GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

25 resultaten
Filteren
van 3
Ouderwetsch terreinen-sprookje

Ouderwetsch terreinen-sprookje

Vrijdag 6 Juli hoopt aan de V..U. te promoveeren ds Ysbrugt Feenstra, onderwerp: Het Apostolicum in de twintigste eeuw. Stelling 17 luidt: Het argument, dat fondsvorming een verzekeringsmaatschappij, die tot het gebied der algemeene genade behoort, overbrengt naar het terreüi van de bijzondere ge ...

7 juli 1951
De Reformatie
K. S
146 woorden
Oud Jestament en ,,traditie", groep en ,,wet"

Oud Jestament en ,,traditie", groep en ,,wet"

Nog steeds vertelt De Waarheidsvriend: Vervolgens word ik (ds Timmer, Herv. pred.) in het artikel van ds van der Zee (eveneens Herv. pred.) beschuldigd van Roomse tendenzen, omdat ik de traditie stel boven de Heilige Schrift.Letterlijk citeer ik: In feite fundeert men zich op de Dor ...

28 oktober 1950
De Reformatie
K. S
250 woorden
BEWARING

BEWARING

Wij spreken vaak over b e w a r i n g. En we denken dan meestal: dat is louter en alleen een vriendelijke daad. Is dat zoo? De apostel Petrus gebruikt in 2 Petr. 2 : 9 een grieksch woord: êrein; afgeleid daarvan is: erése, bewaring.Dit woord nu kan men aantreffen in meer dan één bet ...

24 juni 1950
De Reformatie
K. S
1025 woorden
Hae telt men in Vlaardingen?

Hae telt men in Vlaardingen?

Men weet: dr F. L. Bos heeft pas beleden, dat de kinderen zijn te tellen bij, te rekenen tot, te erkennen als zóó en zóó.Sinds heeft hij zijn nieuwe belijdenis geïnterpreteerd op een manier, die haar in feite ontkrachtte. Dat spraken we re.eds uit in een andere *? .we re.eds uit in ...

15 april 1950
De Reformatie
K. S
335 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Te velde, 27 Juni 1949.Aan de Redacteur van „De Reformatie", Kampen. Hooggeachte Redacteur, Hoewel mij niet onbekend is, dat U er niet van houdt , , sprookjes te vertellen", waag ik het toch U plaatsruimte in Uw blad te vragen voor het volgende sprookje-mettoepassing.„Br was ...

16 juli 1949
De Reformatie
H. BOUMA
K. S
1385 woorden
ZANGERS EN SPEELLIEDEN.

ZANGERS EN SPEELLIEDEN.

De kerk heeft altijd moeten zuchten onder de gevolgen van haar eigen zonden-van-nalatigheid. Als zy geen kinderen meer baarde door het Woord, dan ging ze haar leden, als ware zij verpleegster in plaats van moeder, en als kon zij dus volstaan met het verzorgen van pleegkinderen in plaats van met h ...

15 maart 1947
De Reformatie
K. S
K. S.
P. DEDDENS.
3551 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De toon, de toon.... Ds G. Visée maakt volgende nuchtere opmerkingen in Kamper Kerkbode: Een vraag naar aanleiding van onze politieke en kerkeUjke polemiek.In „Trouw" van 25 Nov. 1.1. lazen we een artikeltje, gericht aan „Je Maintiendrai", het orgaan ...

11 januari 1947
De Reformatie
K. S.
K. S
1889 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

„WAT BEZIELT ZE ? ”De Barthiaansche theologen, die onlangs tot de Partij van den Arbeid overgingen, gaven van hun meening rekenschap in een brochure, die zij zelf hadden voorzien van den sprekenden titel: „Wat bezielt ze? "Dezelfde vraag, alleen maar niet door de betrokkenen zelf ge ...

8 juni 1946
De Reformatie
K. S
2393 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

ProL Hepps misverstanden, inzake de algemeene genade. I. Ter Inleiding.Rustig gaat het zelfvertrouwen van Prof. Dr V. Hepp voort, zich bloot te geven; thans in een vierde Dreigende- Deformatie-brochure over „De algemeene genade". Al zijn hem ernstige fouten ...

5 november 1937
De Reformatie
K. S.
Dr H. W. VAN DER VAART SMIT
K. S
H. Meulink
S. Greijdanus
J. M. S.
6467 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De vergelijking in de gemeene-gratie-Ieer. (IV.) Hetgeen we verleden week uit Kuypers „Gemeene Gratie" citeerden, interesseert ons hier, omdat het begrip van den „tusschenstaat" er in opdook. Tusschen-staat, ja, waarom? Omdat hij is „in-geschoven" tusschen het (rec ...

10 september 1937
De Reformatie
K. S.
M. BOUWMAN.
S. GREIJDANUS
K. S
Ds A. H. VAN MINNEN
Ds T. J. HAGEN
3829 woorden
van 3