GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.

„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.

„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.Uitgegeven door den Raad van Leger-en Vloo'tpredikanten.Een nuttig en handig boekje van ongeveer dertig ladzijden., Ik denk, dat elke predikant of kerkeraad een exemilaar toegezonden kreeg. ...

8 februari 1929
De Reformatie
HEPP
59 woorden
Reisprogrammaboek voor 1929. Uitgegeven door de Nederl. Christel. Reisvereeniging.

Reisprogrammaboek voor 1929. Uitgegeven door de Nederl. Christel. Reisvereeniging.

Bevat een keur van reisprogramma's, van fietstochten naar Nunspeet of Laag-Soeren, tot bootreizen naar Amerika en Spitsbergen toe.Lcige prijzen, mooie foto's, lamgo lijsten van beloften, aan welker vervulhng men niet behoeft te twijfelen, oefenen veribkkendein invloed uit.HEPP. ...

7 juni 1929
De Reformatie
HEPP
37 woorden
„De Magistratuur", Orgaan van de Vereeniging  van Burgemeesters en Secretarissen  „Groen van Prinsterer".

„De Magistratuur", Orgaan van de Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen „Groen van Prinsterer".

Geen onzer tijdschriften komt zoo royaal uit als dit. Indien magistraal niet zulk een goedkoope woordspeling ware, zouden we het hier gebruiken. Elk nummer bevat het portret van een der leden. In het nummer van 15 October vindt men o.a.: Een onderhoud met burgemeester de Vlugt, een Kort Verslag v ...

8 november 1929
De Reformatie
HEPP
64 woorden
„De Magistratuur”. Orgaan van de Vereeniging van Burgemees’ers, We houders en  Secretarissen „Groen van Prinsterer”.

„De Magistratuur”. Orgaan van de Vereeniging van Burgemees’ers, We houders en Secretarissen „Groen van Prinsterer”.

„De Magistratuur”. Orgaan van de Vereeniging van Burgemees’ers, We houders en Secretarissen „Groen van Prinsterer”.Goes. - Oosterbaan en Le Cointre.Eerst wanneer meer nummers verschenen zijn, kunnen wij van deze periodiek een recensie geven.HEPP.Naschrift: Andere perio ...

20 januari 1928
De Reformatie
HEPP
H.
44 woorden
„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.

„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.

„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.Kampen - J. H. Kok. 1928.„Paedagogische beginselen" door Dr H. Bavinck. 3de druk.Kampen - J. H. Kok. 1928.De paedagogische arbeid van wijlen prof. Bavinck blijkt onder ons nog steeds waardeering te vinden.Wij ac ...

5 oktober 1928
De Reformatie
HEPP
95 woorden
„In de schemering van Christus’ Wederkomst”, door H. Veldkamp, V.D.M. te Kralingscheveer.

„In de schemering van Christus’ Wederkomst”, door H. Veldkamp, V.D.M. te Kralingscheveer.

Ware deze bundel meditatiën een 15 of 20 jaar geleden verschenen, dan zou de kritiek daafop niet malsch zijn geweest.Stel u voor, dat hier de brieven aan de Thessalonicensen genoemd worden „de eerste symphoaie van Paufus", dat hier gesproken wordt van „gespecificeerde dankzegging", van het ...

21 december 1928
De Reformatie
HEPP
183 woorden
„Gedenkboek.” Uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888—1928.

„Gedenkboek.” Uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888—1928.

„Gedenkboek.” Uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1928.Uitgave van de Vereeniging „De Gerefoïmeerde Jongelingsbond". 192S.Een verleden van 40 jaren, waaJop onze Bond door genade ...

18 januari 1929
De Reformatie
HEPP
100 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Onbillijke kritiek. Voorzoover we konden nagaan, had het concept-Leerboek het meest onder de kritiek te lijden.Maar we kregen ook den indruk, dat de kritiek niet steeds van dezelfde mate van studie getuigde als er aaa het concept zelf was besteed.En t ...

18 juli 1930
De Reformatie
HEPP
1706 woorden
Pers-stemmen.

Pers-stemmen.

Studentenpredikant. Onlangs vierden het Calvin College en de Theologische School te Grand Rapids him gouden jubileum. Daar zijn in die vijftig jaren wonderen geschied. Het zaadje heeft zidh "^oor de zorgen van den hemelschen Hovenier ontwikkeld 'tot een breedgekrui ...

21 mei 1926
De Reformatie
HEPP
1560 woorden
Pers-stemmen.

Pers-stemmen.

Nieuwe wijkkerk in Grand Rapids. Als toelichting op onze hoofdartikelen over het wijkkerken-stelsel is Amerika kan het volgende bericbt dienen, dat wij zoo pas lezen in de „Christian Journal"..Classis Rapids West van de Chr. Geref. kerken beeft het verzoek v ...

25 juni 1926
De Reformatie
HEPP
775 woorden
van 34