wat anders. — J. H. Kok N.V., Kampen.Sdhrijve'rs van boeken, waarin kinderen de hoofdrol vervullen, blijven zelden zich bepalen tot de jeugd hunner personen. Dat is wel begrijpelijk. Ze zullen zich moeilijk tevrede ...

9 juli 1937
De Reformatie
H. S.
1076 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Beumer & Go.Er woïdt wel eeas oveir geklaagd, dat Qhristelijke romans en vooral verhalen, haast uitsluitend handelen over klein-burgerlijke kringen. Dat een reuk van groene zeep den lezer al spoedig weeïg maakt, en het boek doet neerleggen.Natuurlijk komt het voor, dat een Idjei ...

6 augustus 1937
De Reformatie
H. S.
1161 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een avonturier uit de 18de eeuw. De achttiende eeuw is nooit erg in trek geweest bi] menschenj die van de geschiedenis niet een uitgebreide studie hebben gemaakt. En dat is geem wonder. Op de groote zeventiende eeuw, voof ons land bij uitstek „groot", omdat het dla ...

20 augustus 1937
De Reformatie
H. S.
1202 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Moeders en kinderen. Naar ik meen is liet bovengenioemicle boek het debuut van een jonge schrijfster. En het is ©en forsch begin, niet alleen wat den omvang aangaat, maar ook naar den inhoud. De schrijfster is in Indië bekend, zoodat tal van kleine trekjes, typisch ...

27 augustus 1937
De Reformatie
H. S.
1244 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

De stlGbtsr van de Kaapkolonie. Dr E. C. Godée Molsbergen: Jan van Riebeek en zijn tijd. „Patria" III. — P. N. van Kampen N.V., Amsterdam, 1937.Tegenv^oordig wo'rdt de verhouding tusschen Nederland en Zuid^Afrika weer beter dan die ©en tijdlang is geweest. l ...

3 september 1937
De Reformatie
H. S.
1013 woorden
van 19