GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
„Christelijke Encyclopaedie voor het Neder]a,ndsche Volk.” Samengesteld onder re­ dactie van Prof. Dr F. W. Grosheide, Ds J. H. Landwehr, Ds G. Lindeboom, , Ds J. C. Rullmann.

„Christelijke Encyclopaedie voor het Neder]a,ndsche Volk.” Samengesteld onder re­ dactie van Prof. Dr F. W. Grosheide, Ds J. H. Landwehr, Ds G. Lindeboom, , Ds J. C. Rullmann.

Eerste Deel. A •— Dynamisme. Kampen — J. H. Kok.De verschijning van dit werk mag wel een evenement heeten.: eg; : gev: eg; : gev Soms scheen het of er geen.kracht was om te baren. Vóór de geboorte had het met allerlei tegenspoeden welke hier ni^ts^xnield behoeven te worden, t ...

De Reformatie
HEPP
602 woorden
„Met zes zintuigen de natuur in", door  Dr A. van Veldhuizen. Teekeningen van  Johan Dijkstra. Kampen - J. H. Kok (z. j.)

„Met zes zintuigen de natuur in", door Dr A. van Veldhuizen. Teekeningen van Johan Dijkstra. Kampen - J. H. Kok (z. j.)

'k Dacht: dit boek kan wel even wachten. Want wie treitt er om en bij Sint-Nikolaas „met zes zintuigen de natuur in"? Maar thans zit de lente in de lucht.Thans wordt iets van een bescheiden trekvogel in den mensch wakker.Thans is het het psychologisch moment om op dit prachtb ...

De Reformatie
HEPP
114 woorden
„Kerktaal en Leven", door Ds K. Schilder. Uitgevers-Mij. „Holland", Amsterdam

„Kerktaal en Leven", door Ds K. Schilder. Uitgevers-Mij. „Holland", Amsterdam

BOEKBESPREKING Vergis ik mij niet, dan zullen vele lezers, die den inhoud van dit boek reeds uit de „Refcirmatie"-aitikelen van onzen medewerker kennen, het gaarne in den nieuwen vorm herlezen.In de zeilen van het scheepje, waarover D's Schilder schippert, w ...

De Reformatie
HEPP
100 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) Zeer geachte Redactie, 'Door een misverstand bleef reeds te lang onweersproken 'een igerucht, waarop U in Uw nummer van 30 April j.l. attendeerde, als zou „voor eenige jaren een th'eoloog van ethische ri'chting ...

De Reformatie
HEPP
188 woorden
„De Wegwijzer.' Jaarboekje ten dienste der  Christelijke Actie in Nederland. 1927. Tweede  jaarg^ang.

„De Wegwijzer.' Jaarboekje ten dienste der Christelijke Actie in Nederland. 1927. Tweede jaarg^ang.

Rotterdam. — N.V. Dagbl. „De Rotter-(dammter".Dat het niet bij den eersten jaargang is gebleven' toont, dat deze Wegwijzer zijn weg heeft gevonden.Men vindt er veel wetenswaardigs in, dat in den. vorigen jaargang niet voorkwam.Men krijgt zoo een inzicht in den omvang van onze ...

De Reformatie
HEPP
456 woorden
„Wat ik op mijn Indische reis zag”, door Dr H. C. Rutgers.

„Wat ik op mijn Indische reis zag”, door Dr H. C. Rutgers.

„Wat ik op mijn Indische reis zag”, door Dr H. C. Rutgers.Kampen - J. H. Kok. 1928.In zijn „Inleidmg" schrijft Dr Rutgers: „De bedoeling van dit boek is dus niets anders dan om den lezer als het ware mijn reis te laten meemaken en hem te laten zien, wat hij zelf zou zien, als hij vo ...

De Reformatie
HEPP
244 woorden
„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.

„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.

„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.Uitgegeven door den Raad van Leger-en Vloo'tpredikanten.Een nuttig en handig boekje van ongeveer dertig ladzijden., Ik denk, dat elke predikant of kerkeraad een exemilaar toegezonden kreeg. ...

De Reformatie
HEPP
61 woorden
Reisprogrammaboek voor 1929. Uitgegeven door de Nederl. Christel. Reisvereeniging.

Reisprogrammaboek voor 1929. Uitgegeven door de Nederl. Christel. Reisvereeniging.

Bevat een keur van reisprogramma's, van fietstochten naar Nunspeet of Laag-Soeren, tot bootreizen naar Amerika en Spitsbergen toe.Lcige prijzen, mooie foto's, lamgo lijsten van beloften, aan welker vervulhng men niet behoeft te twijfelen, oefenen veribkkendein invloed uit.HEPP. ...

De Reformatie
HEPP
39 woorden
„De Magistratuur", Orgaan van de Vereeniging  van Burgemeesters en Secretarissen  „Groen van Prinsterer".

„De Magistratuur", Orgaan van de Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen „Groen van Prinsterer".

Geen onzer tijdschriften komt zoo royaal uit als dit. Indien magistraal niet zulk een goedkoope woordspeling ware, zouden we het hier gebruiken. Elk nummer bevat het portret van een der leden. In het nummer van 15 October vindt men o.a.: Een onderhoud met burgemeester de Vlugt, een Kort Verslag v ...

De Reformatie
HEPP
65 woorden
„Jozua”, door Dr C. J. Goshnga.  Kampen — J. H. Kok.

„Jozua”, door Dr C. J. Goshnga. Kampen — J. H. Kok.

„Jozua”, door Dr C. J. Goshnga. Kampen - J. H. Kok.Alweer een deel uit de bekende serie „Korte Verklaring der Heilige Schrift".Het doet ons geiioegen, dat thans weer een historisch boelc uit hei Oude Testament vertaald en verklaard werd.Daarvan schonk de „Korte Verklai-ing" o ...

De Reformatie
HEPP
113 woorden
van 34