GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
„De Voorzienigheid Gods”, door Dr K. Dijk. Amsterdam — N.V. De Standaard.

„De Voorzienigheid Gods”, door Dr K. Dijk. Amsterdam — N.V. De Standaard.

„De Voorzienigheid Gods”, door Dr K. Dijk. Amsterdam - N.V. De Standaard.Dit werk heeft veel met dat van prof. Geesink gemeen.Beide zijn uit Heraut-artikelen ontstaan.Beide zijn populair wetenschappelijk.Maar hier openbaart zich tevens eenig verschil.Als het op ...

De Reformatie
HEPP
391 woorden
„Wat is de Hel?” door K. Schilder; Gereformeerd predikant te Gorinchem. Tweede vermeerderde drck. J. H. Kok, Kampen, 1920.

„Wat is de Hel?” door K. Schilder; Gereformeerd predikant te Gorinchem. Tweede vermeerderde drck. J. H. Kok, Kampen, 1920.

BOEKBESPREKING. Deix eersten druk verdiende dit boek niet, den tweeden v€5ixlient het dubbel.Men vergove mij dit ietwat paradoxale (wonder-Bp-i^eiukige). Ik bedo^el er dit mee. De uitgever van deni eeiisten druk had het boek verizorgd ver beneden zijn waarde ...

De Reformatie
HEPP
806 woorden
„De Waarde van het Dogma”, door Dr. V. Hepp. Afl. 6 en 7 in de Serie: Schild en Pijl. J. H. Kok, Kampen, 1920.

„De Waarde van het Dogma”, door Dr. V. Hepp. Afl. 6 en 7 in de Serie: Schild en Pijl. J. H. Kok, Kampen, 1920.

De Redactie besloot om, zoo het geviel, dat eeü der redacteuren eenig geschrift het licM aou doen zien, het recensie-exemplaar hem ter aankondiging in handen te stellen. 'In , zake dit besluit kan pro en contra worden' gepleit. Er vóór kan worden aangevoerd, dat men dan eeker niet vervalt ...

De Reformatie
HEPP
526 woorden
„De Magistratuur”. Orgaan van de Vereeniging van Burgemees’ers, We houders en  Secretarissen „Groen van Prinsterer”.

„De Magistratuur”. Orgaan van de Vereeniging van Burgemees’ers, We houders en Secretarissen „Groen van Prinsterer”.

„De Magistratuur”. Orgaan van de Vereeniging van Burgemees’ers, We houders en Secretarissen „Groen van Prinsterer”.Goes. - Oosterbaan en Le Cointre.Eerst wanneer meer nummers verschenen zijn, kunnen wij van deze periodiek een recensie geven.HEPP.Naschrift: Andere perio ...

De Reformatie
HEPP
H.
50 woorden
„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.

„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.

„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.Kampen - J. H. Kok. 1928.„Paedagogische beginselen" door Dr H. Bavinck. 3de druk.Kampen - J. H. Kok. 1928.De paedagogische arbeid van wijlen prof. Bavinck blijkt onder ons nog steeds waardeering te vinden.Wij ac ...

De Reformatie
HEPP
102 woorden
„In de schemering van Christus’ Wederkomst”, door H. Veldkamp, V.D.M. te Kralingscheveer.

„In de schemering van Christus’ Wederkomst”, door H. Veldkamp, V.D.M. te Kralingscheveer.

Ware deze bundel meditatiën een 15 of 20 jaar geleden verschenen, dan zou de kritiek daafop niet malsch zijn geweest.Stel u voor, dat hier de brieven aan de Thessalonicensen genoemd worden „de eerste symphoaie van Paufus", dat hier gesproken wordt van „gespecificeerde dankzegging", van het ...

De Reformatie
HEPP
200 woorden
„Gedenkboek.” Uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888—1928.

„Gedenkboek.” Uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888—1928.

„Gedenkboek.” Uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1928.Uitgave van de Vereeniging „De Gerefoïmeerde Jongelingsbond". 192S.Een verleden van 40 jaren, waaJop onze Bond door genade ...

De Reformatie
HEPP
108 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Onbillijke kritiek. Voorzoover we konden nagaan, had het concept-Leerboek het meest onder de kritiek te lijden.Maar we kregen ook den indruk, dat de kritiek niet steeds van dezelfde mate van studie getuigde als er aaa het concept zelf was besteed.En t ...

De Reformatie
HEPP
1753 woorden
Pers-stemmen.

Pers-stemmen.

Studentenpredikant. Onlangs vierden het Calvin College en de Theologische School te Grand Rapids him gouden jubileum. Daar zijn in die vijftig jaren wonderen geschied. Het zaadje heeft zidh "^oor de zorgen van den hemelschen Hovenier ontwikkeld 'tot een breedgekrui ...

De Reformatie
HEPP
1568 woorden
Pers-stemmen.

Pers-stemmen.

Nieuwe wijkkerk in Grand Rapids. Als toelichting op onze hoofdartikelen over het wijkkerken-stelsel is Amerika kan het volgende bericbt dienen, dat wij zoo pas lezen in de „Christian Journal"..Classis Rapids West van de Chr. Geref. kerken beeft het verzoek v ...

De Reformatie
HEPP
777 woorden
van 34